Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy – dotyczy wyrażenia zgody na lokalizację reklam oraz naliczenia opłaty za czas eksponowania reklamy w pasie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy  lub
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem czerwonym obrysem miejsca usytuowania reklamy.
 3. Projekt techniczny lub rysunek reklamy z podaniem wymiarów.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.). 

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego