Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o naliczenie opłaty rocznej umieszczanego urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – wniosek składany łącznie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu wykonania robót budowlanych w czasie umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o naliczenie opłaty rocznej umieszczanego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   lub   
2.    Kopia prawomocnej decyzji wydanej przez Burmistrza Międzyzdrojów zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3.    Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym (kolorem czerwonym) usytuowaniem obiektu budowlanego.
4.    Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
5.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.).


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego