Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy"    
 2. Załączniki:
  • wypełniony "Formularz w sprawie sprowadzenia dokumentu stanu cywilnego z zagranicy"         w 2 egzemplarzach.
 3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sprowadzony dokument stanu cywilnego - wysokość opłat ustala Konsulat RP po nadesłaniu dokumentu stanu cywilnego (jeżeli opłata podana jest w walucie obcej, stosuje się przelicznik wg kursu Narodowego Banku Polskiego).

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Podstawa prawna: Konwencja Wiedeńska o stosunkach Konsularnych podpisana w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98). Konwencje Konsularne zawierane przez Polskę z poszczególnymi państwami. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz.U. z 1995 r. Nr 17, poz. 83 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.