Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Kupno lokalu mieszkalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o kupno lokalu mieszkalnego lub 

2. Załączniki:

  •  kserokopia umowy najmu
  •  zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za czynsz

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie


Podstawa prawna

art. 37 ust. 2 pkt 1w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje