Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Osoby prawne - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego    lub  

Komórka organizacyjna

Referat Budżeti i Finansów tel (91)32-75-635


Opłaty

opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 art. 14 § 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa   (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.