Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, wskazujący nieruchomość lub określone granice tej nieruchomości, której to postępowanie ma dotyczyć. 


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. (91)32-75-632


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia

MIesiąc


Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Brak