Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntuzłożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności    lub  


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel (91)32-75-632


Opłaty

Zwolniony z opłat


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie


Podstawa prawna

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)