Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie    lub  

 2. Do wglądu:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa

  • dowody osobiste małżonków


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (miejsca stałego zameldowania) pok. nr 5 tel .(91)32-75-658


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia

do 180 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)