Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego / z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651;


Opłaty

·         od wypisu: do 5 stron  – 30zł., powyżej 5 stron – 50zł.,

·         od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł., nie więcej niż – 200zł.


Termin i sposób załatwienia

30 dni;


Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.


Tryb odwoławczy

nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.