Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Obsługa wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1.

2. Załączniki:

Pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
(formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG.gov.pl prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki)

3. Do wglądu:

  • ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.


Opłaty

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Więcej informacji na stronach:


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty do pobrania

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba