Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
 2. Do wglądu:
  • dokumenty tożsamości obojga rodziców.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 


Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.


Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 70 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi  zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.