Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   lub 
  2. Załączniki:
  •  dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych.

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta pok. nr 13 tel (91)32-75-634


Opłaty

Brak opłat


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 11¹ ust.4 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. DZ.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)