Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego   lub
 2. Załączniki:
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
 3. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.