herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zaprzestanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 3 tel. (91)32-75-634

Opłaty

Opłata skarbowa 10zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art.7e ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretaricie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach