Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty (do wglądu)
  2. wniosek lub
  3. oryginał dowodu wpłaty

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie - Ewidencja ludności


Opłaty

17,00 zł, Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach PL 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284 tytułem: opłata za wydanie formularza wielojęzycznego


Termin i sposób realizacji

1.    do 7 dni roboczych  od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w tutejszym urzędzie)
2.    do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w innych urzędach stanu cywilnego)
3.    niezwłocznie (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu znajdującego się w rejestrze elektronicznym).


Podstawa prawna

art. 1 – 9 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860).


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dotyczy tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy.
Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.
Powyższe sprawy załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 6.
Obowiązek informacyjny
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.