Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Podatki - stwierdzenie nadpłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o żądanie stwierdzenia nadpłaty    lub 

 2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania


Opłaty

opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.

 • za każdy załącznik - 0,50 zł


Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni


Podstawa prawna

art. 75 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.

 • za każdy załącznik - 0,50 zł