Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska"        .
  1. Załączniki:
  2. "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka"       - jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko (chyba, że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka),
  • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska"      (jeżeli jest objęte wnioskiem) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.  z 2020 poz. 707 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.