herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Inne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie    lub  

  2. Do wglądu:

    • skrócony odpis aktu małżeństwa

    • dowody osobiste małżonków

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (miejsca stałego zameldowania) pok. nr 8 tel .(91)32-75-658

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

ponad 180 dni od podjęcia przez Prezydenta RPpostanowienia o ich nadanie.

Podstawa prawna

art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 8. 12. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15. 12. 2004r.Dz. U.  zdnia 29.12.2004r. Nr 277 poz. 2743