Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej    lub  
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania

Komórka organizacyjna

Referat Budżetu i Finansów tel (91)32-75-635


Opłaty

Wniosek (wraz z załącznikami) jest zwolniony z opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.