Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”   lub
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

pok. nr 5

tel. 913275658


Opłaty

Opłata skarbowa  39,00 zł.


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – maksymalnie do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.