Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.  lub 


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury


Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł


Termin i sposób załatwienia

Miesiąc


Podstawa prawna

art. 217 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje