Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Rejestracja zgonu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463 ).


Tryb odwoławczy

Brak

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu.
W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie o unieważnienie aktu zgonu.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu

2. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.