Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem udzielenie bonifikaty (załącznik nr 1 do zarz. Nr 89/GN/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.). PDF lub DOC


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury  - telefon  913275632, pok. nr 18


Opłaty

Bez opłat


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Art. U ust 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zmianami).

Uchwała nr  IX/98/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia  2019r. w sprawie określenia warunków udzielania  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  nieruchomości.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje