Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości ze wskazaniem przedmiotu (numer, powierzchnia, położenie nieruchomości) wraz załączonym aktualnym odpisem z księgi wieczystej dotyczącej dla wnioskowanej nieruchomości.   lub 


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. (91)32-75-632


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie


Podstawa prawna

art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.