Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą"   lub
 2. Do wglądu: dokument tożsamości.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463  ze zm.).


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesiący od daty jego sporządzenia.