herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
1/2015/ZP 272/6/2015 2015-09-01 2015-10-13 Xcomp sp. z o.o. sp.k. 71-010 Szczecin ul. Białowieska 6B. Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją dwóch serwerów, macierzy dyskowej, urządzenia do backupu z deduplikacją oraz oprogramowania do backupu. 322 336,26 brak pliku
2/2015/37/PROM/15 2015-09-07 2012-09-12 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Organizacja "II Pikniku Rodzinnego" w formie pikniku - festynu w dniu 12.09.2015r. na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach. 24 999,00 brak pliku
3/2015/36/PROM/15 2015-09-07 2015-09-29 Dom Kultury "Słowianin" ul. Korzeniowskiego 7, Szczecin 70-211 Promocja miasta i Gminy Międzyzdroje poprzez organizację pobytu na terenie Gminy Międzyzdroje w dniach 26-29.09.2015r. 20 osobowej grupy polskich dzieci z Wilna. 5 000,00 brak pliku
4/2015/7/2015 2015-09-14 2015-09-25 Maria Szymańska Wolin 72-500 ul. Wojska Polskiego 11a/5 sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 1 000,00 brak pliku
5/2015/38/PROM/15 2015-09-09 2015-09-25 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Druk materiałów promocyjnych - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim i niemieckim oraz polskim. 3 505,50 brak pliku
6/2015/20/ITI/2015 2015-09-16 2015-09-28 Międzynarodowy Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wymiana świetlika wraz z pracami uzupełniającymi". 33 825,00 brak pliku
7/2015/19/ITI/2015 2015-09-22 2015-10-20 Najda Consulting Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 "Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamieńskiego" dla działań w Gminie Międzyzdroje 8 610,00 brak pliku
8/2015/21/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Krzysztof Nowak Szczecinek ul. Wodociągowa 5e/7 pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 7 995,00 brak pliku
9/2015/22/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Remigiusz Pietraszkiewicz Zakład Ogólnobudowlany Roboty Dekarskie ul. Myśliborska 9, 74-240 Lipiany "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 91 808,80 brak pliku
10/2015/GN.6812.1031.2015.AB 2015-09-30 2015-10-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Słowiańskiej 12, stanowiącej działkę nr 604/3, obręb 21 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 615,00 brak pliku
11/2015/23/ITI/2015 2015-09-30 2015-12-20 Miastoprojekt Świnoujście Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 73, Świnoujście Inspektor Nadzoru na zadanie Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje". 49 999,99 brak pliku
12/2015/1044/GEO/2015 2015-09-30 2015-10-30 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wycena lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. Turkusowej 1A w Wapnicy. 246,00 brak pliku
13/2015/ZP/7/2015 2015-10-06 2015-11-30 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje. 1 533 810,00 brak pliku
15/2015/1065/GEO/2015 2015-10-07 2015-11-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wycena lokalu przy ul. Książąt Pomorskich 27/8 w Międzyzdrojach. 369,00 brak pliku
14/2015/39/PROM/15 2015-10-07 2015-10-20 Amber Baltic sp. z o.o. Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd 1 Organizacja Zjazdu Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich w Międzyzdrojach w dniach 15-16 października 2015r. 15 000,00 brak pliku
16/2015/SOS.JB 2015-10-29 2015-12-31 Międyzdrojskie Stowarzyszenie \ Wsparcie realizacji zadania publicznego "KLUBIK RODZINNY - OD JUNIORA DO SENIORA" w Wapnicy. 5 000,00 brak pliku
17/2015/25/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-25 E.Drzymała \ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn.n. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 2 000,00 brak pliku
18/2015/24/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-10 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 48 000,00 brak pliku
19/2015/26/ITI/2015 2015-10-19 2015-10-19 Najda Consulting Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Myśliwskiej , Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 7 380,00 brak pliku
20/2015/27/ITI/2015 2015-10-20 2015-11-12 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Wykonanie docelowego przyłączenia projektowanych rurociągów sieci wodociągowych 315 mm i 400 mm do istniejącego układu zasilania miasta w wodę pitną w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami". 27,00 brak pliku
21/2015/40/PROM/2015 2015-10-27 2015-11-11 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2015r. podczas uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości 670,00 brak pliku
22/2015/GN.6812.1127.2015.AB 2015-10-21 2015-11-20 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz operatu szacunkowego nier. poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze przetargu 1,00 brak pliku
23/2015.GN.6812.1144.2015.AB 2015-10-30 2015-11-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wyk. operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1,00 brak pliku
24/2015/SOS/INF/8/2015 2015-11-03 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Opracowanie metadanych dokumentów planistycznych oraz opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP wraz z migracją danych do systemu. Wdrożenie serwisu - 1. do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WUZETKA), 2.turystykawgminie.pl - pakiet bezpłatny, 3.inwestujwgminie.pl - pakiet AKTYWNY 18,00 brak pliku
25/2015.GN.6812.1152/2015/DZ 2015-11-04 2015-12-04 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Góra Filaretów w Międzyzdrojach 861,00 brak pliku
26/2015/GN.6843.1067.2015.MD 2015-10-09 2015-10-23 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości w Lubinie, dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 1,00 brak pliku
27/2015/GN.6843.1183/27.2015.MD 2015-11-12 2015-11-25 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny waloryzacji bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, podlegającej zwrotowi, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 246,00 brak pliku
28/2015 2015-11-04 2015-12-28 Firma Handlowo-Usługowa "EKO-STAR" Jacek Jarczak 72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 43 wykonanie ogrzewania części parterowej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 35,00 brak pliku
29/2015/41/PROM/15 2015-11-23 2015-12-07 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 wykonanie druku materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w ilości 10000szt. na podstawie przygotowanego projektu graficznego, zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3,00 brak pliku
30/2015/28/ITI/2015 2015-11-16 2015-12-25 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 wykonanie dodatkowych nawierzchni w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" 24,00 brak pliku
31/2015/29/ITI/2015 2015-11-30 2015-12-23 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Niepodległości w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje 32,00 brak pliku
32/2015/42/PROM/15 2015-12-04 2016-12-09 VC Travelling Polska, Dziemionna ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Ariel Trzajna wyświetlenie prezentacji walorów turystycznych Gminy Międzyzdroje w serwisie: www.poland24h.pl oraz www.VC.travellingpolska.pl i jej utrzymywanie w okresie trwania umowy. 299,00 brak pliku
33/2015/GN.6826.1268.2013.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie obliczenia wartości zwaloryzowanych bonifikat dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości przy uli. Marii Skłodowskiej Curie oraz dla nieruchomości przy ul. Niepodległości 246,00 brak pliku
34/2015/GN.6826.1267.2015.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Kopernika dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 615,00 brak pliku
35/2015/10/Adm 2015-12-01 2015-12-21 Usługi Malarsko-Murarskie, Andrzej Herodziński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna 27A wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 6 089,00 brak pliku
36/2015/11/Adm 2015-12-07 2015-12-31 Waldemar Osiński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 3 765,80 brak pliku
37/2015/30/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach 9 000,00 brak pliku
38/2015/31/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach" 2 000,00 brak pliku
39/2015/GN.6812.1305.2015.AB 2015-12-11 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii rzeczoznawcy w spr. bonifikaty - rewaloryz. ul. 1000-lecia PP 20. 1 107,00 brak pliku
40/GN.6826.1321.2015.HH 2015-12-16 2015-12-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 318 o pow. 585m2 położonej w Międzyzdrojach przy ul. M.Skłodowskiej C.26 615,00 brak pliku
41/2015/01/SOS/15 2015-12-18 2016-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 70 000,00 brak pliku
42/INF/9/2015 2015-12-14 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Wdrożenie serwisu do obsługi mienia gminnego w gminie Międzyzdroje. 9 594,00 brak pliku
43/2015/12/Adm 2015-12-17 2015-12-31 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Stępień ul. 30-lecia 1/12 72-110 Przybiernów Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego (wykonanie instalacji wentylacyjnej w pom. WC) 9 700,00 brak pliku
44/2015/GN.6812.1346.2015.AB 2015-12-28 2016-01-11 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena nieruchomości położonej na działce nr 39/2 w Wapnicy 615,00 brak pliku
1/2016/1/SEK/2016 2016-01-04 2018-12-31 WIZAL Firma Audytorska, 75-359 Koszalin, ul. Kościuszkwców 2 Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Międzyzdroje w latach 2016, 2017, 2018. 66 420,00 brak pliku
2/2016/2/SEK/2016 2016-01-04 2017-12-31 Kancelaria Adwokacka Michał Myślicki ul. Królewicza Kazimierza 71-550 Szczecin Obsługa Gminy w zakresie doradztwa prawnego, oraz doradztwa prawnego dla interesantów Gminy w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2017r. 111 780,00 brak pliku
3/2016/1/ITI/2016 2016-01-04 2016-12-31 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w umowach zawieranych przez Zamawiającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg i pasa drogowego. 28 500,00 brak pliku
4/2016/02/ITI/2016 2016-01-14 2016-12-31 Enea Oświetlenie sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 82 185,60 brak pliku
5/2016/3/ITI/2016 2016-01-04 2016-04-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania p.n. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz. Nr 10, obręb 16 Międzyzdroje 4 999,95 brak pliku
6/2016/01/Adm. 2016-01-04 2016-12-31 Garmond Press s.a. Oddział Szczecin. ul. Pomorska 142 70-812 Szczecin Dostarczanie tytułów prasowych zgodnie z ofertą prenumeraty prasy na 2016 r. 7 470,27 brak pliku
7/2016/1/SOS/JB 2016-01-05 2016-12-31 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Radość" , 72-500 Międzyzdroje, ul. Boh. W-wy 20 Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sprawnych intelektualnie, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które zamieszkują na terenie Gminy Międzyzdroje w terminie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016r.r. 25 300,00 brak pliku
8/2016/2/SOS/JB 2016-01-07 2016-12-31 Fundacja Motywacja i Działanie 72-500 Międzyzdroje, ul. Norwida 7/12 Prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 08.01.2016r. do 31.12.2016. 11 000,00 brak pliku
9/2016/3/SOS.JB 2016-01-08 2016-04-30 Międyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" w okresie od 08.01.2016 do 30.04.2016r. 10 000,00 brak pliku
10/2016/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Małgorzata Aftewicz Opracowanie dziennikarskie i współpraca przy składzie Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w okresie od 11.01.2016 do 31.12.2016 8 400,00 brak pliku
11/2016/2/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie na serwerze internetowym Wykonawcy zasobów związanych z udostępnionym kanałem TV, www.miedzyzdroje.tv-polska.eu w roku 2016 4 500,00 brak pliku
12/2016/02/Adm. 2016-01-07 2016-12-31 Sławomir Piotrowski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Geodezyjna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
13/2016/03/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
14/2016/04/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Robert Osiński 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
15/2016/3/PROM/16 2016-01-13 2016-12-30 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Skład i druk Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w 2016 r. 2 583,00 brak pliku
16/2016/SGK/TW/2/2016 2016-01-11 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37 Wykonanie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w roku 2016 8 000,00 brak pliku
17/2016/05/Adm. 2016-01-11 2016-12-31 Serwis Chłodniczy Rafał Deja ul. Kolejowa 48/2 72-500 Międzyzdroje Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w pom. serwerowni. 4 700,00 brak pliku
18/2016/ZP 272/2/2016 2016-01-13 2017-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych Szczecin Usługa prawnicza - w zakresie reprezentowania Gminy przed sądami powszechnymi w okresie od 13.01.2016 do 31.12.2017 108 000,00 brak pliku
19/2016/4/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT" 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 33 Prowadzenie sekcji zapasów na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2016. 57 000,00 brak pliku
20/2016/5/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy "Fala" Międzyzdroje" 72-500 Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje. 220 000,00 brak pliku
21/2016/6/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 3/6 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji karate na terenie Gminy Międzyzdroje. 22 000,00 brak pliku
22/2016/7/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar", 72-500 Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 20 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego na terenie Gminy Międzyzdroje. 66 000,00 brak pliku
23/2016/ZP/PPZ-1/2016 2016-01-14 2016-12-31 ARCHITEKT Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin, BOSSO PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Krysztofiak ul. Księcia Warcisława I 26C/14, 71-667 Szczecin Sporządzanie na każdorazowe zlecenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. projektów decyzji o warunkach zabudowy albo projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian tych decyzji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydawanych przez Gminę Międzyzdroje w 2016 roku. brak pliku
24/2016/8/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Artur Ostrowski, Poznań, zawodnik Klubu Biegacza "Sporting" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
25/2016/9/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Joanna Kiedrowska, Kościerzyna, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowy. 14 796,00 brak pliku
26/2016/10/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Anna Zielińska, Pisz, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobny" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
27/2016/11/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Wioleta Witkowska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
28/2016/12/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Sylwia Wandachowicz, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
29/2016/13/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Michał Kluczyński Przecław, zawodnick Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
30/2016/14/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adriana Kołaszewska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
31/2016/15/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Natalia Jaworska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
32/2016/16/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adrian Jaworski, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 14 796,00 brak pliku
33/2016/17/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Kacper Domitrz, Kołczewo, zawodnik Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego "Bushido" w Międzyzdrojach Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
34/2016/GN.6812.21.2016.DZ 2016-01-12 2016-02-12 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii w sprawie waloryzacji bonifikaty przy ul. Niepodległości 8/2 w Międzyzdrojach. 738,00 brak pliku
35/2016/SGK/TW/1/2016 2016-01-21 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37, Gabinek Weterynaryjny Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych (pies i kot) w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 1 000,00 brak pliku
36/2016/06/Adm. 2016-01-04 0000-00-00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Międzyzdroje 10 000,00 brak pliku
37/2016/4/PROM/16 2016-01-13 2016-12-31 "PRESS-SERVICE" Monitoring Mediów Sp. z o.o. Monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów na tematy i na warunkach określonych w załączniku nr 1. (na temat Gminy Międzyzdroje) 4 206,60 brak pliku
38/2016/5/PROM/16 2016-01-18 2016-12-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Przekazywanie przez 24 godziny na dobę obrazu streamingu video z kamer zainstalowanych w Międzyzdrojach (w czasie rzeczywistym). 8 730,00 brak pliku
39/2016/SGK/TW 2016-01-11 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin Składka na utrzymanie ZGWW na rok 2016 127 000,00 brak pliku
40/2016/SGK/TW/1/16 2016-01-22 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin dotacja na opracowanie analizy projektu pn. "Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin" 23 370,00 brak pliku
41/2016/18/SOS/JB 2016-01-25 2016-12-31 Prywatny Gabinet Terapeutyczny Aneta Całus, ul. Okólna 6/1 72-602 Świnoujście Środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 000,00 brak pliku
42/1/2016 2016-02-01 2016-02-19 Maria Szymańska Wolin 72-500 Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie od 01.02.2016 do 19.02.2016 1 750,00 brak pliku
43/2016/GN.6826/154/2016.HH 2016-02-02 2016-02-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Operat szacunkowy wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 4 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 81 615,00 brak pliku
44/2016/GN.6826.155/2016.HH 2016-02-03 2016-02-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
45/2016/6/PROM/16 2016-02-01 2016-12-31 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje (na warunkach określonych w umowie). 29 000,00 brak pliku
46/2016/7/PROM/16 2016-02-08 2016-11-15 Wydawnictwo "Pres-Forum" Zbigniew Fanczukowski Umieszczenie prezentacji dot. Gminy Międzyzdroje w publikacji albumowej "Turystyczny Leksykon miast Polskich - woj. zachodniopomorskiego" 1 100,00 brak pliku
47/2016/4/ITI/2016 2016-02-15 2016-02-17 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Remont oświetlenia ulicznego ulicy Ludowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego między ul. Turystyczną i ul. Pomorską w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "remont oświetlenia ulicznego". 7 847,40 brak pliku
48/2016/SGK.ES/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenie Punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, zwanego PSZOK-iem, zlokalizowanego przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach. 93 990,00 brak pliku
49/2016/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Zadania polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Międzyzdroje. 2 340 000,00 brak pliku
50/2016/19/SOS.JB 2016-02-19 2016-12-31 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerwstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej Świnoujćie Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 10 000,00 brak pliku
51/2016/SOS/INF/5/2016 2016-01-04 2016-12-31 Profeko sp. z o.o. Radom, ul. Kelles-Krauza 36 Opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem do kompleksowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami przepisów prawa. 699,99 brak pliku
52/2016/193/01/2016/UM 2016-01-04 2016-12-31 TECHNIKA IT S.A. Gliwice 44-102 ul. Toszeckiej 2 Umowa o asystę techniczną oprogramowania. 3 071,31 brak pliku
53/2016/SOS/INF/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Szczecin 71-010, ul. Białowieska 6B Wykonanie usług doradczych w odniesieniu do posiadanych przez zamawiającego zasobów informatycznych wymienionych w umowie. 25 741,44 brak pliku
54/2016/SOS/INF/2/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie witryn internetowych, pomoc dorażna i techniczno-programowa. 3 690,00 brak pliku
55/2016/SOS/INF/4/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Udostępnienie systemu e-URZĄD 7 675,20 brak pliku
56/2016/SOS/INF/6/2016 2016-01-04 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM sp. z o.o. Warszawa ul. Kubickiego 9/5 Nadzór autorski i opieka techniczna na oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na rok 2016 2 460,00 brak pliku
57/2016/07/adm. 2016-03-01 2016-12-31 Danuta Wróblewska Wapnica ul. Turkusowa 19 Opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy ul. Turkusowa 26 5 123,80 brak pliku
58/2016/SGK.7021.1.2016.ES 2016-02-29 2016-10-31 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Badanie dwóch wskaźników zanieczyszczenia w ściekach (wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych - dróg gminny i parkingów o trwałej nawierzchni z terenu miasta Międzyzdroje). 1 291,50 brak pliku
59/2016/SGK.ES/1/16 2016-02-29 2016-12-10 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie badania parametrów wskaźnikowych. 6 027,00 brak pliku
60/2016/SGK.ES/2/16 2016-02-29 2016-11-30 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie osiadania powierzchni itp. 4 329,60 brak pliku
61/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk. proj. budowlano-wykonawczego na zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury eduk. i przyrod.poznawczej z towarz. elem. zagospoda turystyczno-rekreac. 125 890,50 brak pliku
62/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Reicon Sp. z o.o. Szczecin ul. Kaskadowa 12 Wyk. proj. budowl-wykon. na zad. pn. Utworzenie Skansenu rybacko-etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytk.łodzi ryb. ze zbioru Muzeum Narod. w Szczecinie i przeniesieniem ..... 101 028,51 brak pliku
63/2016/5/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 wyk.proj.budowl-wykon. na zad. pn. Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. 121 339,50 brak pliku
64/2016/8/ITI/2016 2016-03-02 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami". 145 000,00 brak pliku
65/2016/GN.683/273 2016-03-09 2016-06-20 GEOPOMIAR Jacek Padzynowicz, ul. Rogozińskiego Świnoujście podział nieruchomości 1 968,00 brak pliku
66/2016/08/Adm 2016-02-29 2017-02-28 ARGUS "Ochrona Osób i Mienia" Grzegorz Wożniak Sp. J. Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - ciągła, całodobowa. 5 904,00 brak pliku
67/2016/9/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubinie" 6 000,00 brak pliku
68/2016/10/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 999,99 brak pliku
69/2016/11/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk.proj. budowlano-wykon. na zadanie pn. "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola" 89 790,00 brak pliku
70/2016/12/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wykon. proj. budowlano-wykon. na zadanie pn "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście nr J" 15 867,00 brak pliku
71/2016/13/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-21 Perspektive s.c. Aleksandra Żyła-Czapiewska, Zbigniew Barski , 70-483 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki oraz wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚ w Szczecinie, na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zad.np. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej, Mieszka I wraz z sieciami." 4 920,00 brak pliku
72/2016/14/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-18 Najda Consulting Andrzej Najda Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Oprac. analizy finansowo-ekon. oraz oprac. programu inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 7 380,00 brak pliku
74/2/2016 2016-03-17 2017-03-31 Artur Kiryluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Słowiańska 1/1 Międzyzdroje Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. 45,00 brak pliku
75/3/2016 2016-03-21 2017-03-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje badania EKG z opisem oraz badania laboratoryjne wyszczególnione w załączniku. brak pliku
76.GN.6812.289.2016.AB 2016-03-14 2016-04-04 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wart. zwaloryzowanej bonifikaty udzielone od opłaty naliczonej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 2a 1 107,00 brak pliku
77/2016/20/SOS/JB 2016-03-25 2016-08-25 Joanna Agnieszka Okraska Pracownia Projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16/4 93-410 Łódź Opracowanie projektu koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach zadania - Budowa skateparku pn. "Projekt budowy skateparku w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61 b" 8 610,00 brak pliku
78.GN.6826.374.2016.HH 2016-03-23 2016-04-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
79/2016/10/PROM/16 2016-03-31 2016-04-08 Andrzej Mleczko Międzyzdroje Wykonanie usługi artystycznej - oprawa konferansjerska w dniu 8 kwietnia 2016r. , podczas uroczystości związanych z Apelem Pamięci 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6 rocznicy katastrofy w Smoleńsku 670,00 brak pliku
80/2016/15/ITI/2016 2016-03-31 2016-04-25 Mariusz Drzymała Usługi Projektowo-Wykonawcze "POLMAR" Wolin ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie uporządkowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Międzyzdroje" 7 995,00 brak pliku
81/2016/16/ITI/2016 2016-03-31 2016-12-31 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Czynności eksploatacyjne i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Międzyzdroje 22 184,28 brak pliku
82/2016/SGK/02/16 2016-02-04 2016-11-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Odkomarzanie i deratyzacja na terenie Gminy Międzyzdroje zgodnie ze specyfikacją wymienioną w umowie. 55 000,00 brak pliku
83/1/INF/2016 2016-04-11 2016-04-11 Władysław Juszkiewicz 59-720 Raciborowice Górne 210/1 Wykonanie naprawy programu DZIERŻAWY w ramach nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. 600,00 brak pliku
84/2016/SGK.TW/01/2016 2016-03-25 2016-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach ul. Przy Wodociągach Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie Miasta Międzyzdroje 185 499,72 brak pliku
85/2016/21/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Archeozdroje, z siedzibą ul. Leśna C 72-500 Międzyzdroje Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie G Międzyzdroje, w tym : wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych. 7 500,00 brak pliku
86/2016/22/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Historia Grodziska Lubin, 72-500 Międzyzdroje - Lubin, ul. Geodezyjna 4 Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości". 5 000,00 brak pliku
87/11/PROM/16 2016-04-06 2016-06-15 Sandra Bienias PPHU "Sanex" Oś. Tęczowe 26b/7 58-200 Dzierżoniów Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje 8 060,00 brak pliku
88/2124 2016-04-13 2016-05-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Prezentacja materiału wideo obrazu streamingowego na żywo z dwóch kamer stałych zainstalowanych w Międzyzdrojach na budynku molo z widokiem na plażę oraz na dachu budynku przy ul. Bohaterów warszawy 17 - hotel "Aurora" w telewizjach ogólnopolskich. 9 225,00 brak pliku
89/2016/17/ITI/2016 2016-04-20 2016-07-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o dł. 515 mb." 21 000,00 brak pliku
90/GN.6812.516/2016.DZ 2016-04-19 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokalu przy ul. Pomorskiej 6/5 w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
91/2016/01/SOS/2016 2016-04-20 2016-10-16 Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 Przekazanie środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków przeznaczonych na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów, - wyżywienie sił wsparcia Gminy Międzyzdroje. 50 000,00 brak pliku
92/2016/09/Adm 2016-09-23 2016-09-23 FUH Teleinstal Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Świadczenie czynności naprawczo-konserwacyjnych sprzętu i sieci telefoniczno-telefaksowej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 5 400,00 brak pliku
93/2016/10/Adm. 2016-09-23 0000-00-00 FHU Teleinstal Sławomir Pękalski 72-605 Świnoujście ul. Zalewowa 35 Konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzydrojach 4 200,00 brak pliku
94/INTERNET/MEW@/1/2016 2016-04-04 2018-04-30 Orange Polska SA w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 Usługa dostępu do Internetu wraz z aktywacją usługi we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Gminy Międzyzdroje (załącznik nr 1 do Umowy) w ramach utrzymania funkcjonowania projektu "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013. 52 477,85 brak pliku
95/ITI/2016 2016-04-15 2016-10-15 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenia w terminie od 18.04.2016 do 15.X.2016r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych na terenie Miasta Międzyzdroje przy pomocy systemu kontroli opłat specjalistycznego oprogramowania do kontroli opłat parkingowych, zgodnie z Uchwałą nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dnia 03.03.2016r. 15 000,00 brak pliku
96/2016/01/SOS/2016 2016-05-04 2017-06-30 Lech Trabel - Przewozy Autokarowe ulica Cicha 1/1 72-500 Międzyzdroje dowóz dzieci z terenu Gminy Międzyzdroje do Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz organizacja opieki wychowawczej nad przewożonymi uczniami w trakcie trwania przejazdów 67 950,00 brak pliku
97/2016/01/SOS/2016 2016-05-05 2016-10-15 Morski Odział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku 80-917 ul. Oliwska 35 Porozumienie w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Świnoujściu - grupa zamiejscowa w Międzyzdrojach. 5 000,00 brak pliku
98.GN.6812-547-2016/AB 2016-04-28 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wartości zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty naliczonej z tytu łu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Tusiąclecia Państwa Polskiego 20, stanowiącej działkę nr 425/1 123,00 brak pliku
99/2016/SGK/TW/3/16 2016-04-15 2016-12-15 Lupar - Ryszard Czeraszkiwicz , 71-343 Szczecin, ul. Michałowskiego 2C Odławianie dzików z terenów Miasta Międzyzdroje wraz z transportem odłowionych zwierząt do ośrodków hodowli zwierzyny 19 926,00 brak pliku
100/GN.6812.593.2016.DZ 2016-05-10 2016-06-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokali przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 1 968,00 brak pliku
101/GN.6812.611.2016/AB 2016-05-17 2016-06-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Ustronie Leśne 12e stanowiącej działkę nr 234 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 615,00 brak pliku
102/2016/14/PROM/16 2016-05-09 2016-05-31 Drukarnia DELTA Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik Kazimierz Sawczuk SJ 72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielsko-niemieckim oraz polskim. 11 070,00 brak pliku
103/2016/1/SOS/MP/2016 2016-06-01 2016-12-31 Roman Rusek 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Konpnickiej 20 Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje, na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje, tam i z powrotem 30 000,00 brak pliku
104/2016/23/SOS/JB 2016-05-31 2016-10-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Biegacza Sporting" ul. 1000-lecia PP 3, 72-500 Międzyzdroje Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki - organizacja Mityngu Lekkoatletycznego. 88 000,00 brak pliku
105/2016/24/SOS.JB 2016-05-31 2016-08-31 Bogusław Mamiński "Sporting" ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzroje Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym, pn. "Bieg Śniadaniowy" na terenie Gminy Międzyzdroje 15 000,00 brak pliku
106/2016/SGK.ES/3/16 2016-05-16 2016-07-31 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72-400 Kamień Pomorski ul. Szczecińska 2 Przenoszenia/przemieszczania pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd z powodu remontu ulic Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I, do pojazdów do odbioru zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 13 411,92 brak pliku
107/2016/SGK.TW/16 2016-06-01 2016-12-31 Emilia Cieślikiewicz 72-500 Wapnica ul. Turkusowa 37/1 Zapewnienie i utrzymanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które mogą zostać dostarczone przez Zamawiającego, w gospodarstwie rolnym, stanowiącym własność wykonawcy. Za dodatkową opłatą wykonawca zapewni całodobową opiekę nad tymi zwierzętami oraz wyżywienie, leczenie i inne uzasadnione koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich. 1 500,00 brak pliku
108/2016/PROM/16 2016-05-25 2016-06-15 Babilon Promotion Tomasz Babiloński 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 21/3 Organizacja VIII Gali Boksu Zawodowego "Międzyzdroje Seaside Boxing Show" 150 000,00 brak pliku
109/2016/18/ITI/2016 2016-05-25 2016-06-15 Geodezja Tomasz Konarzewski 72-500 ul. Kolejowa 7 Dokonanie wznowienia punktów granicznych działek : nr 240, 223, 396, 397, 395/1, 395/9, 395/6 obręb 19 miasta Międzyzdroje 1 500,60 brak pliku
110/2016/1/SOS/DG 2016-06-10 2016-07-01 PRINTIS Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30 Wykonanie tablic informacyjnych o usługach hotelarskich i renowację tablic informacyjnych o usługach hotelarskich 8 120,00 brak pliku
111/2016/717/111.2016/MD 2016-06-10 2016-06-30 Wycena Nieruchomości Danuta Brzostowska-Żelechowska, 71-215 Szczecin, ul. Ks. Robaka 29 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, stanowiącej działkę nr 491 o powierzchni 46,363 m2, obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla potrzeb aportu. 7 380,00 brak pliku
112/GN.6812.639.2016.AB 2016-05-24 2016-06-14 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego o wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach, obręb 21, stanowiącą działkę nr 324/5 738,00 brak pliku
113/2016/19/ITI/2016 2016-06-13 2016-09-30 Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych MIASTOPROJEKT Świnoujćie, Świnoujście ul. Zalewowa 7B Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wikingów m.Lubin." 8 000,00 brak pliku
114/2016/2/SOS/DG 2016-06-01 2016-09-12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 3 461,59 brak pliku
115/2016/SGK/16/TW 2016-06-02 2016-06-30 Inwestim S.A. Warszawa ul. Marymoncka 15 Zakup koszy na śmieci oraz wykładów do koszy. 21 807,90 brak pliku
116/2016/15/PROM/16 2016-06-17 2016-06-19 Prof. Marian Rębkowski 78-100 Kołobrzeg, ul. Narutowicza 9/8 Wygłoszenie w dniu 19.06.2016 w Lubinie wykładu na temat historii grodziska w Lubinie. 600,00 brak pliku
GN.6843.117/733.2016.MD 2016-06-16 2016-06-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego waloryzacji bonifikaty dz. 416/8 123,00 brak pliku
118/GN.6826.739.2016.HH 2016-06-14 2016-06-28 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena dla potrzeb ustalenia opaty z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 149 w Międzyzdrojach przy ul. A.Mickiewicza 1 922,50 brak pliku
119/2016/1/FIN/2016 2016-06-28 2016-12-31 Delitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa Doradztwo dotyczące wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych oraz zakładów dżetowych Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) 24 132,60 brak pliku
120/2016/SOS 2016-06-28 2016-08-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje Usługa polegająca na pełnieniu dyżurów pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w dniach wolnych od pracy tj. soboty i niedziele oraz dni świąteczne w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 z budynku Przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego 21-23. 5 700,00 brak pliku
121/2016/11/Adm 2016-06-01 2016-06-08 ZUI "DONAT" Dariusz Niewczas 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21D/10 Wykonanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej - Urząd Miejski 1 076,25 brak pliku
122/2016/16/PROM/16 2016-06-27 2016-08-12 NOVA Sp. z o.o. 58-130 Żarów ul. Przemysłowa Wykonanie ekskluzywnych gadżetów wraz z oznakowaniem logotypem Gminy Międzyzdroje 7 009,77 brak pliku
123/2016/17/PROM/16 2016-07-01 2016-07-08 Agencja Medium Press Berenika Zielińska 78-100 Kołobrzeg, ul. Złota 10/12 Sprzedaż na rzecz Gminy Międzyzdroje wydawnictwa promocyjnego - przewodnika turystycznego autorstwa Roberta Śmigielskiego pl.: Międzyzdroje. Wyspa Wolin. 4 375,00 brak pliku
124/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Elżbieta Kanicka Szczecin 71-670, ul. Pryzjaciół Żołnierza 55/5 Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 roku na nauczyciela mianowanego dla 3 kandydatów. 700,00 brak pliku
125/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Daniela Wójtowicz, Kamień Pomorski 72-400 ul. Wąska 4 Udział w pracach komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 r. na nauczyciela mianowanego dla 3 osób. 700,00 brak pliku
126/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 Jarosław Kwiatkowski Mierzyn Zakup piramidy na plac zabaw w Lubiniu 8 560,00 brak pliku
127/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 "ATUT" Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 , Mosina Zakup zestawu urządzeń Fitness na plac zabaw w Lubinie. 16 400,00 brak pliku
128/2016/20/ITI/2016 2016-07-08 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach 35 000,00 brak pliku
130/GN.6812.820.2016.AB 2016-07-06 2016-08-05 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 1) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej, stanowiącej działkę nr 326/16 o powierzchni 659 m2, co celu sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości. 2) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej działkę nr 439/1 o powierzchni 22.596 m2 do celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 1 230,00 brak pliku
131/2016/18/PROM/2016 2016-07-15 2016-09-12 Rajmund Bąkowski, 72-006 Mierzyno ul. Spółdzielców 7B Wykonanie pomnika upamiętniającego 25 - lecie Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach 73 800,00 brak pliku
132/2016/SOS.JB 2016-07-19 2016-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" 72-500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" 10 000,00 brak pliku
133/2016/21/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-10 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Pogodnej w Wapnicy 50 430,00 brak pliku
134/2016/22/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-20 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 000,00 brak pliku
135/2016/19/PROM/16 2016-08-01 2016-08-30 Event Factory S.C. J.Góralska, W. Gągorowski, 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 2 Organizacja imprezy promocyjnej o charakterze sportowym, pn.n. "Summer Kite Festival", tj. zawodów kitesurfingowych w dniach 26 sierpnia do 28 sierpnia 2016r. na terenie plaży w Międzyzdrojach. 20 000,00 brak pliku
136/2016/23/ITI/2016 2016-08-01 2016-11-15 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn.n. "Budowa kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy pryz ul. Jodłowej 3" w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 15 000,00 brak pliku
137/2016/SGK/4/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Lubinie. 1 605,00 brak pliku
138/2016/SGK/5/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie wniosku cięć wraz z opracowaniem ekspertyzy opisującej stan zachowania drzewa - lipy rosnącej na terenie działki nr 251 (róg ul. Zwycięstwa i ul. Krasickiego) w Międzyzdrojach. 1 605,00 brak pliku
139/2016/24/ITI/2016 2016-08-19 2016-08-25 Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Roboty budowlane związane z awarią istniejącej linii 0,4 kV, w ramach zadania pn. Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 39 979,54 brak pliku
140/GN.6812.951.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu nr 2 i 5 przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 984,00 brak pliku
141/GN.6812.952.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 D&K architekci Dorota Bujnowska, Stargard Szczeciński ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokalu nr 5 przy ul. Zwycięstwa 41 w Międzyzdrojach 300,00 brak pliku
142/GN.6812/950.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 "Wedo" Zofia Graczyk Wycena nieruchomości, Szczecin ul. Nowoleśna 39 Aktualizacja wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16a w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
143/2016/25/SOS.JB 2016-08-26 2016-09-30 AMP Studio Paweł Majewski, Do Dworu 18, 71-805 Szczecin Opracowanie artystyczne albumu muzycznego (płyty muzycznej audio z okładką) pt. "Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum" z materiałów niezbędnych do wykonania dzieła, powierzonych przez Wydawcę oraz dostawy ww. dzieła dla Wydawcy w liczbie 1000 sztuk. 20 000,00 brak pliku
144/GN.6812.974.2016.AB 2016-08-31 2016-09-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przy: 1) ul. Mieszka I stanowiącej działkę nr 224/3 w Międzyzdrojach, 2) w Lubinie stanowiącej działkę nr 24/7, 3) w Międzyzdrojach stanowiącej działkę nr 305 i działkę 303, do celu dokonania zamiany. 2 091,00 brak pliku
145/2016/25/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-09 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, Szczecin ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 48 000,00 brak pliku
146/2016/26/ITI/2016 2016-08-23 2016-08-29 Piotr Dereń Consulting Engin eers Specjalistyczne Usługi Budowlane, ul. Kwiatów Polskich 59, 71-499 Szczecin Opracowanie ekspertyzy budowlanej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Myśliwskiej 9 w Międzyzdrojach" w ramach zadania "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 4 305,00 brak pliku
147/2016/27/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-30 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubiniu 57 000,00 brak pliku
148/2016/21/PROM/16 2016-08-31 2016-09-10 GREEN HOUSE Paweł Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Organizacja III Pikniku Rodzinnego, impreza promocyjna. 30 000,00 brak pliku
149/2016/01/SM/2016 2016-09-06 2016-10-06 KWP Szczecin Porozumienie z KWP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu. 23 604,50 brak pliku
150/2016/27/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-16 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa schodów wejściowych na molo". 7 999,92 brak pliku
151/2016/28/ITI/2016 2016-09-06 2016-09-30 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach" 4 500,00 brak pliku
152/2016/29/GNiR 2016-09-07 2016-09-28 ''GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście, ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie wznowienia czterech punktów granicznych działek: nr 41 i nr 49, obręb 21 miasta Międzyzdroje ( 4 punkty) 590,40 brak pliku
153/2016/30/GNiR 2016-09-08 2016-11-07 "GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie podziału działek położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje: nr 326/16 na dwie działki, nr 326/18 na dwie działki i nr 326/20 na dwie działki 5 904,00 brak pliku
154/2016/29/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wodnej w Lubinie ". 4 000,00 brak pliku
155/2016/22/PROM/2016 2016-09-29 2016-12-31 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Rejestracja obrad sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w tym 4 sesji zwyczajnych oraz 2 sesji nadzwyczajnych, postprodukcji i dostarczenie nagranego materiału filmowego Zleceniodawcy. Płatność 670.00 zł za każdą nagraną i dostarczoną Zleceniodawcy sesję. 670,00 brak pliku
156/2016/30/ITI/2016 2016-09-19 2016-09-29 Najda Consulting Andrzej Najda, Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji dla projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach". 39 999,60 brak pliku
157/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Wykonanie szczepień przeciwko grypie i opieka medyczna w trakcie wykonywania szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia. 6 000,00 brak pliku
158/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICA MED MIĘDZYZDROJE Szczepienie przeciw grypie mieszkańców M-jów pow. 60 roku życia i opieka medyczna w okresie szczepienia. 1 200,00 brak pliku
159/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Usługa - dyżury pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w dniach wolnych od pracy w budynku przychodni NZOZ PARTNERMED przy UL. GRYFA POMORSKIEGO 21-23 w Międzyzdrojach 11 400,00 brak pliku
160/2016/31/ITI/2016 2016-09-28 2016-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lubinie". 12 000,00 brak pliku
161/2016/26/SOS/JB 2016-09-16 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pn. Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 72-500 Międzyzdroje ul. Leśna 17 Wsparcie zadania publicznego - realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki. 85 435,00 brak pliku
162/2016/32/ITI/2016 2016-09-29 2016-11-30 "Katarzyna Ewa Olszak - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe" 72-400 Kamień Pomorski, ul. Szymanowskiego 14 Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki." 47 970,00 brak pliku
GN.6843.164/1065.2016.MD 2016-10-03 2016-10-17 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 235/1 obręb 20 miasta Międzyzdroje będącej własnością Gminy Międzyzdroje oddanej w użytkowanie wieczyste. 615,00 brak pliku
165/2016/27/SOS.JB 2016-09-30 2016-12-31 Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2 Wsparcie realizacji zadania publicznego - dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo/turystycznej a także propagowanie aktywnego trybu życia. 20 000,00 brak pliku
166/2016/34/ITI/2016 2016-10-19 2016-10-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze POLMAR Mariusz Drzymała , Wolin, ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 m. ul. Skarpowej w m. Lubin". 10 824,00 brak pliku
167/2016/35/ITI/2016 2016-10-19 2016-10-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze POLMAR Mariusz Drzymała , Wolin, ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 m ul. Wodnej w m. Lubin" 10 332,00 brak pliku
168/2016/GNiR 2016-10-10 2016-12-09 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie podziału działki nr 188/3 obręb 16 miasta Międzyzdroje na pięć działek. 3 000,00 brak pliku
169/2016/GNiR 2016-10-12 2016-12-11 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Podział działki nr 129, obręb 23-Wapnica, gmina Międzyzdroje na dwie działki 1 600,00 brak pliku
GN.6843.163/1064.2016.MD 2016-10-03 2016-10-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii w sprawie wzrostu wartości gruntu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, dla ustalenia podstaw do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 615,00 brak pliku
170/GN/6826/1116.2016.HH 2016-10-14 2016-10-29 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Określenie wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
171/2016/12/Adm 2016-10-17 2016-12-31 Barbara Czarna, Wapnica Wykonywanie obowiązków opiekuna świetlicy wiejskiej "WIKLINA" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 1 272,69 brak pliku
172/2016/23/PROM/16 2016-10-05 2016-10-21 Drukarnia DELTA Sp. J. 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. 3 505,50 brak pliku
173.GN.6812/1086.2016.AB 2016-10-10 2016-11-01 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Operatu szacunkowego o wartości nieruchomości lokalowej nr 102 , położonej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz opinii o waloryzacji wartości bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. 1000-lecia PP 20. 984,00 brak pliku
174/2016/33/ITI/2016 2016-09-29 2016-12-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć, 72-420 Dziwnów, ul. Dziwna 5a Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach " w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach." 4 000,00 brak pliku
175/2016/37/ITI/2016 2016-10-20 2016-11-21 Chmielewska Katarzyna , Szczecin, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23 Opracowanie koncepcji dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w granicach dz. nr 227 przy ul. Zdrojowej". 18 450,00 brak pliku
176/2016/SOS/GD 2016-10-03 2016-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICA MED S.C. Barbara Kuszewska, Barbara Niczyporuk, ul. Sąsiedzka, 72-605 Świnoujście MIĘDZYZDROJE Wykonanie szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia, szczepionką ochronną przeciwko grypie, organizacja opieki medycznej w trakcie wykonywania szczepień - etap drugi 300,00 brak pliku
177/2016/37/ITI/2016 2016-11-03 2016-11-10 C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki spółka cywilna, 70-236 Szczecin, ul. Sowińskiego 24/1p Opracowanie koncepcji przebiegu drogi rowerowej pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego przy stacji badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego a granicą Międzyzdrojów z Gminą Świnoujście (ok. 2,5 km) 8 610,00 brak pliku
178/2016/13/Adm 2016-10-28 2016-12-15 Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetyczneo Eugeniusz Brzostek, 72-410 Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza 26 Wykonanie remontu Sali wielofunkcyjnej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 13 450,00 brak pliku
179/2016/14/Adm 2016-10-28 2016-11-06 GREMAR Grzegorz Żyła, 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 31a/8 Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 6 787,58 brak pliku
180/2016/38/ITI/2016 2016-11-07 2016-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich, dróg gminnych na terenie Gminy Międzyzdroje 36 900,00 brak pliku
181/2016//SGK/16 2016-10-28 2016-12-31 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Międzywodziu, ul. Słoneczna 12 B Wycinka 8 szt. drzew - topoli, na Promenadzie w Międzyzdrojach 9 000,00 brak pliku
182/2016/3/SOS/DG 2016-11-04 2016-12-10 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 18 Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego 1 230,00 brak pliku
183/2016/24/PROM/16 2016-11-08 2016-11-11 Andrzej Mleczko, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 21B/7 Usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2016r. podczas uroczystości związanych z obchodzonym Dniem Niepodległości. 670,00 brak pliku
184/2016/28/SOS.JB 2016-11-10 2016-12-20 "KLIF" Stowarzyszenie Obywatelskie, 72-500 Międzyzdroje, Lubiń, ul. Główna 21A Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo - poznawczej. 10 000,00 brak pliku
185/2016/15/Adm 2016-11-08 2016-11-15 Hubert Szwed, 72-500 Międzyzdroje, ul. Podgórna 10 Wykonanie kompleksowych pomiarów elektrycznych w budynku remizy OSP w Lubinie. 1 968,26 brak pliku
186/2016/43/ITI/2016 2016-11-21 2016-12-15 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Skarpowej w Lubinie. 77 000,00 brak pliku
187/2016/44/ITI/2016 2016-11-21 2016-12-20 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb. ul. Wodnej w m. Lubin. 66 999,99 brak pliku
188/2016/45/ITI/2016 2016-11-22 2016-12-19 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Wodnej w M. Lubin". 7 000,00 brak pliku
189/2016/46/ITI/2016 2016-11-22 2016-12-19 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Skarpowej w m. Lubin". 7 000,00 brak pliku
190/2016/47/ITI/2016 2016-11-21 2016-11-28 Zakład Instalatorstwa Elektroenergetycznejgo Krzysztof Brzostek, Ościęcin 19, 72-300 Gryfice Zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych ul. Nadbrzeżna w m. Wicko 4 268,10 brak pliku
191/GN.6812.1081.2016.DZ 2016-10-04 2016-11-03 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokali nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 przy ul. Tysiąclecia PP 15 w Międzyzdrojach oraz lokalu nr 3 przy ul. Zwycięstwa 50 w Międzyzdrojach 3 000,00 brak pliku
192/GN.6812.1249.2016.DZ 2016-11-07 2016-12-07 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 7 przy ul. Zwycięstwa 50 w Międzyzdrojach oraz lokalu nr 2 przy ul. Książąt Pomorskich 26 w Międzyzdrojach 600,00 brak pliku
193/2016/25/PROM/16 2016-11-21 2016-12-15 "Butterfly" Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8 lok. 1, 71-662 Szczecin Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje tj. gadżetów reklamowych z logo Międzyzdrojów. 10 356,60 brak pliku
194/GN.6812/1129/2016/DZ 2016-10-17 2016-10-17 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Aneks do umowy nr 141.GN.6812.952.2016.DZ z dnia 18 sierpnia 2016 r. 300,00 brak pliku
195/2016/16/Adm 2016-11-08 2016-11-25 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Zakup i montaż zestawu konferencyjnego w Sali Narad i Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5. 14 255,70 brak pliku
196/2/2016 2016-12-01 2016-12-30 Agnieszka Skowera - Piela, Lubin Umowa-zlecenie - pomoc administracyjno - techniczna. 2 072,00 brak pliku
197/3/2016 2016-12-01 2016-12-30 Sylwia Węgrzycka-Wnuk Umowa - zlecenie - pomoc administracyjno - techniczna 1 942,50 brak pliku
198/2016/39/ITI/2016 2016-11-09 2016-11-25 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów szklonych na terenie Gminy Międzyzdroje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 24 600,00 brak pliku
199/2016/40/ITI/2016 2016-11-04 2016-11-30 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 8 610,00 brak pliku
200/2016/41/ITI/2016 2016-11-18 2016-11-28 PUH TRIBE S.C. Paweł Baczyński, Elżbieta Baczyńska, Szczecin, ul. Dworcowa 1 Opracowanie audytu energetycznego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" na potrzeby aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 11 070,00 brak pliku
201/2016/42/ITI/2016 2016-11-07 2016-12-30 EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej wraz z elementami odwodnienia pasa drogowego w ul. Ks. Pomorskich 94 710,00 brak pliku
202/2016/4/SOS/DG 2016-11-28 2016-12-15 PRINTIS Aleksandra Andraszewicz Lewandowska ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, 72-500 Międzyzdroje Konserwacja i naprawy tablic informacyjnych przy zejściach na plażę, na terenie kąpieliska morskiego Wschód i Zachód w Międzyzdrojach. 4 410,00 brak pliku
203/2016/26/PROM/2016 2016-12-13 2016-12-27 Tomasz Krawczyk 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Zamieszczenie życzeń świątecznych Zleceniodawcy na portalu internetowym www.naszemiastomiędzyzdroje.com. 405,00 brak pliku
204/GN.6812.1328.2016.AB 2016-12-06 2017-01-05 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 106 obręb 20, do celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 400,00 brak pliku
205/SOS/INF/7/2016 2016-08-08 2016-12-10 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Wytworzenie nowej witryny internetowej www.miedzyzdroje.pl (tj. serwisu portalowo-informacyjnego na bazie standardowego, autorskiego systemu CMS ALFATV) 9 900,00 brak pliku
206/2016/SOS/GD 2016-12-30 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie z siedzibą w Wolinie 72-510, ul. Mickiewicza 14 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. 70 000,00 brak pliku
207/SOS/INF/8/2016 2016-12-12 2016-12-19 GISON Sp. z o.o. 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 18/12 Udzielenie zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do Aplikacji GEZ, służącej do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków oraz udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji GEZ, w zakresie i na warunkach wskazanych w ust. 3-4 umowy. 1 968,00 brak pliku
2/2017/ID/352582/P/2017 2017-01-02 2017-12-31 Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w 2017r. 87 434,03 brak pliku
1/2017/01/Adm 2017-01-02 2017-12-31 Garmond-Press S.A. ul. Lubicz 3, Kraków Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych w 2017 r. 7 080,03 brak pliku
3/2017/ITI/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 30 000,00 brak pliku
4/2017/2/ITI/2017 2017-01-02 2017-12-31 Grupa Energetyczna Brzostek Łukasz Brzostek ul. Leśna 8, 72-410 Wysoka Kamieńska Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Międzyzdroje na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje . 29 579,04 brak pliku
5/2017/3/ITI/2017 2017-01-02 2017-12-31 ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp . z o.o. 100 748,76 brak pliku
6/2017/01/SOS.JB 2017-01-02 2017-12-31 Fundacja "Motywacja i Działanie", Międzyzdroje ul. Norwida 7/12 Realizacja zadania publicznego usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach. 28 950,00 brak pliku
7/2017/02/SOS.J B 2017-01-02 2017-12-31 Aneta Całus Prywatny Gabinet Terapeutyczny, Świnoujście ul. Okólna 6/1 Sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych z zaburzeniami psychicznymi. 15 000,00 brak pliku
08/2017/01/PROM/2017 2017-01-17 2017-12-29 WebCamera Media Sp. z o.o. 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/4 Ciągły obraz streaming video z 2 kamer zainstalowanej w Międzyzdrojach 8 730,00 brak pliku
9/2017/03/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Robert Osiński, ul. Geodezyjna 12A, 72-500 Lubin Umowa - Zlecenie wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
10/2017/04/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Damian Jastrzębski ul. Dobra 5, 72-500 Lubin Umowa - zlecenie, wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
11/2017/05/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Wiesław Woszczyk, ul. Ludowa 5/2, 72-500 Międzyzdroje Umowa - zlecenie, wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego w OSP Międzyzdroje - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
12/2017/02/PROM/17 2017-01-17 2017-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Umowa na utrzymanie na serwerze internetowym kanału TV-polska.eu, Międzyzdroje, tv-polska.eu, oraz wizytówki internetowej . 4 500,00 brak pliku
13/2017/03/PROM/17 2017-01-16 2018-01-16 VC TRAVELLING POLSKA Ariel Trzajna, Dziemionna ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Prezentacja Gminy Międzyzdroje na portalu internetowym www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl i jej utrzymanie w okresie trwania umowy 367,77 brak pliku
14/2017/03/SOS.JB.2017 2017-01-17 2017-12-31 Fundacja "Motywacja i Działanie", Międzyzdroje ul. Norwida 7/12 Sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu LCW 16 000,00 brak pliku
15/2017/04/SOS.JB/2017 2017-01-17 2017-12-31 NUTW w Międzyzdrojach ul. Cicha 2 Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym UTW 54 068,00 brak pliku
16/2017/05/SOS.JB 2017-01-17 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 3/6 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate. 40 000,00 brak pliku
17/2017/06/SOS.JB 2017-01-17 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Fala" 72-500 Międzyzdroje ul. Aleja Róż 7 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej. 230 000,00 brak pliku
18/2017/07/SOS.JB 2017-01-19 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 72-500 Międzyzdroje ul. Leśna 17 Wsparcie realizacji zadania w zakresie tenisa stołowego i lekkiej atletyki 265 000,00 brak pliku
19/2017/08/SOS.JB 2017-01-19 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT", 72-500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 33 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów 57 500,00 brak pliku
20/2017/GN.6812.55.2017.DZ 2017-01-18 2017-02-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 wycena lokali mieszkalnych 1 968,00 brak pliku
21/2017/4/PROM/17 2017-01-23 2017-12-31 PRESS SERWICE MONITORING MEDIÓW Sp. z o.o. 60-801 Poznań, ul. Marcelińska 14 Umowa na monitoring mediów 4 206,60 brak pliku
22/2017/09/SOS.JB 2017-01-23 2017-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 29 Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". 25 000,00 brak pliku
23/2017/10/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Artur Ostrowski, 61-131 Poznań, ul. Katowicka 11D/142 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowy. 10 224,00 brak pliku
24/2017/11/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Joanna Kiedrowska 83-400 Kościerzyna, w. Kaliska 43 Stypendium sportowe dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
25/2017/12/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Anna Zielińska, 12-200 Pisz, ul. Żurawia 11 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
26/2017/13/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Wioleta Witkowska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Zwycięstwa 63 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
27/2017/14/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Sylwia Wandachowicz, 72-500 Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 16 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
28/2017/15/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Michał Wandachowicz, 72-500 Międzyzdroje, Aleja Róż 16 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 6 132,00 brak pliku
29/2017/16/SOS.JB. 2017-01-24 2017-12-31 Michał Kluczyński, 72-005 Przecław, Warzymice 73/7 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
30/2017/17/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Natalia Jaworska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Piastowska 17/1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
31/2017/18/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Adrian Jaworski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Piastowska 17/1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
32/2017/19/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Filip Marchalewski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Lipowa 5 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
33/2017/20/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Delfina Żółtowska, 71-150 Szczecin, ul. M.Konopnickiej 4 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
34/2017/21/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Kacper Domitrz, 72-514 Kołczewo, Świętouść 1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 6 132,00 brak pliku
35/2017/05/PROM/17 2017-01-24 2017-12-31 Małgorzata Aftewicz, 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 12 B/4 opracowanie dziennikarskie, korekta i adjustacja tekstów informacyjnych do informatora samorządowego Gminy Międzyzdroje 8 400,00 brak pliku
36/2017/05/PROM/17 2017-01-25 2017-12-31 Tomasz Krawczyk 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Świadczenie usług związanych z rejestracją obrad sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w roku 2017 8 040,00 brak pliku
37/2017/SGK.TW/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Utrzymanie czystości na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2017. 2 540 000,00 brak pliku
38/SGK.ES/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenie PSZOK-u w ...... i obsługa ........ do selektywnej zbiórki z terenów publicznych 143 194,00 brak pliku
39/2017/I/SOS/MP/2017 2017-01-31 2017-12-31 PKS Spółka z o.o. 72-400 Kamień Pomorski ul. Szczecińska 76 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje , w zakresie wykonywania busowych usług przewozowych transportu publicznego na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje 60 000,00 brak pliku
40/2017/SGK.TW/2/2017 2017-01-25 2017-12-30 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin Składka na utrzymanie ZGWW, na podstawie podjętej uchwały. 184 500,00 brak pliku
41/2017/SGK.TW.03 2017-01-25 2017-02-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego / wyceny poniesionych nakładów przy budowie sieci uzbrojenia technicznego w Lubinie 1 476,00 brak pliku
42/SGK/04.2017.TW 2017-01-28 2017-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko ul. Żwirowa 37 Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z gminy Międzyzdroje. 9 000,00 brak pliku
43/2017/1/SOS 2017-01-25 2017-12-31 Monika Kalemba Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w 2017 roku. 1 154,33 brak pliku
44/2017/07/PROM/17 2017-01-20 2017-12-29 Drukarnia DELTA Sp. J. 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk informatora samorządowego na rok 2017. 28 671,30 brak pliku
45/2017/22/SOS.JB 2017-01-16 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar" 72-500 Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20 Wsparcie realizacji zadania publicznego - sportowy taniec towarzyski 67 500,00 brak pliku
46/2017/SOS/GD 2017-01-02 2017-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Dyżury pielęgniarek w okresie od 2.01.2017 do 31.12.2017 w dni wolne od pracy, tj. soboty , niedziele i dni świąteczne w godzinach od 9.00 do 12.00. 33 900,00 brak pliku
47/SGK.ES/2/17 2017-02-02 2017-12-10 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 Usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie badania parametrów wskaźnikowych w : 1) wodach podziemnych, 2) wodach powierzchniowych, 3) wodach w rowie opaskowym (parametry jak dla wód odciekowych), 4) gazie składowiskowym. 4 956,90 brak pliku
48/SGK.ES/3/17 2017-02-02 2017-11-30 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ulicy Polnej, w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie : 1) kontroli osiadania powierzchni składowiska, 2) sprawdzenia sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego składającego się z 6 studni odgazowujących. 3 936,00 brak pliku
49/SGK.7021.2.2017.ES 2017-02-02 2017-10-31 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 Dwukrotne wykonania w 2017 r. usługi badania dwóch wskaźników zanieczyszczeń w ściekach (wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych - dróg gminnych i parkingów o trwałej nawierzchni z terenu miasta Międzyzdroje. 1 173,42 brak pliku
50/2017/GNiR 2017-02-01 2017-04-02 "Geopomiar" Jacek Borzymowicz Podział działki nr 255 obr. 20 miasta Międzyzdroje. 2 214,00 brak pliku
51/SOS/INF/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 71-010 Szczecin ul. Białowieska 6B Usługi doradztwa informatycznego w zakresie zabezpieczenia sieci , systemu backupu. 25 741,44 brak pliku
52/SOS/INF/S/2017 2017-01-02 2017-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Utrzymanie witryn internetowych oraz nadzór nad systemem e-obieg. 12 841,20 brak pliku
53/SOS/INF/2/2017 2017-01-02 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa ul. Kubickiego 9 lok.5 Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA 2 460,00 brak pliku
54/2017/3207044-0136 2017-01-02 2017-12-31 Technika IT S.A 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 Opieka techniczna oprogramowania do ewidencji aktów USC. 3 071,31 brak pliku
55/SOS/INF/4/2017 2017-01-17 2017-12-31 GISON Sp. z o.o. 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 18/12 Licencja użytkowania oprogramowania mapowego. 6 888,00 brak pliku
56/SOS/INF/3/2017 2017-01-02 2017-12-31 Profeko sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36 Opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem do kompleksowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami przepisów prawa. 9 840,00 brak pliku
57/SGK/2017 2017-02-07 2017-12-31 Emilia Cieślikiewicz Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 1 500,00 brak pliku
58/SGK/2017 2017-02-03 2017-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko ul. Żwirowa 37 Gabinet Weterynaryjny Udzielanie pomocy zwierzętom w ramach zdarzeń drogowych - w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 1 500,00 brak pliku
59/2017/08/PROM/17 2017-02-03 2017-02-15 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie dokumentu planistyczno-operacyjnego tzw. "Planu działań JST" na potrzeby projektu tj. wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". 6 150,00 brak pliku
60/2017/23/SOS.JB 2017-01-31 2017-02-14 Krzysztof Nowak N-Bud, 78-400 Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni plenerowej w Międzyzdrojach. 14 760,00 brak pliku
61/2017/24/SOS.JB 2017-02-08 2017-04-20 Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów" 73-210 Recz, ul. Choszczeńska 49/1 Realizacja zadania na organizację spotkań autorskich w ramach zadania publicznego : "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". 4 000,00 brak pliku
62/EN.6812.172.2017.DZ 2017-02-06 2017-03-07 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokalu przy ul. Światowida 16/2 Międzyzdroje 300,00 brak pliku
63/17/ZP/PPZ-1/2017 2017-02-10 2017-12-29 Wojciech Kamiśki ul. Podhalańska 13/8 70-452 Szczecin ustalenie warunków zabudowy - tworzenie projektów decyzji 42 750,00 brak pliku
64/01/2017 2017-01-02 2017-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI PGK Sp z o.o. Kamień Pomorski Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów - wartość uzależniona od ilości przyjętych odpadów komunalnych. 0,00 brak pliku
65/2017/2/SOS 2017-02-13 2017-03-06 Maria Szymańska Wolin umowa zlecenie - usługa utrzymanie czystości w Urzędzie - stawka 15.00 zł za godzinę. 15,00 brak pliku
66.GN.6812.140.2017.AB 2017-02-01 2017-03-03 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatów szacunkowych Komunalna, Niepodległości, Polna 1 476,00 brak pliku
67/2017/1/SOS/DG 2017-02-08 2017-03-15 WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin wykonanie aktualizacji profili wodnych na Kąpielisko Morskie Międzyzdroje wschód i zachów 861,00 brak pliku
68/2017/04/ITI/2017 2017-01-30 2017-02-24 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności na zadanie pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020." 40 590,00 brak pliku
69/2017/05/ITI/2017 2017-01-30 2017-02-24 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogenne potencjały" 7 840,00 brak pliku
70/GN.6812.243.2017.AB 2017-02-17 2017-03-10 Planos Consulting Jarosław Postaremczak Kościan karta informacyjna przedsięwzięcia dz. 128/4 Rubin 5 535,00 brak pliku
71/2017/GNiR 2017-02-20 2018-03-20 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 prace geodezyjne-wznowienie pkt. granicznych i wykaz zmian gruntowych 2 275,50 brak pliku
72/2017/16/ITI/2017 2017-02-21 2017-03-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin remont chodników dokumentacja 6 500,00 brak pliku
73/2017/07/ITI/2017 2017-02-21 2017-07-28 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Budowa drogi ul. Małej w Wapnicy - dokumentacja 28 000,00 brak pliku
74/2017/08/ITI/2017 2017-03-02 2017-12-15 Compono Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 21 Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie molo wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. 60 885,00 brak pliku
75/2017/25/SOS.JB 2017-03-01 2017-05-19 Stowarzyszenie obywatelskie "KLIF" z siedzibą w Lubinie przy ul. Głównej 21 A, 72-500 Międzyzdroje Realizacja zadania publicznego "Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo poznawczej, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 08.02.2017r. zwanym dalej "zadaniem publicznym" 10 000,00 brak pliku
76/20A/RBiF/JR 2017-03-01 2017-12-31 Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 14 760,00 brak pliku
77/2017/09/ITI/2017 2017-03-06 2017-12-15 Compono Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 21 Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę 59 778,00 brak pliku
78/2017/26/SOS.JB 2017-03-01 2017-12-31 Chorągiew Zachodnipomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej z siedzibą w Międzyzdrojach ul. Żeromskiego 28 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego , w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 10 000,00 brak pliku
79/2017/SGK.ES.4 2017-03-07 2017-05-31 Green Key Joanna Masiora-Tomaszewska, Poznań, ul. Nowy Świat 10a/15 Raport z wykonania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2015-2016 1 500,00 brak pliku
80/2017/GNiR 2017-03-08 2017-04-05 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Wznowienie wskazanych 12 punktów granicznych działki gminnej nr 324/1 obręb 21 miasta Międzyzdroje 1 476,00 brak pliku
81/2017/GNiG 2017-03-08 2017-03-22 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Operat szacunkowy wyceny wartości nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 255/2 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 6.043 m2 w celu wniesienia w/w nieruchomości aportem do spółki gminnej. 615,00 brak pliku
82/2017/3/SOS 2017-03-13 2018-03-31 Artur Kiryluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Słowiańska 1/1 Międzyzdroje Dokonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zleceniodawcy i innych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie orzeczeń. Maksymalna liczba osób skierowanych na badania to 40. 2 000,00 brak pliku
83/2017/4/SOS 2017-03-31 2018-03-31 Małgorzata Irena Kosciukiewicz, Sławomir Aleksander Gorący s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partnermed", ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje wykonywanie badań EKG z opisem oraz zapewnienie wykonywania badań laboratoryjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy brak pliku
84/2017/09/PROM/17 2017-03-16 2017-12-31 Paweł Kranc, Green House, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje. 30 000,00 brak pliku
85/2017/10/ITI/2017 2017-03-20 2017-12-15 Mariusz Drzymała "POLMAR" , ul. Mała 7b/5, 72-510 Wolin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wicko, wraz z pozwoleniem na budowę, złożonej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót w kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w Międzyzdrojach. Rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron dnia 27.11.2017r. 69 495,00 brak pliku
86/2017/GNiR 2017-03-21 2017-07-19 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Realizacja prac geodezyjnych w zakresie 1) przygotowanie wstępnego projektu podziału działek gminnych nr 17 i nr 21 obręb 16 miasta Międzyzdroje, zgodnie z przekazaną koncepcją podziału przygotowaną przez planistę, 2) przeprowadzenie geodezyjnego podziału działek nr 17 i 21 obręb 16 miasta Międzyzdroje . 7 872,00 brak pliku
87/2017/SGK/7/TW 2017-03-20 2017-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, ul. Przy Wodociągach 3, 72-500 Międzyzdroje Określenie zasad utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie miasta Międzyzdroje. Przeglądy i prace konserwacyjne sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie miasta Międzyzdroje. 185 499,72 brak pliku
88/2017/SGK/8/TW 2017-03-20 2017-11-30 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Odkomarzania i deratyzacji Gminy Międzyzdroje zgodnie z zakresem wymienionym w § 1. umowy. 55 000,00 brak pliku
89/2017/SGK/9/TW 2017-05-17 2018-01-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Przekazanie dotacji na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej oraz prowadzenia akcji zima. 600 000,00 brak pliku
90/2017/11/ITI/2017 2017-02-24 2017-05-31 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23, Szczecin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obręb 20 Międzyzdroje w ramach zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". 54 735,00 brak pliku
91/2017/12/ITI/2017 2017-03-01 2017-04-14 Adam Dzik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "HYDROBUD", ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie Remont balustrad ze stali nierdzewnej schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach. 21 500,00 brak pliku
92/2017/10/PROM/17 2017-03-15 2017-04-14 "Drukarnia DELTA" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. 8 597,70 brak pliku
93/2017/2017/SGK/5/ES 2017-03-30 2017-06-28 Piotr Baliński Projekt, Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, trzema głównymi wylotami do Kanału Stary Zdrój, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ulic), w granicach miasta Międzyzdroje. 18 450,00 brak pliku
94/2017/06/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Robert Osiński, Lubin ul. Geodezyjna 12a, 72-500 Międzyzdroje Aneks do umowy zlecenia nr 09/2017/03/Adm. brak pliku
95/2017/07/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Damian Jastrzębski , Lubin ul. Dobra 5, 72-500 Międzyzdroje Aneks do umowy zlecania nr 10/2017/04/Adm. brak pliku
96/2017/08/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Aneks Nr 96/2017/08/Adm. brak pliku
97/2017/09/Adm. 2017-03-31 2017-12-31 Barbara Czarna, Wapnica ul. Turusowa 1d/4 Opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 w wymiarze do 50h miesięcznie. 15,50 brak pliku
98/GN.6812.425.2017.DZ 2017-03-21 2017-04-20 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu nr 5 przy ul. Zwycięstwa 41 w Międzyzdrojach 615,00 brak pliku
99/2017/26/SOS.JB 2017-03-28 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, z siedzibą w Wolinie (72-510) ul. Mickiewicza 14 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych. 2 000,00 brak pliku
100/2017/27/SOS.JB 2017-03-31 2017-06-30 Spółka Cywilna BONO, Szczecin 71-220, ul. Koralowa 23/1 Zorganizowanie turnieju piłkarskiego dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Międzyzdroje w ramach cyklu "Netto Mini Mundial" wraz z działaniami powiązanymi . 12 500,00 brak pliku
101/2017/GNiR 2017-03-05 2017-04-21 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gminnych - działka nr 281/1 obręb 20, działka nr 270 obręb 20, działka nr 34 obręb nr 20, działki 135/2 i 135/1 oraz 135/4 obręb 21 miasta Międzyzdroje. 4 920,00 brak pliku
102/GN.6826.473.2017.HH 2017-03-31 2017-04-26 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 198 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 8a 615,00 brak pliku
103/2017/11/PROM/17 2017-04-07 2017-04-10 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 21B/7 Usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 10 kwietnia 2017 r. podczas uroczystości związanych z 77rocznicą zbrodni katyńskiej i 7 rocznicą katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 670,00 brak pliku
104/2017/10/1/Adm 2017-02-28 2017-12-31 "ARGUS" Ochrona Osób i Mienia Grzegorz Woźniak Sp. J. 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ciągła, całodobowa ochrona (również w dni świąteczne i wolne od pracy) budynku Urzędu Miejskiego usytuowanego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, lokalnym systemem alarmowym monitorowanym przez Zleceniobiorcę. 492,00 brak pliku
105/2017/11/Adm. 2017-04-01 2017-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej, urządzenia i instalacje systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5. 350,00 brak pliku
106/2017/12/Adm. 2017-04-01 2017-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Czynności naprawczo-konserwacyjne wymienionego sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego oraz w budynku przy ul. Książąt Pomorskich 8 - Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą. 450,00 brak pliku
107/2017/12/PROM/17 2017-04-12 2017-11-30 Eleni Zacharopulu , Międzyzdroje, ul. A.Mickiewicza 8 Dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont zniszczonych schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, remont balkonu na elewacji od strony zachodniej, na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. Mickiewicza 8 w Międzyzdrojach 20 000,00 brak pliku
108/2017/13/PROM/17 2017-04-12 2017-04-17 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Wykonanie graficzne świątecznych życzeń wielkanocnych w roku 2017 i wyemitowanie grafiki na stronie internetowej Zleceniobiorcy w okresie od 13.04.2017r. do 17.04.2017r. 405,00 brak pliku
109/GN.6812.501.2017.AB 2017-04-12 2017-05-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej stanowiącej działkę nr 388/3 obręb 19, do celu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 492,00 brak pliku
110/2017/GN 2017-04-19 2017-06-27 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Podział działki nr 41 obręb 21 miasta Międzyzdroje. 1 968,00 brak pliku
111/ZP/271/1/2017 2017-04-21 2017-12-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL, Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje, wraz z pozwoleniem na budowę, złożonej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w Międzyzdrojach. 1 690 002,00 brak pliku
112/ITI/2017 2017-04-18 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Porozumienie na prowadzenie w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do dnia 31. grudnia 2017r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych na ternie miasta Międzyzdroje. 410 000,00 brak pliku
113/2017/SGK/10/TW 2017-04-10 2017-05-15 Jakub Gałka, Glassio, Konstrukcje Szklane, Szczecin 70-773, ul. Piechoty 44/3 Wymiana uszkodzonej szyby oraz naprawa bocznej lampy wraz z pozostałymi elementami niezbędnymi do funkcjonowania kaskady wodnej na Promenadzie. 10 570,00 brak pliku
114/ITI/2017/13/ITI/2017 2017-04-20 2017-05-31 Mariusz Drzymała "POLMAR" , ul. Mała 7b/5, 72-510 Wolin "Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Promenada Gwiazd od skrzyżowania z ul. Campingową do skrzyżowania z ul. Turystyczną" "Opracowanie projektu zmiany organizarcji ruchu na drogach gminnych w m. Lubin" 11 500,00 brak pliku
115/2017/29/SOS.JB 2017-04-25 2017-09-30 Stowarzyszenie Archeozdroje, 72-500 Międzyzdroje, ul. Leśna 3c Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". 10 000,00 brak pliku
116/2017/30/SOS.JB 2017-04-25 2017-05-07 Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin z siedzibą przy ul. Asnyka 18/2 w Szczecinie Zorganizowanie turnieju koszykówki "3 na 3" pn. Gryf Basket Cup 2017 w Międzyzdrojach w dniu 07 maja 2017r. 3 000,00 brak pliku
117/31/FIN/JR/2017 2017-04-27 2017-05-15 Przemysław Wardyn, WARDYN DRiW ul. Królowej Korony Polskiej 24/11, Szczecin 70-486 Opracowanie oceny oraz dokonanie weryfikacji przedłożonych dokumentów, z uwzględnieniem przepisów prawa bilnasowego, celem ustalenia kwoty, która podlegać powinna zwrotowi, jako rozliczenie nakładów, pomniejszonych o amortyzację, zgodnie z zawartą umową dzierżawy. 3 000,00 brak pliku
118/2017/14/PROM/17 2017-04-27 2017-07-15 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1 Wykonanie prezentacji sferycznej gminy Międzyzdroje w formie wirtualnego spaceru 360 stopni. 4 797,00 brak pliku
119/2017/14/ITI/2017 2017-04-11 2017-05-04 REICON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaskadowej 12 w Szczecinie Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną". 57 338,91 brak pliku
120/2017/15/ITI/2017 2017-04-12 2017-05-15 REICON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaskadowej 12 w Szczecinie Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazodwymi i niezbędną infrastrukturą techniczną" 13 200,00 brak pliku
121/2017/31/SOS.JB 2017-05-09 2017-06-05 Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej Funkcjonariuszy Straży Granicznej "Pogranicznik", 72-500 Międzyzdroje ul. Cicha 3 lok. 2 Dofinansowanie zadań w zakresie nauki, ochrony ludności i udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez organizację szkolenia "Bądź bezpieczny". 2 500,00 brak pliku
122/2017/16/ITI/2017 2017-05-22 2017-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont chodników." 9 000,00 brak pliku
123/SGK/TW/11/2017 2017-05-19 2017-06-30 Investim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa Sprzedaż betonowych koszy na śmieci wg. wykazu. 21 807,90 brak pliku
124/SGK/TW/13/2017 2017-05-22 2017-06-05 P.H.U.IMPEX Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin Sprzedaż pojemniki plastikowe do gromadzenia odpadów wg specyfikacji. 6 568,20 brak pliku
125/SGK/TW/12/17 2017-05-22 2017-06-30 Przedsiębiorstwo Alberts Sp. z o.o. Sprzedaż ławek parkowych wg specyfikacji. 11 316,00 brak pliku
126/ZP/271/3/2017 2017-08-08 2017-10-31 Kornel Koralewski, Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Zwycięstwa 19/2 , 72-500 Międzyzdroje Remont chodników w gminie Międzyzdroje 193 110,00 brak pliku
127/ZP/271/2/2017 2017-05-31 2017-08-31 Paweł Głyda, 95-002 Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 68 Budowa skateparku w Międzyzdrojach 485 000,00 brak pliku
128/2017/16/PROM/17 2017-05-31 2017-10-01 Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ul. Ks. Dz. W.Bochenka 30, 55-10 Trzebnica , Dom Zakonny Marii Szwciów s. M.Jadwigi ul. Krótka 5, 72-500 Międzyzdroje Remont Dachu na budynku kaplicy przy ul. Krótkiej 5 w Międzyzdrojach 100 000,00 brak pliku
130/2017/13/Adm 2017-05-25 2017-06-10 HEAT S.C. 71-001 Szczecin, ul. Południowa 25B/429 Krystian Zuzewicz, Krzysztof Tumulec Sprzedaż i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach - pomieszczenia nr 5 i 13. 9 963,00 brak pliku
131/2017/SOS/GD 2017-05-30 2018-06-30 Lech-Trawel - Przewozy Autokarowe ulica Cicha 1/1, 72-500 Międzyzdroje Przewóz dzieci z klas gimnazjalnych z Lubina, Wapnicy i Wicka do Międzyzdrojów i z powrotem w roku szkolnym 2017/2018. 67 950,00 brak pliku
132/2017/14/Adm. 2017-06-01 2017-12-31 Dariusz Niewczas, Zakład Usługowo-Instalatorski "Donat", 71-114 Szczecin, ul. Jodłowa 21c/10. Wykonanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej zlokalizowanej w obiekcie : Urząd Miejski w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, oraz pogotowie serwisowe. 7 533,75 brak pliku
133/2017/2/SOS/DG 2017-05-24 2017-09-01 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskich Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w zakresie : Escherichia coli metodą najbardziej prawdopodobnej liczby oraz Enterokoków metodą najbardziej prawdopodobnej liczby. 4 008,45 brak pliku
134/2017/21/PROM/2017 2017-06-06 2017-06-11 Paweł Szarwarzyn, 78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87P/17 Wykonanie pokazu dawnego rzemiosła w ujęciu historyczno-archeologicznym - pokazy technik obróbki zdobienia i szycia przedmiotów skórzanych. 1 210,00 brak pliku
135/2017/22/PROM/2017 2017-06-06 2017-06-11 Tomasz Goranin, 76-010 Polanów, gmina Buszyno 12 Pokaz i warsztaty bartnicze 1 080,00 brak pliku
136/2017/23/PROM/2017 2017-06-06 2017-06-11 Tomasz Milcarz, 03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 7/26 Pokaz dawnego rzemiosła w ujęciu historyczno-archeologicznym - rozpalenie ognia . 1 210,00 brak pliku
137/2017/24/PROM/2017 2017-06-06 2017-06-11 prof. Marian Rębkowski, 78-100 Kołobrzeg, ul. Narutowicza 9/8 Wygłoszenie wykładu na temat " Nad Świną w XII w." 600,00 brak pliku
138/2017/25/PROM/2017 2017-06-06 2017-06-11 KLK Grodzisko S.C. Leszek Kowalski, Konrad Kowalski, 72-500 Międzyzdroje, Lubin, ul. Geodezyjna 4 Współorganizacja II Dnia Św. Ottona z Bambergu w Lubinie - imprezy o charakterze promocyjno-historyczny. 10 824,00 brak pliku
139/2017/17/PROM/17 2017-06-05 2017-06-29 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin Wystawienie w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, koncertu symfonicznego pt. "Gala operowa" 9 000,00 brak pliku
140/2017/18/PROM/17 2017-06-05 2017-06-29 EDI Agencja Muzyczna Ewa Klepczyńska, ul. Kopernika 15, 75-425 Koszalin Wykonanie koncertu zespołu "La Dona e Mobile" 3 500,00 brak pliku
141/2017/20/PROM/17 2017-06-12 2017-06-14 Ryszard Leoszewski, 70-452 Szczecin, ul. Podhalańska 8/9 Autorski koncert muzyczny w MDK w Międzyzdrojach . 3 500,00 brak pliku
142/2017/26/PROM/17 2017-06-13 2017-06-14 Jerzy Neukampf, 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 13 B/11 Wygłoszenie w MDK w Międzyzdrojach wykładu na temat historii powojennych Międzyzdrojów, sporządzenie opracowania na temat powojennej historii Międzyzdrojów, w formie wydruku oraz w wersji cyfrowej. 1 000,00 brak pliku
143/GN.6812.675.2017.AB 2017-05-30 2017-06-13 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 5/3 do celu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 492,00 brak pliku
144/2017/3/SOS/DG 2017-06-08 2017-06-18 Aleksandra Andraszewicz Lewandowska , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, 72-500 Międzyzdroje Wykonanie konserwacji i naprawy tablic informacyjnych przy zejściach na plażę znajdujących się na terenie kąpieliska morskiego Wschód i Zachód w Międzyzdrojach. 2 480,00 brak pliku
145/GN.6812.713.2017.DZ 2017-06-12 2017-07-12 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Sporządzenie wyceny lokalu nr 6 przy ul. Góra Filaretów 1 w Międzyzdrojach 615,00 brak pliku
146/2017/SGK/TW 2017-06-06 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Dotacja na zakup samochodu dostawczego oraz przyczepy ciągnikowej, przeznaczonych do realizacji zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje. 120 000,00 brak pliku
147/ZP.271/4/2017 2017-06-28 2017-12-15 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23, Szczecin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" wraz z pozwoleniem na budowę. 376 601,40 brak pliku
148/2017/19/PROM/17 2017-06-05 2017-08-19 Tomasz Babiloński "Babilon Promotion" , 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 21/3 Organizacja IX Gali Boksu Zawodowego pn. : "Międzyzdroje Seaside Boxing Show" w Międzyzdrojach. 150 000,00 brak pliku
149/2017/17/ITI/2017 2017-06-21 2017-07-10 Mariusz Drzymała "POLMAR" , ul. Mała 7b/5, 72-510 Wolin Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie projektowe "Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr G800050 - ul. Kolejowej w m. Międzyzdroje." 2 460,00 brak pliku
150/GN.6812.767.2017.AB 2017-06-23 2017-07-23 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Międzyzdrojach oraz Lubinie. 984,00 brak pliku
151/2017/GNiR 2017-06-23 2017-07-10 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gminnej oraz wyposażenia budynku biurowego stadionu miejskiego. 1 107,00 brak pliku
152/2017/GNiR 2017-07-04 2017-08-29 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Dokonanie podziału działki nr 325 obręb 20 miasta Międzyzdroje na dwie działki. 1 968,00 brak pliku
153/2017/28/PROM/17 2017-07-03 2017-07-17 "Drukarnia DELTA" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w ilości 10 000 sztuk, w formacie B3, na papierze - kreda 115g mat. 3 505,00 brak pliku
154/2017 2017-07-05 2027-07-05 Gmina Golczewo Utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu. brak pliku
155/2017/18/ITI/2017 2017-07-17 2017-08-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 9 000,00 brak pliku
156/2017/SGK/1/KS 2017-06-30 2017-07-31 Jakub Gałka, Glassio, Konstrukcje Szklane, Szczecin 70-773, ul. Piechoty 44/3 Wymiana uszkodzonej szyby wraz z pozostałymi elementami niezbędnymi do funkcjonowania kaskady wodnej na Promenadzie. 11 070,00 brak pliku
157/2017/GD 2017-07-19 2017-10-31 Morski Oddział Straży Granicznej , 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35 Porozumienie w sprawie przekazanie środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Świnoujściu - grupa zamiejscowa w Międzyzdrojach. 5 000,00 brak pliku
158/2017/19/ITI/2017 2017-05-26 2017-10-15 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów nr 27 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: "Budowa skate parku." 18 500,00 brak pliku
159/2017/29/PROM/17 2017-07-24 2017-08-14 Szymon Laskowski Wielkopolska Galeria Reklamy, 64-100 Leszno, ul. S.Klonowicza 14/2 Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje tj. gadżetów reklamowych z logo Międzyzdrojów w/g specyfikacji. 11 931,00 brak pliku
160/2017/SGK.TW/1/17 2017-05-19 2017-12-31 Lupar-Ryszard Czeraszkiewicz, 71-343 Szczecin, ul. Michałowskiego 2C Odławianie dzików z terenów Miasta Międzyzdroje wraz z transportem odłowionych zwierząt do ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ) 9 840,00 brak pliku
161/2017/5/SOS 2017-07-26 2017-08-03 Maria Szymańska, Wolin, ul. Wojska Polskiego 11a/5 Sprzątanie siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach brak pliku
162/2017/20/ITI/2017 2017-07-27 2017-11-30 "Artop Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska", 71-032 Szczecin, ul. Zuzanny 13/1 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie", wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 30 750,00 brak pliku
163/2017/6/SOS 2017-08-03 2017-09-15 Aneta Jolanta Różańska, Kamień Pomorski, ul. Cypriana Kamila Norwida 21 Prowadzenie dokumentacji w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych kwotę 30.000 euro. 10 600,00 brak pliku
164/968.GN.6812.164.2017.DZ 2017-08-02 2017-09-02 Dorota Diakun, Szczecin, ul. Różowa 33/3 Wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 3 przy ul. Pomorskiej 4 oraz nr 4 przy ul. Kolejowej 60 w Międzyzdrojach. 600,00 brak pliku
165/2017/19/PROM/17 2017-08-07 2017-08-18 Fight Events sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4 Zorganizowanie imprezy o charakterze promocyjno-sportowym, tj. Gali MMA, w tym przygotowanie i przeprowadzenie Gali MMA na warunkach ustalonych w umowie, w Międzyzdrojach. 30 000,00 brak pliku
166/2017/32/SOS.JB 2017-07-31 2017-08-17 Bogusław Mamiński "Sporting", 72-500 Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 6 Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, pn. "Bieg Śniadaniowy" 15 000,00 brak pliku
167/2017/33/SOS.JB 2017-08-07 2017-08-17 Bogusław Mamiński "Sporting", 72-500 Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 6 Organizacja i przeprowadzenie autorskiego projektu - XIX edycji Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego im Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego - imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym w Międzyzdrojach na skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd. 93 000,00 brak pliku
168/2017/30/PROM/17 2017-08-07 2017-08-27 Joanna Góralska, Wojciech Gągorowski Event Factory S.C. J.Goralska, W.Gągorowski, 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 2. Organizacja imprezy promocyjnej o charakterze sportowym, p.n. "Summer Kite Festival" na terenie plaży w Międzyzdrojach. 30 000,00 brak pliku
169/2017/SOS/GD 2017-08-23 2017-08-23 ElZbieta Kanicka, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 55/5 Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 23 sierpnia 2017 roku na nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Ratajczyk. 250,00 brak pliku
170/2017/SOS/GD 2017-08-23 2017-08-23 Daniela Wojtowicz, Kamień Pomorski 72-400, ul. Wąsa 4 Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 23 sierpnia 2017 roku na nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Ratajczyk. 250,00 brak pliku
171/2017/GNiR 2017-08-24 2017-09-14 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Wznowienie czternastu punktów granicznych działki nr 42 obręb 20 miasta Międzyzdroje. 1 377,60 brak pliku
172/2017 2017-08-30 2017-11-30 Mazur - Secjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur" z siedzibą ul. Prosta 26 Łozienica, 72-100 Goleniów Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin. 549 812,72 brak pliku
173/2017/82/PROM/17 2017-08-17 2017-08-31 "DELTA" Adamski, Sołtysik, Sawczuk" SJ. 72-600 Świnoujście, u. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w ilości 20 000 sztuk, w formacie B3, na papierze - kreda 115g mat. 7 011,00 brak pliku
174/2017/SGK/15/TW 2017-08-07 2017-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, ul. Mickiewicza 2d Opracowanie opinii hydrogeologicznej w zakresie oceny wód podziemnych i stanu studni ujęcia komunalnego w Międzyzdrojach, w ramach wykonania oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach. 15 000,00 brak pliku
175/2017/48/ITI/2017 2017-08-31 2017-12-15 Zakład Projektowy Instalacji Sieci Sanitarnych Miastoprojekt Świnoujście, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 7b Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin". 9 000,00 brak pliku
176/2017/31/PROM/17 2017-08-25 2017-09-09 Paweł Kranc, Green House, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Organizacja "IV Pikniku Rodzinnego pn. :"70 lat Międzyzdrojów", jednodniowej impreyz promocyjnej dla mieszkańców i turystów w formie pikniku - festynu rodzinnego, na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach. 30 000,00 brak pliku
177/2017/15/Adm./2017 2017-09-04 2017-10-01 Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie , 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego fabrycznie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie. 400 000,00 brak pliku
178/GN.6812.1127.2017.AB 2017-09-01 2017-10-01 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie 3 operatów szacunkowych wg umowy. 1 968,00 brak pliku
179/2017/49/ITI/2017 2017-08-31 2017-12-15 "MAST Jan Strychalski, 40-156 Katowice, Al. Korfantego 76 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa zjazdu technicznego na plażę - wejście A", realizowanego w Międzyzdrojach, na które składa się : projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót z kosztorysami inwestorskimi, specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót budowlanych. 49 999,50 brak pliku
180/2017/21/ITI/2017 2017-08-03 2017-08-29 Aleksandra Żyłuk-Czapiewska, "Perspektive" 70-485 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4, Zbigniew Barski "Perspektive Usługi Szkoleniowe" 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki oraz wniosku o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wiking w m. Lubin. 4 920,00 brak pliku
181/2017/22/ITI/2017 2017-08-03 2017-08-29 Aleksandra Żyłuk-Czapiewska, "Perspektive" 70-485 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4, Zbigniew Barski "Perspektive Usługi Szkoleniowe" 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Opracowanie wniosku o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczenie na zadanie pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ulicy Gryfa Pomorskiego Las - zejście J" 3 690,00 brak pliku
182/ZP.271.10.2017.AR 2017-09-25 2019-04-09 Wawrzaszek ISS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie (spełniającego wymagania szczegółowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy, przygotowanym zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) , wraz z dostawą i szkoleniem w zakresie obsługi samochodu. 799 500,00 brak pliku
183/2017/SOS/GD 2017-09-22 2017-12-31 "Sławomir Gorący Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska", ul. Mikołaja Kopernika 4, 72-500 Międzyzdroje oraz "Małgorzata Kościukiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska" ul. Lipowa 11, 72-500 Międzyzdroje, działający łącznie w ram Wykonanie szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia (rok urodzenia 1957 i starsi), szczepionką ochronna przeciw grypie, organizacja opieki medycznej w trakcie wykonywania szczepień. 6 400,00 brak pliku
184/2017/SOS/GD 2017-09-22 2017-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Barbara Kuszewska" ul. Sąsiedzka 4, 72-600 Świnoujście, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Med. Barbara Niczyporuk" ul. Sąsiedzka 4, 72-600 Świnoujście, działających łącznie w ramach s Wykonanie szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia (rok urodzenia 1957 i starsi), szczepionką ochronna przeciw grypie, organizacja opieki medycznej w trakcie wykonywania szczepień. 1 600,00 brak pliku
185/ZP.271.6.2017.AR 2017-09-15 2019-04-09 Kornel Koralewski, Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Zwycięstwa 19/2 , 72-500 Międzyzdroje Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego. 538 740,00 brak pliku
186/2017/23/ITI/2017 2017-08-08 2019-04-09 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Cmentarnej", wraz z pozwoleniem na budowę, złożonej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiotu robót w kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w Międzyzdrojach. 59 000,00 brak pliku
187/2017/GNiR 2017-10-02 2017-11-06 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dokumentujących zmianę użytku działek wchodzących w skład drogi gminnej : nr 82/1 obręb 19 i nr 83/6 obręb 19 z użytku Bi na dr. 615,00 brak pliku
188/2017/GNiR 2017-10-02 2017-11-06 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Wykonanie wznowienia punktów granicznych działki nr 418 obręb 19 miasta Międzyzdroje oraz działki 83/3 obręb 20 miasta Międzyzdroje wraz z pomiarem i obliczeniem powierzchni w/w działki. 2 300,10 brak pliku
189/ZP.271.8.2017.AR 2017-10-04 2017-12-15 "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SANUS Monika Matuszczak" 70-734 Szczecin, ul. Krzemienna 36 Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście nr J" obejmujące : remont drogi Leśnej na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J, budowę stałego zjazdu technicznego na plażę ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J. 696 329,30 brak pliku
190/2017/24/ITI/2017 2017-09-27 2017-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego". 18 000,00 brak pliku
191/2017/7/SOS 2017-10-02 2017-10-13 Aneta Jolanta Różańska, Kamień Pomorski, ul. Cypriana Kamila Norwida 21 Prowadzenie dokumentacji w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30000.00 euro. 3 400,00 brak pliku
192/GN.6812.1199.2017.DZ 2017-09-27 2017-10-27 Zofia Graczyk, Szczecin, ul. Nowoleśna 39 Wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego przy ul. Marii Dąbrowskiej 9/2 w Międzyzdrojach wraz z określeniem wartości nakładów poniesionych na w/w lokal za zgodą gminy Międzyzdroje. 400,00 brak pliku
193/ZP.271.9.2017.AG 2017-10-11 2017-10-31 Syska Ryszard "Herkules", ul. Śląska 41 A 32-500 Chrzanów Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy warz z małą architekturą parkową. 207 700,88 brak pliku
194/2017/26/ITI/2017 2017-10-19 2017-11-30 Usługi Ogólnobudowlane Paulina Szczuc", 72-110 Przybiernóow, Miodowice 9 "Likwidacja ścieków liniowych z rusztem żeliwnym typu ACO Drain w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego od skrzyżowania z ul. Nowomyśliwską do zjazdu dz. nr 133 ob. 20 Międzyzdroje. 34 600,00 brak pliku
195/2017/25/ITI/2017 2017-10-19 2017-11-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na zadanie pn. "Koncepcja systemu przebiegu dróg na południe od ulicy Gryfa Pomorskiego "Las". 18 450,00 brak pliku
196/2017/GNiR 2017-10-24 2017-12-19 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Dokonanie podziału działki nr 38/2 obręb 21 miasta Międzyzdroje na dwie działki, zgodnie z przebiegiem pozytywnie zaopiniowanym postanowieniem PPZ.6730.88.2017.SJ z dnia 16 października 2017r. 1 600,00 brak pliku
197/2017/35/PROM/17 2017-10-26 2017-11-15 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego, 72-500 Międzyzdroje, ul. Cypriana Kamila Norwida 15 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dostawę i montaż kotła olejowego. 18 314,70 brak pliku
198/2017/34/PROM/17 2017-11-06 2017-11-11 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 21B/7 Oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2017 r. podczas uroczystości związanych z obchodzonym Dniem Niepodległości w Międzyzdrojach. 670,00 brak pliku
200/2017/35/SOS.JB 2017-10-16 2017-12-31 Zdzisław Jankiewicz "Atelier 77" , Świnoujście, ul. Grunwaldzka 27B/7 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania p.n. "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą". 3 000,00 brak pliku
201/2017/36/SOS.JB 2017-10-04 2017-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Radców prawnych i Adwokatów, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 Utworzenie jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności będzie realizacja zadań własnych Gminy Międzyzdroje w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 9 840,00 brak pliku
202/GN.6812.1244.2017.AB 2017-10-18 2017-11-17 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanej, lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie i nieruchomości stanowiącej działkę położonych w Międzyzdrojach. 2 829,00 brak pliku
203.GN.6812.1268.2017.DZ 2017-10-26 2017-11-25 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Książąt Pomorskich 15 w Międzyzdrojach, i lokalu nr 3 przy ul. Ludowej 4 w Międzyzdrojach 1 230,00 brak pliku
204/2017/GN 2017-11-21 2017-12-05 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 397 obręb 19, miasta Międzyzdroje będącej własnością Gminy Międzyzdroje oddanej w użytkowanie wieczyste, dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 615,00 brak pliku
205/2017/GN 2018-11-21 2017-12-05 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii w sprawie wzrostu wartości gruntu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, dla ustalenia podstaw do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 615,00 brak pliku
206/2017/34/SOS.JB 2017-11-06 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, z siedzibą w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 14 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych. 3 000,00 brak pliku
207/2017/SGK/16/TW 2017-11-21 2017-11-30 Kam-Pol z siedzibą w Mieszkowicach 169, 48-200 Prudnik, Kamil Suszczyński Sprzedaż domków dla bezdomnych kotów. 2 550,00 brak pliku
208/2017/36/PROM/17 2017-11-17 2017-12-20 "DELTA" Adamski, Sołtysik, Sawczuk" SJ. 72-600 Świnoujście, u. Wojska Polskiego 1/19 Przygotowanie, opracowanie, wydruk i dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę mapy wędkarskiej Gminy Międzyzdroje w języku polskim. 9 840,00 brak pliku
209/GN.6812.1316.2017.DZ 2017-11-14 2017-12-14 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Zwycięstwa 50 w Międzyzdrojach. 615,00 brak pliku
210/GN.6812.1310.2017.AB 2017-12-14 2017-12-14 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego określającego Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz gruncie, stanowiącym działkę nr 343 o powierzchni 497 m2 położonej w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 26, obręb 20, do celów sprzedaży w trybie przetargowym. 615,00 brak pliku
211.GN.6812.1353.2017.AB 2017-11-28 2017-12-28 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego okreśającego wartość służebności przesyłu ustanowionych na nieruchomościach gminnych, stanowiących działkę nr 326/17 obręb 19, działkę nr 326/12 obręb 19, działkę nr 577/1 obręb 19. 369,00 brak pliku
212/2017/27/ITI/2017 2017-11-29 2017-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J" 2 100,00 brak pliku
213/2017/28/ITI/2017 2017-11-30 2018-12-15 "Artop Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska", 71-032 Szczecin, ul. Zuzanny 13/1 Wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy", wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 44 999,55 brak pliku
214/2017/14/Adm. 2017-11-30 2017-12-18 Usługi Budowlane WIMAX z siedzibą w 72-514 Kołczewo, Łuskowo 14, Kamil Szewczyk Wykonanie remontu Sali wielofunkcyjnej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 13 978,95 brak pliku
215/2017/38/PROM/17 2017-11-27 2017-12-11 "Drukarnia DELTA" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. 3 505,50 brak pliku
216/2017/37/SOS.JB 2017-11-26 2017-12-22 Drukarnia Kadruk Kotarska Irena, Kotarski Mariusz s.c. 71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 2, 71-246 Szczecin, ul. Romera 10E Opracowanie, wykonanie i wydruk albumu pt. "Międzyzdrojskie inspiracje" 18 448,50 brak pliku
217/2017/38/SOS.JB 2017-11-27 2017-12-22 N-BUD Kierowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów, 27, 78-400 Szczecinek Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu do realizacji zadania pn. "Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach" 10 000,00 brak pliku
218/2017/20/TW 2017-11-06 2017-11-30 Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska - Kobus, Przylep 52, 72-005 Przecław Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej usychającego pomnika przyrody, bukszpanu zielonego o nazwie "Aptekarz" rosnącego przy ul. Zwycięstwa 9 w Międzyzdrojach, celem dalszego postępowania z drzewem. 1 476,00 brak pliku
219/2017/21/TW 2017-11-06 2017-11-30 Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska - Kobus, Przylep 52, 72-005 Przecław Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew wnioskowanych do usunięcia z terenu nieruchomości przy ul. Gryfa Pomorskiego 78 w Międzyzdrojach (dz. nr 11 obr. 16) 4 428,00 brak pliku
220/2017/22/TW 2017-11-06 2017-11-30 Maciej Czarkowski, Usługi Budowlane, Wiesełka, Leśna 12d, 72-514 Kołczewo Wykonanie usługi polegającej na zebraniu, zapakowaniu, oznakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zdeponowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości 40 w Międzyzdrojach. 3 074,98 brak pliku
221/2017/40/PROM/17 2017-11-27 2017-12-20 Salenko Wojciech Drożdżyk, z siedzibą przy ul. Ślicznej 42/26, 50-566 Wrocław Wykonanie materiałów promocyjnych - kalendarz trójdzielny na ścianę i kalendarz książkowy jednodniowy formatu A5 na rok 2018 5 483,34 brak pliku
222/2017/37/PROM/17 2017-12-04 2017-12-27 "Butterfly" Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8 lok. 1, 71-662 Szczecin Wykonanie i dostarczenie zamawiającemu materiałów promocyjnych w tym teczki konferencyjnej z logo Międzyzdrojów oraz kosmetyczki z logo Międzyzdrojów. 9 915,03 brak pliku
223/2017/39/PROM/17 2017-12-14 2017-12-26 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Wykonanie graficzne życzeń świątecznych w roku 2017 i wyemitowanie grafiki na stronie internetowej Zleceniobiorcy w okresie 20.12.2017r. do 26.12.2017r. 500,00 brak pliku
224/2017/1/SGK/17 2017-12-14 2017-12-22 Agencja Reklamowa K&M Katarzyna Wróblewska z siedzibą w Lesznie przy ul. Armii Krajowej 6/7 , 64-100 Leszno Sprzedaż wraz z dostawą ekskluzywnych gadżetów wraz z oznakowaniem logotypem Gminy Międzyzdroje w terminie do 22 grudnia 2017 roku. 6 291,45 brak pliku
225/SGK/22/2017.TW 2017-11-10 2017-12-06 Enea Oświetlenie sp. z o.o. 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 Sprzedaż elementów dekoracyjnych przeznaczonych do dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Międzyzdroje. 97 115,67 brak pliku
226/2017/15/Adm 2017-12-14 2017-12-16 Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 25 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej - dotacja celowa 9 428,98 brak pliku
227/2017/16/Adm. 2017-12-14 2017-12-16 Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie , 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej - dotacja celowa 6 508,49 brak pliku
228/2017/17/Adm. 2017-12-12 2017-12-20 Jacek Zieliński 72-510 Dargobądz, 31e Wykonanie remontu sali wielofunkcyjnej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 3 813,00 brak pliku
229/2017/SOS/GD 2017-12-21 2018-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, z siedzibą w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 14 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 70 000,00 brak pliku
230/2017/39/SOS.JB 2017-12-21 2018-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, z siedzibą w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 14 Realizacja zadania publicznego pod tytułem: finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach. 34 400,00 brak pliku
232/2017/18/Adm 2017-11-06 2017-12-27 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Wykonanie modernizacji pomieszczeń garażowych w budynku Posterunku PSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzdrojach. 68 000,00 brak pliku
233/2017/SOS/MP/2017 2017-12-29 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 76 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje w zakresie wykonywania busowych usług przewozowych transportu publicznego na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje tam i z powrotem. brak pliku
234/SOS/INF/7/2017 2017-12-18 2019-12-31 Xcomp spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Białowieskiej 6B, 71-010 Szczecin Aktualizacja kart ILO serwerów, oprogramowania VmWare i do backupu danych, firmware Fortigate, zgodnie z wykupionym przez Zamawiającego support'em. 1 744,00 brak pliku
235/SOS/INF/2017 2017-12-18 2019-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. 71-698 Szczecin, ul. Kukułeczki 56 Udostępnienie oraz aktualizacja zgodnie z przepisami systemu e-Urząd 1 000,00 brak pliku
1/RBiF/AS/2018 2018-01-03 2018-12-31 Deloitte DP Tokarski i wspólnicy, Warszawa Doradztwo podatkowe - VAT 12 000,00 brak pliku
2.GN.6812.01.2018.AB 2018-01-03 2018-02-02 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wycena nieruchomości lokale użytkowe 101 i 102 ul. Gryfa Pomorskiego, 72-500 Międzyzdroje 1 230,00 brak pliku
3/SEK/2018 2018-01-03 2019-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Radców prawnych i Adwokatów, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 Umowa o obsługę prawną 147 600,00 brak pliku
4/SEK/2018 2018-01-03 2019-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Radców prawnych i Adwokatów, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 Umowa o obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego 147 600,00 brak pliku
5/2018/1/SOS.JB 2018-01-03 2018-12-31 Fundacja Motywacja i Działanie Międzyzdroje Powierzenie realizacji zadania - prowadzenie lokalnego Centrum Wolontariatu 16 000,00 brak pliku
6/2018/1/ITI/2018 2018-01-03 2018-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - utrzymanie bieżące dróg gminnych 30 000,00 brak pliku
7/2018/GNiR 2018-01-08 2018-01-31 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Wykonanie mapy plaży i obliczenia pow. terenu plaży do wniosku o dzierżawę od Starostwa Powiatowego 3 997,50 brak pliku
8/2018/2/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Oliwer Rudnicki, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 10 536,00 brak pliku
9/2018/3/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Adrian Jaworski, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 6 936,00 brak pliku
10/2018/4/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Michał Kluczyński, Warzymice Przyznanie stypendium sportowego 6 936,00 brak pliku
11/2018/5/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Natalia Jaworska, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 17 352,00 brak pliku
12/2018/6/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Artur Ostrowski, Poznań Przyznanie stypendium sportowego 17 352,00 brak pliku
13/2018/7/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Sylwia Wandachowicz, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 6 936,00 brak pliku
14/2018/8/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Wioleta Witkowska, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 6 936,00 brak pliku
15/2018/9/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Anna Zielińska, Pisz Przyznanie stypendium sportowego. 6 936,00 brak pliku
16/2018/10/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Michał Wandachowicz, Międzyzdroje Przyznanie stypendium sportowego 17 352,00 brak pliku
17/2018/11/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" Międzyzdroje Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate. 55 000,00 brak pliku
18/2018/12/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT" Międzyzdroje Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów. 70 000,00 brak pliku
19/2018/13/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar" Międzyzdroje Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr - sportowy taniec towarzyski 70 000,00 brak pliku
20/2018/14/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Fala" Międzyzdroje Wsparcie realizacji zadania w zakresie piłki nożnej i siatkowej 250 000,00 brak pliku
21/2018/15/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Uczniowski Klub Sportowy Chrobry" Międzyzdroje Wsparcie realizacji zadania w zakresie tenisa stołowego i lekkiej atletyki 250 000,00 brak pliku
22/2018/16/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" Międzyzdroje Dofinansowanie zadania "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 25 000,00 brak pliku
23/2018/17/SOS.JB 2018-01-08 2018-12-31 Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach Dofinansowanie zadania NUTW - aktywizacja seniorów. 68 000,00 brak pliku
24/2018/18/SOS.JG 2018-01-08 2018-12-31 Chorągiew Zachodnipomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej z siedzibą w Świnoujściu ul. Żeromskiego 28 Dofinansowanie zadania propagowanie Polskości 15 000,00 brak pliku
25/SGK.TW/1/2018 2018-01-03 2018-12-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Realizacja zadań polegających na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje. 3 040 000,00 brak pliku
26/2018/01/Adm. 2018-01-03 2019-12-31 PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych 4 546,00 brak pliku
27/2018/02/Adm/377645/P 2018-01-08 2018-12-31 Poczta Polska ul. Rodzinny Hiszpańskich 8, 00-133 Warszawa Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek. brak pliku
28/2018/03/Adm. 2018-01-03 2018-12-31 Dariusz Niewczas, Zakład Usługowo-Instalatorski "Donat", 71-114 Szczecin, ul. Jodłowa 21c/10. Wykonanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej Urzędu Miejskiego oraz pogotowie serwisowe. 12 915,00 brak pliku
29/2018/04/Adm. 2018-01-03 2018-12-31 "ARGUS" Ochrona Osób i Mienia Grzegorz Woźniak Sp. J. 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ochrona budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 5 904,00 brak pliku
30/2017/05/Adm. 2018-01-03 2018-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Czynności naprawczo-konserwacyjne sprzętu łączności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach oraz w budynku przy ul. Książąt Pomorskich 8 - Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą. 5 400,00 brak pliku
31/2018/06/Adm. 2018-01-03 2018-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 4 200,00 brak pliku
32/2018/1/PROM/18 2018-01-11 2018-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. 71-698 Szczecin, ul. Kukułeczki 56 Udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmem umożliwiającym zamieszczanie filmów na kanale TVwww.miedzyzdroje.tvpolska.eu 4 500,00 brak pliku
33/2018/2/PROM/18 2018-01-15 2018-12-31 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Świadczenie usług związanych z rejestracją obrad sesji Rady Miejskiej w roku 2018 670,00 brak pliku
34/2018/3/PROM/18 2018-01-15 2018-12-31 Małgrzata Aftewicz ul. Emilii Plater 12B/4, 72-500 Międzyzdroje Opracowanie dziennikarskie, korekta i adjustacja teksów informacyjnych do Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje. 8 400,00 brak pliku
35/2018/ 2018-01-03 2018-12-31 Celowy Związek Gmin R XXI Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów. brak pliku
36/2018/07/Adm 2018-01-03 2018-12-31 Garmond Press S.A. w Krakowie Oddział Szczecin, ul. Letnia 12 Systematyczne dostarczanie Odbiorcy tytułów prasowych 8 259,53 brak pliku
37/2018/08/Adm 2018-01-09 2018-09-30 Barbara Czarna, Wapnica ul. Turusowa 1d/4 Opiekun świetlicy wiejskiej Wiklina w Wapnicy 6 975,00 brak pliku
38/2018/09/Adm. 2018-01-09 2018-12-31 Damian Jastrzębski , Lubin ul. Dobra 5, 72-500 Międzyzdroje Konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie 11 995,20 brak pliku
39/2018/10/Adm. 2018-01-09 2018-12-31 Robert Osiński, Lubin ul. Geodezyjna 12a, 72-500 Międzyzdroje Konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie 11 995,20 brak pliku
40/2018/11/Adm. 2018-01-09 2018-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w Międzyzdrojach 11 995,20 brak pliku
41/2018/1/SOS 2018-01-15 2018-02-02 Maria Szymańska, Wolin, ul. Wojska Polskiego 11a/5 Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2 100,00 brak pliku
42/2018/SOS/GD 2018-01-03 2018-12-31 Małgorzata Irena Kosciukiewicz, Sławomir Aleksander Gorący s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partnermed", ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Pełnienie dyżurów pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz. od 9.00 do 12.00 33 600,00 brak pliku
43/2018/SGK 2018-01-16 2018-12-31 J. Bobruk, Z. Karalus Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów z terenu Gminy Międzyzdroje 14 760,00 brak pliku
44/2018/19/SOS.JB 2018-01-15 2018-12-31 Aneta Całus Gabinet Terapeutyczny, Świnoujście Świadczenie środowiskowych usług psychiatrycznych 22 800,00 brak pliku
45/2018/3/SGK/TW 2018-01-23 2018-12-10 Związek Gmin Wyspy Wolin, ul. Mickiewicza 2d Składka na utrzymanie Związku Gmin Wyspy Wolin w roku 2018 119 000,00 brak pliku
46/SGK.ES/1/2018 2018-01-03 2018-12-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Porozumienie w sprawie : prowadzenia PSZOK, opróżnianie i utrzymanie w czystości zestawów do selektywnej zbiórki na terenach publicznych 132 994,00 brak pliku
47/2018/4/PROM/18 2018-01-08 2018-12-31 "DELTA" Adamski, Sołtysik, Sawczuk" SJ. 72-600 Świnoujście, u. Wojska Polskiego 1/19 Druk Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje 2018. 28 671,30 brak pliku
48/2018/GNiR 2018-01-30 2018-03-27 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Usługi geodezyjne - podział dz. nr 584/1 obr. 21 1 968,00 brak pliku
49/2018/GNiR 2018-02-02 2018-03-30 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Usługi geodezyjne - podział dz. nr 74/2 obr. 20 w Międzyzdrojach 1 968,00 brak pliku
50/2018/20/SOS.JB 2018-01-29 2018-02-17 Drukarnia Kadruk Kotarska Irena, Kotarski Mariusz s.c. 71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 2, 71-246 Szczecin, ul. Romera 10E Opracowanie i wydruk Książki "Międzyzdrojskie inspiracje" 24 000,00 brak pliku
51/SGK.ES/3/18 2018-02-06 2018-12-10 SGS POLSKA Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie badania parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i powierzchniowych, w rowie opaskowym (wody odciekowe) oraz gazie składowiskowym. 4 956,90 brak pliku
52/2018/SGK.ES/4/18 2018-02-06 2018-11-30 SGS POLSKA Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie kontroli osiadania powierzchni oraz sprawdzenia sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego. 3 936,00 brak pliku
53/2018/SGK.ES/4/18 2018-02-06 2018-10-31 SGS POLSKA Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 Badanie dwóch wskaźników w wodach opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemu kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonych trwałych powierzchni (ulic) w granicach miasta Międzyzdroje. 1 173,42 brak pliku
54/EN/6812.151.2018.DZ 2018-01-29 2018-02-28 Dorota Diakun, Szczecin, ul. Różowa 33/3 Inwentaryzacja lokali ul. Zwycięstwa 19, 50 i 33 900,00 brak pliku
55/2018/5/PROM/18 2018-01-10 2018-12-31 PRESS- SERVICE "Monitoring Mediów Sp. z o.o. 60-801 Poznań, ul. Marcelińska 14 Monitorowanie mediów 4 206,60 brak pliku
56/2018/2/ITI/2018 2018-01-03 2018-12-31 Enea Oświetlenie sp. z o.o. 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Międzyzdroje, na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. 102 572,04 brak pliku
57/2018/3/ITI/2018 2018-01-03 2018-12-31 Egrupa Energetyczna Brzostek Łukasz Brzostek, 72-410 Wysoka Kamieńska, ul. Leśna 8 Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Międzyzdroje, na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje. 29 579,04 brak pliku
58/2018/6/PROM/18 2018-01-08 2018-12-31 WebCamera Media Sp. z o.o. 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23 lok. 4 Obraz streaming video z kamer zainstalowanych w Międzyzdrojach przez 24 godziny na dobę. 8 730,00 brak pliku
59/2018/ITI 2018-02-08 2018-02-13 Monika Szmidt, Prosperta Wycena Nieruchomości, Szczecin ul. Świętochowskiego 7 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi Wodziczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach. 3 690,00 brak pliku
60/2018/ZP/PPS-1/2018 2018-01-18 2019-07-17 Anna Siekierska "AMS-Colsulting Anna Siekierwska" 78-100 Kołobrzeg, ul. A.Fredry 7B/42 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami : Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową, zwanym w dalszej części umowy "planem". 25 800,00 brak pliku
61/2018/ZP/PPZ-2/2018 2018-01-18 2018-12-10 Maciej Siekierski "Maciej Siekierski A.M.S. - Projekt" 78-100 Kołobrzeg, ul. A.Fredry 7B/42 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje, obejmującego obszar miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami : Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 29 400,00 brak pliku
62/2018/ZP/PPZ-3/2018 2018-02-01 2018-12-28 Architekt Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin, Bosso Pracownia Projektowa Marta Krysztofiak, ul. Księcia Warcisława I 26C/14, 71-667 Szczecin Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tj. projektów decyzji o warunkach zabudowy albo projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian tych decyzji. brak pliku
63/2018/GNiR 2018-02-16 2018-04-13 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Podział działki nr 326/8 obr. 19 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
64/2018/2/SOS 2018-02-19 2019-03-31 ISPL Artur Kiryluk, Międzyzdroje Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach brak pliku
65/2018/3/SOS 2018-02-19 2019-03-31 Małgorzata Irena Kosciukiewicz, Sławomir Aleksander Gorący s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partnermed", ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Świadczenie usług z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych i EKG dla pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie badań okresowych i przyjmowania do pracy. brak pliku
66/SGK/ES.2018 2018-02-20 2018-05-01 Green Key Joanna Masiora-Tomaszewska, Poznań, ul. Nowy Świat 10a/15 Program ochrony środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2021 3 321,00 brak pliku
67/SGK.ES/2018 2018-02-20 2018-05-23 Aleksandra Żyłuk-Czapiewska, "Perspektive" 70-485 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4, Zbigniew Barski "Perspektive Usługi Szkoleniowe" 70-485 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Sprawozdanie z Planu Gospodarki mieszkaniowej dla Gminy Międzyzdroje 4 305,00 brak pliku
67/SEK/ES/2018 2018-02-20 2018-05-23 Perspektive S.C. Sprawozdanie z planu Gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Międzyzdroje 4 305,00 brak pliku
68/2018/4/ITI/2018 2018-02-21 2018-12-31 Zakład Ochrony Środowiska , Nowomyśliwska 86 , 72-500 Międzyzdroje Porozumienie w sprawie Strefy Płatnego Parkowania 410,00 brak pliku
69/2018 2018-02-27 2018-10-31 N-BUD , Krzysztof Nowak Pełnienie funkcji Inżynieryjnej , Kontraktu przy realizacji zad. pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje 157 440,00 brak pliku
70/2018 2018-02-27 2018-06-30 PB , Kornel Koralewski Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach. 3 298,00 brak pliku
71/2018/8/PROM/18 2018-01-09 2018-12-31 VC Travelling Polska , Ariel Trzajna , UL. POLNA 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Rewitalizacja Gminy Międzyzdroje na portalach internetowych, www.poland24h.pl , www.vc.travelling-polska.pl 299,00 brak pliku
72/2018/21/SOS/JB 2018-02-28 2018-04-20 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych , Mickiewicza 14 , 72-510 Wolin Dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych 5 000,00 brak pliku
73/2018/22/SOS/JB 2018-02-28 2018-04-15 Stowarzyszenie "Rodzina" Organizacja Spotkani Autorskich 3 000,00 brak pliku
74/2018/12/Adm 2018-01-18 2018-12-31 Biuro Rachunkowe , A.Kałużna, E.Hoffa , ul.Norwida 7/u7 , 72-500 Międzyzdroje Prowadzenie Ksiąg rachunkowych OSP w Międzyzdrojach 200,00 brak pliku
75/2018/13/Adm 2018-01-18 2018-12-31 Biuro Rachunkowe , A.Kałużna, E.Hoffa , ul.Norwida 7/u7 , 72-500 Międzyzdroje Prowadzenie ksiąg rachunkowych OSP w Lubinie 200,00 brak pliku
76/2018/14/Adm 2018-03-06 2018-12-31 Edward Cyran, ul.Śląska 8 , 44-370 Pszów Alarmowanie członków OSP w Międzyzdrojach do akcji ratowniczych 160,00 brak pliku
77/2018/7/PROM/18 2018-02-27 2018-12-15 Paweł Krauc "Grren Hause" ul.Gdańska 62 , 85-021 Bydgoszcz Świadczeni usługi w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje 30 000,00 brak pliku
78/2018/2/SOS 2018-03-01 2018-12-31 Monika Kalemba - Ewidencja Ludności Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w 2018 roku. 1 124,22 brak pliku
80/2018/9/PROM/18 2018-03-12 2018-05-30 Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska "PRINTIS" , ul.M.Skłodowskiej Curie , 72-500 Międzyzdroje Remont 4 sztuk tablic informacyjnych na terenie Gminy Międzyzdroje 5 280,00 brak pliku
81/2018 2018-03-21 2019-12-15 Komplet Inwest Gorzów Wielkopolski Pełnienie Funkcji inżyniera kontraktu do zadań pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Międzyzdrojach 123 000,00 brak pliku
82/2018 2018-03-18 2018-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z.o.o , ul.Przy Wodociągach 3 , 72-500 Międzyzdroje Utrzymanie urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, kolektorów na terenie Gminy Międzyzdroje 210 000,00 brak pliku
83/2018/11/PROM/18 2018-03-22 2018-04-03 Tomasz Krawczyk, ul.Kolejowa , 72-500 Międzyzdroje Opracowanie graficzne życzeń świątecznych i wyemitowanie na stronie internetowej. 500,00 brak pliku
84/2018/GNiR 2018-03-26 2018-03-26 "GEOPOMIAR" Jacek Borzynowicz , ul. Stefana Rogozińskiego 7 72-600 Świnoujście, Zachodniopomorskie Wznowienie 6pkt. działki nr 324/2 w Międzyzdrojach (6 punktów granicznych). 885,60 brak pliku
85/2018/23/SOS/JB 2018-03-12 2018-10-31 Stowarzyszenie Archeozdroje Międzyzdroje Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki... "Światowy Dzień Wiatru" 15 000,00 brak pliku
86/2018/24/SOS/JB 2018-03-12 2018-09-30 Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych Poznań. Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki... "Archipelag Pamięci". 20 000,00 brak pliku
87/2018 2018-03-22 2018-12-31 Ilona Bachryj , ul.Sztormowa 1A , Świnoujście Umowa Najmu pomieszczenia gospodarczego dla zwierząt gospodarczych w Świnoujściu przy ul.Sztormowa 1A 2 000,00 brak pliku
88/2018/10/PROM/18 2018-04-04 2018-04-10 Andrzej Mucha, ul.Kolejowa 21B/7, 72-500 Międzyzdroje Oprawa Konferencyjna w dniu 10.04.2018 Uroczystość pod Krzyżem Katyńskim 670,00 brak pliku
89/GN/6812/452/2018/AB 2018-03-23 2019-04-23 Buro Nieruchomości Bogusław Tuła , Rewal Wycena Nieruchomości: -dz 38/3 -lokal Zwycięstwa 22 - służebność przesyłu 1 599,00 brak pliku
90/SGK/2018 2018-02-28 2018-12-31 J.Bobruk , Z.Karalus Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego. 3 000,00 brak pliku
81/SGK/2018 2018-03-26 0000-00-00 Andrzej Pruszyński , ul.Uzdrowiskowa 26 , Świnoujście Przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ul.Głównej w Lubinie 40 037,00 brak pliku
92/2018/5/ITI/2018 2018-04-30 2018-05-25 Oze-Sun , Siemianowice województwo Śląskie Budowa instalacji fotowoltaicznej na na dachu budynku SP nr2 w Międzyzdrojach ul.Leśna 17 w ramach zadania pod nazwą Termo Modernizacja Obiektów Szkolnych. 28 782,16 brak pliku
93/2018/6/ITI/2018 2018-04-04 2018-07-30 Eco Instal Gorzów Wielkopolski Rozbudowa sieci wodociągowej ul Okrągła w Wapnicy 24 600,00 brak pliku
94/2018/7/ITI/2018 2018-04-04 2018-04-25 Perspektive S.C. Szczecin Opracowanie studium wykonalności na zadanie pn.Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Okrągła w Wapnicy 24 600,00 brak pliku
95/2018/8/ITI/2018 2018-04-04 2018-04-25 Perspektive S.C. Szczecin Opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn.Rozbudowa sieci wodociągowej ul.Okrągła w Wapnicy 1 230,00 brak pliku
96/GN/6840523/2018/AB 2018-04-06 2018-05-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła , ul.Nowy Świat 49 , 72-344 Rewal Wycena nieruchomości w Lubinie dz.9/4 8/3 8/6 1 845,00 brak pliku
97/2018 2018-04-11 2018-09-30 Hanimat Sp.Z.o.o ul.Nowa 3 , 84-123 Rekowo Górne Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparci o jej endogenicznej potencjały budowy ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plaże nr. J do Molo. 7 372 623,51 brak pliku
98/2018/25/SOS/JB 2018-04-10 2018-05-06 Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin Organizacja Turnieju Koszykówki 3x3 5 000,00 brak pliku
99/2018/26/SOS/JB 2018-04-10 2018-08-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sport Academy" Organizacja "Mini Mundialu" 25 000,00 brak pliku
100/GN/6812/541/2018/DZ 2018-06-10 2019-07-10 Buro Nieruchomości Bogusław Tuła , Nowy Świat 49 , 72-344 Rewal Wycena Lokali: -ul. Piastowska 4/3 -ul. Niepodległości Wycena prawa użytkowana wieczystego i prawa własności lokali nr 114 i Bohaterów Warszawy 12 Międzyzdroje. 1 845,00 brak pliku
101/GN/6812/576/2018/DZ 2018-04-27 2019-05-27 Buro Nieruchomości Bogusław Tuła , Nowy Świat 49 , 72-344 Rewal Wycena Lokali -Zwycięstwa 56/4 -Piastowska 4/9 Międzyzdroje 1 230,00 brak pliku
102/GN/6812/577/2018/DZ 2018-04-27 2019-08-27 D. Diakun Szczecin Inwestycja Lokalu ul.Turkusowa 300,00 brak pliku
GN.6843.581/2018/MD 2018-04-27 2018-05-28 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości w celu ustalenia wartości opłaty adiacenckiej, budowa urządzeń infrastruktury technicznej 3 690,00 brak pliku
104/2018/1/SOS/DG 2018-04-30 2018-06-08 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , ul. Wolińska 7b , 72-400 Kamień Pomorski Badanie wody na kąpielisku Międzyzdroje wschód i zachód. 2 929,64 brak pliku
105/2018/7/SGK/TW 2018-09-01 2018-11-01 ZOŚ , ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje Wykonanie deratyzacji Gminy Międzyzdroje w roku 2018 75 000,00 brak pliku
106/2018 2018-05-14 2018-11-30 LUX-DOM Iwona Fogt-Busler Termomodernizacja budynku SP nr2 w Wapnicy. 977 629,63 brak pliku
107/GN/6843/608/2018/MD 2018-05-14 2018-06-14 Buro Nieruchomości Bogusław Tuła , Nowy Świat 49 , 72-344 Rewal Wycena- Trwały zarząd stadionu 1 230,00 brak pliku
108/2018/GNiR 2018-05-15 2018-06-05 GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz , ul. Rogodzińskiego 7 72-600 Świnoujście Wznowienie 6 punktów granicznych działki gminnej nr 229 obr. 23 Wapnica 885,60 brak pliku
109/2018 2018-05-21 2020-05-21 Orange Polska S.A. Warszawa Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych. 578 795,04 brak pliku
110/2018/9/ITI/2018 2018-05-21 2018-12-15 N-BUD , Krzysztof Nowak , ul. Szarych Szeregów , Szczecinek Inspektor nadzoru termomodernizacji SP nr2 w Wapnicy. 43 000,00 brak pliku
111/2018/10/ITI/2018 2018-05-21 2018-05-30 Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne , ul.Zwycięstwa Międzyzdroje Przesunięcie obiektu budowlanego koligującego w przebudową przy Alei Gwiazd 25 000,00 brak pliku
112/2018/12/PROM/18 2018-05-21 2018-09-15 N-BUD , Krzysztof Nowak , ul. Szarych Szeregów , Szczecinek Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą nr.21 , 16. 25 000,00 brak pliku
113/2018/12/PROM/18 2018-05-22 2018-08-19 "BABILON" Promotion Tomasz Babiloński , ul.Dworkowa 13/11 , 00-077 Warszawa Zorganizowanie X Gali Boksu Zawodowego pn. Międzyzdroje Seaside Boxing Show w dnu 19.08.2018 150 000,00 brak pliku
114/2018/13/PROM/18 2018-05-22 2018-08-18 "BABILON" Promotion Tomasz Babiloński , ul.Dworkowa 13/11 , 00-077 Warszawa Zagospodarowanie II Gali MMA w dnu 18.08.2018 50 000,00 brak pliku
115/2018/14/PROM/18 2018-05-23 2018-07-15 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART , ul. Korzeniowskiego 1 , 70-211 Szczecin Wykonanie Prezentacji sferycznej Gminy Międzyzdroje w formie wirtualnego spaceru 360. 3 321,00 brak pliku
116/2018/GNiR 2018-05-23 2018-06-04 Buro Nieruchomości Bogusław Tuła , Nowy Świat 49 , 72-344 Rewal Wycena wartości rynkowej 10 lokali mieszkalnych przy ul. M.Skłodowskiej Curie 41A,B dla potrzeb ich nabycia. 3 690,00 brak pliku
117/2018/SGK/8/TW 2018-05-23 2018-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin Dotacje na wykonanie zadania dotyczącego poprawy zaopatrzenia w wodę. Dziwnów, Międzyzdroje , Wolin, Świnoujście. 51 250,00 brak pliku
118/2018/SGK/2/SOS/DG 2018-05-29 2018-06-22 WOPR Województwo Zachodniopomorskie Wykonanie usługi ratowniczej na kąpielisku wschód i zachód w Międzyzdrojach w okresie od 1.06.2018 do 22.06.2018. 92 862,19 brak pliku
119/2018/14/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 M.Rembkowski , ul.Narutowicz 9/8 , 78-100 Kołobrzeg Wykład pod tytułem , "O mieszkańcach Średniowiecznego Lubina". 600,00 brak pliku
120/2018/15/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 . Pokaz i warsztaty batoryczne III Dień Św. Ottona. 1 080,00 brak pliku
121/2018/16/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Szarwarzyn Paweł, ul. Wylotowa 87p/17, 78-100 Kołobrzeg pokaz dawnego rzemiosła 1 210,00 brak pliku
122/2018/17/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 KLIF Grodzisko p.p. Kowalscy współorganizacja III Dnia św. Ottona z Bambergu w Lubinie 9 286,50 brak pliku
123/2018/27/SOS/JB 2018-06-01 2018-06-30 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 1, 70-497 Szczecin dofinansowanie zadania - organizacja koncertu przyjaźni :Muzyczny most" 10 000,00 brak pliku
124/2018/18/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Robert Kraszczuk, ul. Bankowa 11/4, 78-600 Wałcz pokaz rycerski w Lubinie z okazji III Dnia św. Ottona z Bambergu 3 000,00 brak pliku
125/2018/19/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Małgorzata Just, ul. Grzegorza z Sanoka 7, 71-278 Szczecin pokaz i warsztaty tkactwa z okazji III Dnia św. Ottona z Bambergu 950,00 brak pliku
126/2018/20/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Marek Morawski, Kosewo 83, 05-190 Nasielsk pokaz i warsztaty zielarstwa z okazji III Dnia św. Ottona 1 080,00 brak pliku
127/2018/21/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Michał Ostrowski, ul. Kościuszki 73/1, 72-300 Gryfice pokaz i warsztaty dawnego rybołówstwa z okazji III Dnia św. Ottona 1 000,00 brak pliku
128/2018/22/PROM/2018 2018-06-08 2018-06-09 Andrzej Kłosowski, ul. Graniczna 3, 72-510 Wolin pokaz i warsztaty mincerskie z okazji III Dnia św. Ottona 650,00 brak pliku
129/2018 2018-06-12 2019-12-10 Gardenia Tomasz Hernacki, Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno zagospodarowanie terenów zielonych w Międzyzdrojach 5 779 125,00 brak pliku
130/TW/9/2018 2018-06-13 2018-06-30 Maciej Czarkowski Usługi Budowlane, ul. Leśna 12, 72-513 Wisełka zebranie, odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 2 699,99 brak pliku
131/2018/23/PROM/2018 2018-05-23 2019-06-29 DELTA. Adamski, Sołtysiak, Sawczuk sp.j. ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście druk mapek turystycznych g. M-je ( 45 tys. szt) 15 774,75 brak pliku
132/2018/GNiR 2018-06-14 2018-07-12 Robert Rombel GeoArk Us ługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świniujście oznakowanie 4 pkt. geodezyjnych dz. nr 487/47, ob. 19 M-je 480,00 brak pliku
ZP/133/2018 2018-06-22 2018-12-31 WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin organizacja o prowadzenie kąpieliska wschód i zachód w M-jach 459 137,80 brak pliku
134/2018/DG 2018-06-12 2018-10-31 Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk przekazanie środków finansowych w kw. 5.000,00 zł na zakup paliwa 5 000,00 brak pliku
135/2018/2/SOS/DG 2018-06-18 2018-08-31 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Wolińska 4b, 72-400 Kamień Pomorski aneks do umowy nr 103/2018/1/SOS/DG z dnia 30.04.2018r. na badanie wody morskiej w kąpielisku 2 605,44 brak pliku
136/2018/28/PROM/2018 2018-06-28 2018-06-29 Andrzej Mleczko, u. Kolejowa 21b/7, 72-500 Międzyzdroje umowa zlecenie na wykonanie usługi artystycznej oprawy konferencyjnej w dniu 29.06.2018r. 670,00 brak pliku
137/2018/FIN 2018-06-29 2018-06-29 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin usługi doradztwa podatkowego 7 380,00 brak pliku
138/2018/29/PROM/2018 2018-06-06 2018-07-04 Adam Myjak, ul. Czeremchowa 8, 05-501 Zalesie Dolne umowa o dzieło na opracowanie autorskiej koncepcji wmontowania 180 szt. odlewów artystów Festiwalu Gwiazd 10 000,00 brak pliku
139/2018/SOS/GD 2018-07-04 2018-07-04 Marlena Kościńska, ul. Porzeczkowa 2, 72-003 Wołczkowo umowa zlecenie - praca w Komisji Egzaminacyjnej 500,00 brak pliku
140/2018/SOS/GD 2018-07-04 2018-07-04 Daniela Wójtowicz, ul. Wąska 4, 72-400 Kamień Pomorski umowa zlecenie - praca w Komisji Egzaminacyjnej 500,00 brak pliku
141/2018/24/PROM/18 2018-06-15 2018-12-31 Polskie Radio, ul. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin umowa o współpracy 4 000,00 brak pliku
142/2018/SOS/GD 2018-07-06 2019-06-30 Lech Travel Przewozy Autokarowe Lech Garbowski, ul. Cicha 1/1, 72-500 Międzyzdroje umowa na przewóz dzieci do Gimnazjum od 01.09.2018r. 63 000,00 brak pliku
143/2018/29/PROM/18 2018-07-06 2018-08-30 Event Faktory S.A. ul. J. Zimowskiego 2, 71-281 Szczecin umowa na organizację imprezy "Summer Kite Festiwal" w dniach 24-26.08.208r. na plaży w M-jach 40 000,00 brak pliku
144/TW/10/2018 2018-09-22 2019-10-18 Rzeczoznawca dr n. przyr. Alojzy Kowalczyk, ul. Moniuszki 4b, 73-110 Stargard umowa zlecenie na ekspertyzę dendrologiczno-techniczą 600,00 brak pliku
145/2018/30/PROM/2018 2018-08-01 2018-09-14 IDG Anna Kwiatkowska, ul. Radzikowskiego 100J/51, 31315 Kraków umowa na wykonanie folderu promocyjnego g. M-je 20 160,00 brak pliku
146.GN.6812.882.2018.AB 2018-07-26 2018-08-10 Biegły Sądowy Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów wycena nieruchomości 1 720,00 brak pliku
147/2018/SOS.JB 2018-07-31 2018-08-19 Bogusław Mamiński SPORTING, ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje organizacja biegu śniadaniowego i II Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego w dniu 17.08.2018r. 185 000,00 brak pliku
148/2018/4/SOS 2018-08-16 2018-08-26 Maria Szymańska, ul. Wojska Polskiego 11a/5, 72-510 Wolin umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń UM 1 100,00 brak pliku
149/2018/32/PROM/18 2018-08-10 2018-08-20 Telewizja Polsat sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa umowa na usługi reklamowe w TV Polsat 12 300,00 brak pliku
150/2018.GN.6812.990.2018.AB 2018-08-31 2018-09-07 Biegły Sądowy Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów wycena nieruchomości 350,00 brak pliku
151/2018/15/Adm 2018-09-04 2018-09-07 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Główna 1 w Lubinie, 72-500 Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego 1 511,00 brak pliku
152/2018/31/PROM/18 2018-08-21 2018-09-08 Green Hause Paweł Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz organizacja" V Pikniku Rodzinnego" w dniu 08.09.2018r. 30 000,00 brak pliku
153/2018/12/ITI/2018 2018-09-04 2018-09-17 Najda Consulting, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14, 70-354 Szczecin opracowanie wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Dąbrowskiej i Słowiańskiej z PRGiPID na lata 2016-2019 7 000,00 brak pliku
154/2018/33/PROM/18 2018-08-22 2018-09-15 NEOLIT MEDIA sp. z o.o. sp.k. ul. Obrzeżna 15, 02-691 Warszawa umowa barteru o współpracy przy realizacji projektu "Korytarze Życia" 11 343,06 brak pliku
155/2018/GNiR 2018-09-17 2018-11-12 Robert Rombel GeoArk Us ługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście zlecenie podziału dz. nr 551/5, ob. 19 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
156/2018/GNiR 2018-09-17 2018-11-12 Robert Rombel GeoArk Us ługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście zlecenie podziału dz. nr 324/1, ob. 21 na trzy działki 2 214,00 brak pliku
157/2018/SOS/GD 2018-09-10 2018-12-31 NZOZ Partnermed, u. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje szczepienia ochronne 6 750,00 brak pliku
158/2018/SOS/GD 2018-09-10 2018-12-31 NZOZ Medica-Med S.C. ul. Sosnowa 2, 72-602 Świnoujście szczepienia ochronne 2 500,00 brak pliku
159/2018/GN 2018-09-25 2018-10-24 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena garażu 369,00 brak pliku
160/2018/GNiR 2018-09-25 2018-11-20 Robert Rombel GeoArk Us ługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działek nr 210/1 i nr 113/5, ob. 20 w M-jach 3 936,00 brak pliku
161/GN.6812.1070.2018.AB 2018-10-04 2018-11-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości - dz. nr 120/19 w Wicku 369,00 brak pliku
162/GN.6812.1071.2018.AB 2018-10-04 2018-10-25 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości - dz. nr 255/2, ob.21, dz. nr 495 i 548, ob. 19 i służebności 2/1 i 23 ob.16, dz. nr 548 ob.19, dz. nr 229 ob.23, dz. nr 60/3 ob. 20, dz. 120/23, 120/26, 121/14 ob. 25 2 460,00 brak pliku
1093/163/2018/HH 2018-10-10 2018-10-23 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 opinia w sprawie wartości gruntu dla ustalenia podstaw do aktualizacji opłaty rocznej 615,00 brak pliku
164/SOS/INF/2018 2018-10-10 2020-12-21 WT-F ALFA sp. z o.o. ul. Kukułeczki 65, 71-698 Szczecin system RADA 10 004,00 brak pliku
165/SGK/2018 2018-10-17 2018-12-31 Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo aneks do porozumienia międzygminnego w sprawie utrzymania schroniska dla bezdomnych psów z g. M-je 5 000,00 brak pliku
166/2018/35/PROM/2018 2018-10-11 2018-10-31 DELTA. Adamski, Sołtysiak, Sawczuk sp.j. ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście dodruk mapek, planów miasta Międzyzdroje (10.000 szt) 3 505,50 brak pliku
167/SGK/2018 2018-10-17 2018-11-06 Rzeczoznawca dr n. przyr. Alojzy Kowalczyk, ul. Moniuszki 4b, 73-110 Stargard wykonanie ekspertyzy dendrologiczno-technicznej, wykaz drzew, dokumentacja fotograficzna 5 000,00 brak pliku
168/GN.6812.1152.2018.DZ 2018-10-03 2018-10-23 Biegły Sądowy Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów inwentaryzacje lokali komunalnych: 1000-lecia PP 11a/1, 1000-lecia PP 23/1, Książąt Pomorskich 15/2 620,00 brak pliku
169/GN.8612.1169.2018.AB 2018-10-26 2018-11-05 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena odpłatnej służebności przesyłu 615,00 brak pliku
170/2018/16/Adm 2018-09-28 2019-08-27 Barbara Czarna, ul. Turkusowa 1d/4, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje opiekun świetlicy wiejskiej przy ul. Turkusowej 26 15,50 brak pliku
171/2018/17/Adm 2018-10-15 2019-08-27 Kamil Korcz, ul. Główna 16a/4, Lubin, 72-500 Międzyzdroje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy 15 900,00 brak pliku
172/2018/34/PROM/18 2018-11-07 2018-11-11 Andrzej Mleczko, u. Kolejowa 21b/7, 72-500 Międzyzdroje wykonanie usługi artystycznej - oprawa konferencyjna w dniu 11.11.2018r. 670,00 brak pliku
173/2018/13/ITI/2018 2018-11-08 2018-11-30 HANIMAT sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne demontaż kładki posadowionej na plaży 8 000,00 brak pliku
174/2018/SGK/TW 2018-11-30 2019-01-13 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie granic 3 075,00 brak pliku
175/2018/SGK/DS 2018-11-15 2018-12-10 ETCETERA Barbara Niezwiesna, ul. Samosierry 32a, 71-181 Szczecin wykonanie naklejek na pojemniki na odpady komunalne 5 811,75 brak pliku
176/2918/18/Adm 2018-09-28 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kolejowa 25, 72-500 Międzyzdroje użyczenie rzeczy ruchomych 10 700,00 brak pliku
177/2018-09-28 2018-09-28 0000-00-00 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Główna 1 Lubin, 72-500 Międzyzdroje użyczenie rzeczy ruchomych 8 950,91 brak pliku
178/2018/SGK 2018-11-19 2018-12-02 Rzeczoznawca dr n. przyr. Alojzy Kowalczyk, ul. Moniuszki 4b, 73-110 Stargard opracowanie ekspertyzy dendrologiczno-technicznej drzew 1 590,00 brak pliku
179/2018/SGK 2018-11-19 2018-12-02 Rzeczoznawca dr n. przyr. Alojzy Kowalczyk, ul. Moniuszki 4b, 73-110 Stargard opracowanie ekspertyzy dendrologiczno-technicznej 500,00 brak pliku
180/2018/GNiR 2018-11-30 2019-02-07 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście usługi geodezyjne - podział nieruchomości dz. nr 128/4 ob.24 na osiem działek 5 904,00 brak pliku
181/2018/RGiN 2018-11-30 2019-02-07 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście usługi geodezyjne - podział działki nr 153/23 ob. 23 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
182/1296/GN/2018 2018-11-29 2018-12-12 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena dla potrzeb aktualizacji dz. 27/3, 27/1 i 27/2 738,00 brak pliku
183/GN.6812.1304.2018.AB 2018-12-03 2019-01-03 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości dz.551/7 ob. 19, 460/1 ob. 21, 210 ob. 19, 28/4 ob.24, aktualizacja lokalu 102 Gryfa Pomorskiego, waloryzacja bonifikaty dz. 604/3 ob. 21, służebność dz. 39/2 ob.23 2 706,00 brak pliku
184/2018/36/PROM/18 2019-12-06 2018-12-27 MIKROTECH S.A. ul. Składowa 9, 38-400 Krosno umowa na wydanie kalendarza na rok 2019 z wykonaniem gadżetów promocyjnych 12 703,44 brak pliku
185/2018/32044-0080 2018-01-03 2019-01-03 Technika IT SA, ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice asysta techniczna - USC 3 071,31 brak pliku
186/SOS/INF/1/2018 2018-01-03 2019-01-03 GEO SYSTEM sp. z o.o. ul. Kubickiego 9/5, 02-954 Warszawa asysta techniczna 2 460,00 brak pliku
187/SOS/INF/3/2018 2018-01-08 2019-01-08 GISON sp. z o.o. ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków aktualizacja licencji 6 888,00 brak pliku
bez umowy 2018-02-05 2019-02-05 PROFEKO sp .z o.o. ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom aktualizacja oprogramowania, odpady w gminie 13 284,04 brak pliku
bez umowy 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na obsługę serwisową drukarki brak pliku
SGG/3841/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem drukarki brak pliku
SGB/3842/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3843/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3844/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3845/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3846/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3847/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na najem maszyny brak pliku
SGB/3848/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na maszyny brak pliku
SGB/3849/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na maszyny brak pliku
SGB/3850/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na maszyny brak pliku
SGB/3851/SZ/17 2018-01-10 2019-01-10 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na maszyny brak pliku
201/GN.6826.1374/2018/HH 2019-12-19 2019-01-02 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wykonanie wartości zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie 492,00 brak pliku
202/GN.6812.1385/2018/DZ 2018-12-20 2019-01-03 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena lokali komunalnych: 1000-lecia PP 16a/1 i 15/4 1 291,50 brak pliku
203/ZP/PPZ/6/2018 2018-12-18 2018-12-24 Rzeczoznawca Matra Domżalska, ul. J. Wysockiego 12c/4, 71-400 Kamień Pomorski sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej 30 000,00 brak pliku
204/SGK/AC/1/2018 2018-12-18 2018-12-24 Maciej Czarkowski Usługi Budowlane, ul. Leśna 12, 72-513 Wisełka realizacja gminnego programu usuwania azbestu 2 699,99 brak pliku
205/SGK/AC/2/2018 2018-12-18 2018-12-24 Maciej Czarkowski Usługi Budowlane, ul. Leśna 12, 72-513 Wisełka realizacja gminnego programu usuwania azbestu 2 699,99 brak pliku
SGK/206/TW/2018 2018-11-26 2018-12-24 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje wykonanie Lapidarium na cmentarzu w Międzyzdrojach 38 024,51 brak pliku
207/2018/1/SOS/MP/2018 2018-12-31 2019-10-01 PKS sp. z o.o. ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2019 80 000,00 brak pliku
208/2018/SOS/GD 2018-12-31 2019-12-31 Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Oddział w Wolinie, ul. Mickiewicza 14a, 72-510 Wolin realizacja zadania publicznego - dowożenie dzieci do Oddziału w Wolinie 75 000,00 brak pliku
209/2018/SOS/28/JB 2018-12-31 2019-12-31 Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Oddział w Wolinie, ul. Mickiewicza 14a, 72-510 Wolin realizacja zadania publicznego - organizacja usług opiekuńczych 34 400,00 brak pliku
210/2018/SGK/WS 2018-12-27 2019-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard umowa na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych brak pliku
210/2018/SGK/WS 2018-12-27 2019-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard oraz PGK sp. z o.,o. ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski umowa na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych brak pliku
01/2019 2019-01-02 2019-12-31 NZOZ PARTNERMED, ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje usługi pielęgniarskie 33 900,00 brak pliku
1/SGK/1/2019 2019-01-02 2019-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje porozumienie na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 230 000,00 brak pliku
3/2019/1/SOS 2019-01-02 2019-12-31 Maria Szymańska, ul. Wojska Polskiego 11a/5, 72-510 Wolin usługa utrzymania czystości w UM w M-jach 2 300,00 brak pliku
4/2019/01/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Biuro Rachunkowe SC. A. Kałużna, E. Hoffa, ul. CK. Norwida 7/U7, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie ksiąg rachunkowych OSP w M-jach 200,00 brak pliku
5/2019/02/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Biuro Rachunkowe SC. A. Kałużna, E. Hoffa, ul. CK. Norwida 7/U7, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie ksiąg rachunkowych OSP w Lubinie 200,00 brak pliku
6/2019/03/Adm 2019-01-02 2019-12-31 ARGUS Ochrona Osób i Mienia sp. j., ul. Piastowska 21a, 72-500 Międzyzdroje całodobowa ochrona budynku UM systemem alarmowo-monitorowanym 496,00 brak pliku
7/2019/04/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Robert Osiński, ul. Geodezyjna 12a Lubin 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego w OSP w Lubinie 999,60 brak pliku
8/2019/05/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Damian Jastrzębski, ul. Dobra 5 Lubin, 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego w OSP w Lubinie 999,60 brak pliku
9/2019/06/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Wiesław Woszczyk, ul. Ludowa 5/2, 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego w M-jach 999,60 brak pliku
10/2019/07/Adm 2019-01-02 2019-12-31 FU-H Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35, 72-605 Świnoujście czynności naprawczo-konserwacyjne sprzętu telekomunikacyjnego w budynku UM w M-jach 450,00 brak pliku
11/2019/08/Adm 2019-01-02 2019-12-31 FU-H Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35, 72-605 Świnoujście konserwacja systemu alarmowego w budynku UM w M-jach 350,00 brak pliku
12/2019/ID nr 406042 2019-01-02 2019-12-31 Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa usługi pocztowe 113 880,65 brak pliku
13/2019/09/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Barbara Czarna, ul. Turkusowa 1d/4, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje opieka nad świetlicą wiejską Wiklina w Wapnicy 775,00 brak pliku
14/2019/01/PROM/19 2019-01-02 2019-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA TV, ul. Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin zamieszczanie filmów na kanale TV www.miedzyzdroje.tv-polska.eu 375,00 brak pliku
15/2019/02/PROM/19 2019-01-07 2019-12-31 Małgorzata Aftewicz, ul. E. Plater 12b/4, 72-500 Międzyzdroje opracowania dziennikarskie, korekty itp. do Informator Samorządowego 700,00 brak pliku
16/2019/INF 2019-01-02 2019-12-31 Radix sp. z o.o. sp. k. ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk opieka autorska programów, systemu 17 948,79 brak pliku
17/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
18/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
19/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
19/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
20/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
21/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
21/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
22/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
223/2019/INF 2019-01-07 2019-12-21 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
24/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
25/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
26/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
27/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
28/2019/INF 2019-01-07 2019-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa najem urządzenia brak pliku
29/2019/1/ITI/2019 2019-01-02 2019-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin pełnienie funkcji insp. nadzoru - utrzymanie bieżące dróg 30 000,00 brak pliku
30/RBiF/2019/AS 2019-01-02 2019-12-31 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin doradztwo podatkowe VAT 12 000,00 brak pliku
31/2019/SGK 2019-01-02 2019-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje porozumienia na wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej na rok 2019 2 640 000,00 brak pliku
32/2019/1/SOS.JB 2019-01-09 2019-12-31 Fundacja Motywacja i Działanie, ul. M. Konopnickiej 10, 72-500 Międzyzdroje sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji Lokalnego Centrum Wolontariuszy 16 000,00 brak pliku
33/2019/2/SOS.JB 2019-01-09 2019-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie RADZINA, ul. Jodłowa 3 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje dofinansowanie zadań na kontynuację projektu "Klubik od juniora do seniora" 25 000,00 brak pliku
34/GN/6812/34.2019/AB 2019-01-08 2019-12-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości lokalowej: 1000-lecia PP 11a, 23 i służebność na dz. 326/31, 326/7, 326/30 1 968,00 brak pliku
35/2019/INF 2019-01-02 2019-12-31 Geo-System sp. z o.o.ul. Kubickiego 9/5, 02-954 Warszawa aplikacja eGmina 2 460,00 brak pliku
36/2019/INF 2019-01-02 2019-12-31 Technika IT SA, ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice asysta techniczna 3 071,26 brak pliku
37/2019/INF 2019-01-02 2019-12-31 PROFEKO sp .z o.o. ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom aktualizacja oprogramowania 15 000,00 brak pliku
38/2019/3/SOS/JB 2019-01-09 2019-12-31 Chorągiew ZHP Zieli Wolińskiej, ul. Żeromskiego 28b, 72-600 Świnoujście propagowanie polskości 15 000,00 brak pliku
39/2019/4/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 9 523,80 brak pliku
40/2019/5/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 3 809,40 brak pliku
41/2019/6/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 3 809,40 brak pliku
42/2019/7/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 3 809,40 brak pliku
43/2019/8/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 3 809,40 brak pliku
44/2019/9/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium sportowe 9 523,80 brak pliku
45/2019/10/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 5 714,40 brak pliku
46/2019/11/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 9 523,80 brak pliku
47/2019/12/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 9 523,80 brak pliku
48/2019/13/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 3 809,40 brak pliku
49/2019/14/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 5 714,40 brak pliku
50/2019/15/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 5 714,40 brak pliku
51/2019/16/SOS/JB 2019-01-15 2019-12-31 Stypendysta stypendium szkolne 5 714,40 brak pliku
52/2019/04/PROM/19 2019-01-09 2019-12-31 WEBCAMERA sp. z o.o. ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków kamery on-line 8 730,00 brak pliku
53/PPZ-1/2019 2019-01-15 2019-12-31 Wojciech Kamiński, Podhalańska 13/8, Szczecin sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 44 200,00 brak pliku
54/2019/14/Adm 2019-01-15 2019-12-31 Garmond Press SA, Szczecin systematyczne dostarczanie odbiorcy tytułów 8 013,40 brak pliku
55/2019/Adm 2019-01-15 2019-01-31 FU-H Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35 , 72-605 Świnoujście zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu Rejestru Czasu Pracy 11 379,96 brak pliku
56/2019/03/PROM/19 2019-01-18 2019-12-31 API Connect-Teleinformatyka Oskar Przybyszewski, Gryfa Pomorskiego 5/3, 72-500 Międzyzdroje obsługa medialna 1 476,00 brak pliku
57/2019/05/PROM/19 2019-01-07 2019-12-31 Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o., ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań monitoring mediów w internecie 350,55 brak pliku
58/2019/SGK 2019-01-02 2019-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard umowa na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów brak pliku
59/GN.6812.129.2019.AB 2019-01-23 2019-02-23 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości dz. nr 324/6, 324/8, ob. 21 1 230,00 brak pliku
60/2019/INF 2019-01-08 2019-12-31 GISON sp. z o.o. ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków aplikacje przestrzenne 6 600,00 brak pliku
61/2019/06/PROM/19 2019-01-15 2019-12-31 DELTA. Adamski, Sołtysiak, Sawczuk sp.j. ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście druk informatora samorządowego gminy M-je 3 382,50 brak pliku
62/6812.2019.EK 2019-01-25 2019-02-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wyceny nieruchomości przy ul. C. K. Norwida 2 i udziały w nieruchomości przy ul. Kolejowa 1 w celu wniesienia aportem do spółki 984,00 brak pliku
63/2019/20/SOS 2019-01-16 2019-12-31 UKS CHROBRY, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji tenisa stołowego 110 000,00 brak pliku
64/2019/19/SOS/JB 2019-01-16 2019-12-31 KS FALA, u. Aleja Róż 7, 72-500 Międzyzdroje dofinansowanie zadania a zakresu kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji piłki nożnej i siatkowej 255 000,00 brak pliku
65/2019/2/SOS 2019-01-31 2019-02-15 Maria Szymańska, ul. Wojska Polskiego 11a/5, 72-510 Wolin umowa na sprzątanie w UM 1 300,00 brak pliku
66/2019/SEK 2019-01-02 2019-12-31 Firma Audytorska WIZAL Jarosław Zaleski, ul. Kościuszkowców 2, 75-359 Koszalin umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w UM w M-jach 22 140,00 brak pliku
67/2019/17/SOS/JB 2019-01-31 2019-12-31 UKS Gimsport, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów 55 000,00 brak pliku
68/2019/18/SOS/JB 2019-01-31 2019-12-31 Taneczny Klub Sportowy Jantar przy MDK w M-jach, ul. Boh. Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr - taniec towarzyski 67 500,00 brak pliku
69/2019/21/SOS/JB 2019-01-31 2019-12-31 MKS Bushido, ul. E. Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie karate 52 500,00 brak pliku
70/2019/22/SOS/JB 2019-01-31 2019-12-31 Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku , ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje wsparcie działalności 74 000,00 brak pliku
71.GN.6812.207.2019.AB 2019-02-13 2019-03-14 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena służebności 861,00 brak pliku
72/2019/3/SOS/KADRY 2019-02-07 2019-03-31 Pracownia Projektowa Robert Rachuta, 72-600 Świnoujście prowadzenie spraw związanych z pzp i nadzór nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych gminy M-je 6 000,00 brak pliku
73/2019/02/ITI/19 2019-01-02 2019-11-30 Enea Oświetlenie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin usługi konserwacyjne oświetlenia dróg i ulic 108 128,13 brak pliku
74/2019/03/ITI/19 2019-01-02 2019-09-30 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek, ul. Leśna 8, Wysoka Kamieńska, 72-410 Golczewo usługi konserwacyjne oświetlenia dróg i ulic 30 996,00 brak pliku
75.GN.6845.211.2019.MD 2019-02-12 2019-03-05 Tech Budowa Tomasz Iwaszczyszyn, ul. Niepodległości 35a, 72-500 Międzyzdroje 1722,00 brak pliku
76/2019/16/Adm 2019-01-15 2019-12-31 EJ-MIX Edward Cyran,ul. Śląska 8, 44-370 Pszów alarmowanie członków OSP w Lubinie do akcji ratowniczej 160,00 brak pliku
77/2019/17/Adm 2019-01-15 2019-12-31 EJ-MIX Edward Cyran,ul. Śląska 8, 44-370 Pszów alarmowanie członków OSP w M-jach do akcji ratowniczych 160,00 brak pliku
79.GN.6812.216.2019.AB 2019-02-08 2019-03-31 Jacek Wolski, Nowielice 23, 72-320 Trzebiatów wycena nieruchomości ul. Zdrojowa 1 w M-jach 1 200,00 brak pliku
79/2019/23/SOS/JB 2019-01-30 2019-12-31 Prywatny Gabinet Terapeutyczny Aneta Całus, ul. Odrzańska 1a, 72-605 Świnoujście świadczenie usług zdrowotnych 22,80 brak pliku
80/PROM/2019 2019-02-28 2019-03-13 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena wieżyczki meteorologicznej 615,00 brak pliku
81/SGK/2019 2019-02-26 2019-10-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje deratyzacja i odkomarzanie 75 000,00 brak pliku
ZP/82/2019 2019-03-12 2019-12-31 WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin usługi ratownicze oraz zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w M-jach 552 000,00 brak pliku
83/2019/18/Adm 2019-01-02 2019-12-31 Zakład Usługowo-Instalatorski Donat Dariusz Niewczas, ul. Jodłowa 21c/10, 71-114 Szczecin wykonanie prac eksploatacyjno- konserwacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej oraz pogotowie serwisowe 1 076,25 brak pliku
84/SGK/2019 2019-03-06 2019-12-31 ZGWW, ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin składka członkowska na utrzymanie ZGWW w 2019 r. 80 000,00 brak pliku
85.GN.6812.362.2019.DZ 2019-03-07 2019-03-27 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena lokali 3 075,00 brak pliku
86/2019/3/2019 2019-01-02 2019-03-31 Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro i Wspólnicy, ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin usługa audytu w zakresie struktury organizacyjnej UM w M-jach oraz przepływ informacji w UM i jednostkach organizacyjnych gminy 10 000,00 brak pliku
87/2019/24/SOS.JB 2019-03-11 2019-05-05 Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin, ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szczecin organizacja imprezy "Koszykówka 3x3" 5 000,00 brak pliku
88/2019/25/SOS.JB 2019-03-11 2019-05-29 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Mickiewicza 14a, 72-510 Wolin sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych 5 000,00 brak pliku
3/SGK/89/2019/TW 2019-01-03 2019-12-31 VET S.C. J. Bobruk, Z. Karalus, ul. Sikorskiego 2, 72-600 Świnoujście wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji 12 000,00 brak pliku
4/SGK/90/2019/AC 2019-03-25 2019-04-01 Pracowni Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska-Kubus, ul. Przylep 52, 72-005 Przecław wykonanie ekspertyzy dendrologicznej żywotnika olbrzymiego i lipy drobnolistnej 1 476,00 brak pliku
5/SGK/91/2019/AC 2019-03-25 2019-04-01 Pracowni Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska-Kubus, ul. Przylep 52, 72-005 Przecław wykonanie ekspertyzy dendrologicznej kasztanowca białego i zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych "Aptekaria" 984,00 brak pliku
92.GN.6812.526.2019.DZ 2019-03-22 2019-04-11 D&K ARCHITEKCI Dorota Diakun, ul. Różowa 33/3, 70-781 Szczecin wykonanie inwentaryzacji lokali 900,00 brak pliku
93/2019/5/SOS 2019-03-28 2020-03-31 Szpital Miejski im. Jana Garduły , ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy 10 000,00 brak pliku
94.GN.6812.690.2019.AB 2019-04-01 2019-05-01 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości ul. Geodezyjna dz. nr 128/12-17 2 583,00 brak pliku
95/2019/09/PROM/19 2019-04-01 2019-12-31 Redakcja Gazety Pomorzanin, ul. Dziwna 9c/4, 72-420 Dziwnów umowa na reklamę w mediach 3 681,00 brak pliku
96/2019/GD 2019-04-09 2019-10-31 Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk porozumienie na zakup paliwa 5 000,00 brak pliku
97/2019/ITI 2019-04-03 2019-04-15 HANIMAT sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne montaż kładki na plaży 9 840,00 brak pliku
98/2019/08/PROM/19 2019-03-25 2019-04-14 Stowarzyszenie Akademia Sportów Indywidualnych BIELIK, ul. Zwycięstwa 52, 72-500 Międzyzdroje współorganizacja imprezy pn. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w zapasach 5 000,00 brak pliku
99.GN.6812.755.2019.AB 2019-04-02 2019-05-31 D&K ARCHITEKCI Dorota Diakun, ul. Różowa 33/3, 70-781 Szczecin wykonanie inwentaryzacji gminnych i części wspólnych zasobów mieszkaniowych gminy M-je 49 440,00 brak pliku
100/2019/ITI 2019-04-02 2019-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje porozumienie na zorganizowanie SPP na terenie miasta M-je 410 000,00 brak pliku
PPZ-2/2019/101 2019-04-10 2019-10-30 Usługi Projektowe Leszek Jastrzębski, ul. Swarożyca 3/11, 71-601 Szczecin sporządzenie i zmiana mpzp ul. Gryfa Pomorskiego - Lubiewo 93 480,00 brak pliku
PPZ-3/2019/102 2019-04-10 2019-10-30 Usługi Projektowe Leszek Jastrzębski, ul. Swarożyca 3/11, 71-601 Szczecin opracowanie mpzp ulic Gryfa Pomorskiego, Polna, Wodziczki 95 940,00 brak pliku
6/SGK/103/2019/AC 2019-03-01 2019-12-31 VET S.C. J. Bobruk, Z. Karalus, ul. Sikorskiego 2, 72-600 Świnoujście całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3 000,00 brak pliku
104/2019/27/SOS.JB 2019-03-29 2018-10-31 Stowarzyszenie Archeozdroje, ul. Leśna 3C, 72-500 Międzyzdroje "Spotkanie ludzi z pasją - śladami historii" 15 000,00 brak pliku
105/2019/28/SOS.JB 2019-03-31 2019-12-31 Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, ul. Górczyńska 44/4, 60-132 Poznań Archipelag pamięci 20 000,00 brak pliku
GN.681.106.2019 2019-04-12 2019-04-12 Tech Budowa Tomasz Iwaszczyszyn, ul. Niepodległości 35a, 72-500 Międzyzdroje przegląd techniczny oraz założenie książki obiektu budowlanego dla budynku przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy 3 567,00 brak pliku
7/SGK/107/2019/AC 2019-03-25 2019-12-31 Bachryj Ilona, ul. Sztormowa 1a, 72-605 Świnoujście najem w celu wykonania zadań własnych gminy na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (zwierz. gosp.) 2 000,00 brak pliku
108.GN.6843.797.2019.MD 2019-04-15 2019-04-15 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 opinia o wzroście wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wartości naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 180,00 brak pliku
109/2019/06/ITI/2019 2019-04-02 2019-04-14 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Zwycięstwa 19/2, 72-500 Międzyzdroje uzupełnienie fragmentów nawierzchni pieszo-jezdni na odcinku ul. Boh. Warszawy - Promenada Gwiazd 48 963,84 brak pliku
8/SGK/110/AC/2019 2019-04-18 2019-12-31 SGS Polska sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa monitoring składowiska - wody podziemne i powierzchniowe 4 090,00 brak pliku
9/SGK/111/AC/2019 2019-04-18 2019-12-31 SGS Polska sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa monitoring składowiska - kontrola osiadania powierzchni 3 200,00 brak pliku
10/SGK/112/AC/2019 2019-04-18 2019-12-31 SGS Polska sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa monitoring składowiska - wody opadowe 960,00 brak pliku
113/2019/10/PROM/19 2019-04-12 2019-04-29 DELTA. Adamski, Sołtysiak, Sawczuk sp.j. ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście druk map turystycznych gminy M-je 4 300,00 brak pliku
114/2019/7/RI.ITI/2019 2019-05-06 2019-05-22 MBS Computergraphik SP. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie zakup trzech parkomatów 66 924,30 brak pliku
115/2019/28/POK.JB 2019-04-15 2019-05-07 Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych Miastoprojekt_Świnoujście Andrzej Małolepszy, ul. Zalewowa 7b , 72-605 Świnoujście wykonanie projektu i kosztorysu budowy przyłączy wod.-kan. dl zasilenia pryszniców plażowych 15 910,17 brak pliku
11/SGK/116/AC/2019 2019-04-26 2019-05-31 Usługi Budowlane Maciej Czarkowski, ul. Leśna 12 Wisełka 72-513 Wisełka umowa na odebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 1 666,66 brak pliku
117/RI.GN/6812.011.2019.AB 2018-05-08 2018-06-07 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości dz. nr 326/26, ob.19 430,50 brak pliku
118/2019/08/ITI/2019 2019-04-30 2019-10-10 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć, ul. Dziwna 5a, 72-420 Dziwnów opracowanie dokumentacji na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Żwirowej w Wicku 9 840,00 brak pliku
119/2019/RI 2019-05-14 2019-06-10 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie punktów granicznych dz. nr 113/7, ob. 20 1 328,40 brak pliku
120/GN/6843.848/2019/HH 2019-05-13 2019-05-19 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena wartości nieruchomości zabudowanej przy ul. Garażowej, dz. nr 479, 480, 481 615,00 brak pliku
121/SGK/2019/AC 2019-05-06 2019-06-10 ASKLEPIOS Małgorzata Jania, ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin zakup koszy betonowych 4 237,59 brak pliku
122/2019/19/ROA 2019-05-17 2019-05-31 Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35, 72-605 Świnoujście zakup, dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego w budynku UM w M-jach 5 207,89 brak pliku
123/RI.GN/6812.860/2019/AB 2019-05-16 2019-06-29 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości dz. nr 303, 305, ob.21, udział dz. 70/10, ob. 20 1 476,00 brak pliku
124/2019/1/SOS/SGK 2019-05-15 2019-08-31 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Wolińska 4b, 72-400 Kamień Pomorski wykonanie badań wody na kąpielisku 3 198,58 brak pliku
125/2019/13/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Tomasz Goranin, Buszyno 12, 76-010 Polanów Dzień św. Ottona w dniu 08.06.2019r., pokazy, warsztaty, broszury 1 080,00 brak pliku
126/2019/12/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Stanisław Rosik, Nowa 13, 55-330 Lutynia Dzień św. Ottona w dniu 08.06.2019r. - wykład nt. Z Bambergu do Lubina 1 100,00 brak pliku
127/2019/14/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Andrzej Kłosowski, ul. Graniczna 3, 72-510 Wolin IV Dzień św. Ottona - pokaz o warsztaty minerski 650,00 brak pliku
128/2019/15/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Robert Kraszczuk, ul. Bankowa 11/4, 78-600 Wałcz Dzień św. Ottona - pokaz i wyroby kaletnictwa, rytownictwa 3 000,00 brak pliku
129/2019/16/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Dawid Kudłaszyk, ul. Niecała 8/7, 60-805 Poznań Dzień św. Ottona - pokaz i warsztaty zielarskie 1 080,00 brak pliku
130/2019/'17/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Michał Ostrowski, ul. Kościuszki 73/1, 72-300 Gryfice Dzień św. Ottona - pokaz i warsztaty dawnego rybołówstwa 1 000,00 brak pliku
131/2019/18/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Jolanta Szarłowicz, ul. J. Gintera 12, 72-500 Międzyzdroje Dzień św. Ottona - pokaz i warsztaty haftu średniowiecznego 2 075,65 brak pliku
132/2019/11/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 KLK Grodzisko S.C., ul. Geodezyjna 4, Lubin, 72-500 Międzyzdroje Dzień św. Ottona - organizacja imprezy o charakterze promocyjno-historycznym 7 550,00 brak pliku
133/2019/20/PROM/2019 2019-06-07 2019-06-08 Małgorzata Just, ul. Grzegorza z Sanoka 7, 71-278 Szczecin Dzień św. Ottona - pokaz i warsztaty tkactwa 1 000,00 brak pliku
134/2019/29/POK.JB 2019-05-31 2019-06-30 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 1, 70-497 Szczecin organizacja koncertów przyjaźni pt. "Muzyczny most" 10 000,00 brak pliku
135/2019/SEK 2019-06-03 2019-12-31 Kancelaria Audytorska Krzysztof Rychel, Będargowo 27c , 72-005 Będargowo realizacja zadań ochrony danych osobowych - RODO 35 000,00 brak pliku
13/SGK/136/AC/19 2019-06-06 2019-06-13 ZGWW, ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin przekazanie środków finansowych z budżetu gminy - dotacja 4 612,50 brak pliku
137/2019/SGK/DS 2019-06-11 2019-07-01 ETCETERA Barbara Niezwiesna, ul. Samosierry 32a, 71-181 Szczecin wykonanie naklejek na pojemniki na odpady komunalne 6 110,00 brak pliku
ZP/138/2019 2019-06-24 2019-08-16 Dobry Sąsiad Michał Witkowski, ul. Zakopiańska 6/29, 71-451 Szczecin budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okrągłej w Wapnicy 738 047,59 brak pliku
139/2019/20/ROA 2019-06-24 2019-07-07 Bożena Murawska, ul. E. Plater 19, 72-500 Międzyzdroje doręczenie korespondencji wychodzącej z UM dot. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4,00 brak pliku
140/2019/21/ROA 2019-06-17 2019-07-07 Jarosław Kościelecki, ul. Szmaragdowa 21, 72-600 Świnoujście doręczenie korespondencji wychodzącej z UM dot. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4,00 brak pliku
141/2019/22/ROA 2019-06-24 2019-07-07 Magdalena Żołędziowska, ul. Ustronie Leśne 1c/1, 72-500 Międzyzdroje doręczenie korespondencji wychodzącej z UM dot. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4,00 brak pliku
142/2019/09/RI.ITI./2019 2019-06-24 2019-06-24 Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych Miastoprojekt_Świnoujście Andrzej Małolepszy, ul. Zalewowa 7b, 72-605 Świnoujście pełnienie funkcji: Przedstawiciel zamawiającego (insp. nadzoru) przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrągłej w Wapnicy 24 169,50 brak pliku
143/2019/30/POK.JB 2019-06-28 2019-07-28 Record Biuro Reklamy Barbara Koncewicz, ul. Św. Jerzego 12, 61-546 Poznań wykonanie wraz z dostawą przebieralni plażowych 39 911,04 brak pliku
144/RI.GN/6812.1120/2019/AB 2019-06-25 2019-07-25 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości ul. Kolejowa 3, dz. nr 83/3 1 230,00 brak pliku
145/2019/SOS.DG 2019-07-01 2019-07-12 Beata Hołyńska, ul. Plażowa 4a, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 400,00 brak pliku
146/2019/SOS.GD 2019-07-01 2019-07-12 Leszek Nyrkowski, ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie półkolonii 2 400,00 brak pliku
147/2019/SOS.DG 2019-07-15 2019-07-26 Iwona Banachowicz, ul. Podgórna 17 Wicko, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 400,00 brak pliku
148/2019/SOS.GD 2019-07-15 2019-07-26 Zdzisław Piątkowski, ul. M. Skłodowskiej-Curie 43/39, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 400,00 brak pliku
149/2019/SOS.GD 2019-07-29 2019-08-09 Izabela Suchłabowicz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14D/1, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 400,00 brak pliku
150/2019/SOS.GD 2019-07-29 2019-08-09 Grzegorz Zaworski, ul. Legnica 22/4, 70-134 Szczecin prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 400,00 brak pliku
151/2019/SOS.DG 2019-08-12 2019-08-23 Beata Hołyńska, ul. Plażowa 4a, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 160,00 brak pliku
152/2019/SOS.GD 2019-08-12 2019-08-23 Leszek Nyrkowski, ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie zajęć w ramach półkolonii 2 160,00 brak pliku
153/GN.6812.1165/2019.AB 2019-07-03 2019-08-01 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości-służebności dz. nr 54/6, ob. 23, 443, ob. 20 861,00 brak pliku
154/2019/23/ROA 2019-07-01 2019-07-22 Firma Handlowo- Usługowa MAR-POŻ, ul. Sienkiewicza 15, 74-200 Pyrzyce opracowanie i wykonanie instrukcji przeciwpożarowej dla budynku Wiklina w Wapnicy 3 690,00 brak pliku
155/2019/22/PROM/19 2019-06-27 2019-06-29 Dariusz Samól, Łoźnica 11, 72-122 Łoźnica wykonanie koncertu pt. II Międzyzdrojska Saksonetta 2 000,00 brak pliku
156/2019/23/PROM/19 2019-06-27 2019-06-29 Ewa Ruszała, ul. Turkusowa 2b/2, 70-778 Szczecin wykonanie koncertu pt. II Międzyzdrojska Saksonetta 1 400,00 brak pliku
157/2019/24/PROM/19 2019-06-27 2019-06-29 Mirosław Jędrzejewski, ul. Krucza 1, 67-120 Kożuchów wykonanie koncertu pt. II Międzyzdrojska Saksonetta 600,00 brak pliku
158/2019/1.INF.2019 2019-07-04 2019-12-31 API Connect - Teleinformatyka Oskar Przybyszewski, ul. Gryfa Pomorskiego 5/3, 72-500 Międzyzdroje udostępnienie nieodpłatnie przekazu na żywo transmisji Sesji RM w M-jach 0,00 brak pliku
159/2019/26/PROM/2019 2019-07-04 2019-08-30 Event Faktory S.A. ul. J. Zimowskiego 2, 71-281 Szczecin zorganizowanie imprezy promocyjnej o charakterze sportowym pn. Summer Kite Festiwal 50,00 brak pliku
160/2019/32/POK.JB 2019-06-30 2019-12-31 Akademia Lekkoatletyczna, ul. Polna 47, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - sekcja lekkoatletyczna 25 000,00 brak pliku
161/2019/31/POK.JB 2019-06-30 2019-12-31 UKS CHROBRY, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - tenis stołowy 53 000,00 brak pliku
162/2019/25/PROM/19 2019-07-04 2019-07-05 Andrzej Mleczko, u. Kolejowa 21b/7, 72-500 Międzyzdroje usługa artystyczna - oprawa konferansjerska - brama w Parku Chopina 670,00 brak pliku
163/2019/RI.GN 2019-07-08 2019-09-15 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział dz. nr 84/8, ob.24 na sześć działek 4 428,00 brak pliku
164/2019/RI.GN 2019-07-08 2019-09-15 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział dz. nr 113/6, ob. 20 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
165.GN.6812.1203.2019.DZ 2019-07-09 2019-07-30 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena lokalu mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/7 w M-jach 615,00 brak pliku
166/2019/33//POK.JB 2019-07-10 2019-07-22 Herkules Sp.z o.o Sp.K, ul. Podgórska 34c, 32-500 Chrzanów zakup urządzeń do siłowni plenerowej pn. "Zakątek Zalesie" 16 895,28 brak pliku
167/2019/21/PROM/19 2019-07-15 2019-10-30 Green Hause Paweł Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz organizacja na rzecz Gminy" VI Pikniku Rodzinnego - Śledź po Międzyzdrojsku" w dniu 07.09.2019 r. 46 740,00 brak pliku
168/2019/27/PROM/19 2019-07-16 2019-10-15 IDG Anna Kwiatkowska, ul. Radzikowskiego 100J/51, 31315 Kraków dodruk folderu - wydawnictwa promocyjnego pt. Międzyzdroje i okolice 4 635,00 brak pliku
169/2019/28/PROM/19 2019-07-16 2018-08-31 Babilon Promotion Tomasz Babiloński, ul. Dworkowa 13/11, 05-077 Warszawa organizacja III Gali MMA w dniu 16.08.2019r. 100 000,00 brak pliku
170/2010/RI.GN 2019-07-16 2019-07-30 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena działek nr 487/25 i 487/26, ob. 19 dla potrzeb sprzedaży wraz ze służebnością 984,00 brak pliku
171/2019/01/FIN 2019-07-19 2019-09-30 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin usługi doradztwa podatkowego - przygotowanie procedury podatkowej (informacje o schematach podatkowych - MDR) oraz jednorazowe warsztaty 12 000,00 brak pliku
172/2019/RI.GN 2019-07-23 2019-09-30 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki nr 113/7, ob. 20 na cztery działki 2 952,00 brak pliku
173/2019/RI.ITI 2019-07-22 2019-08-12 Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Szweda, ul. Książąt Pomorskich 27/5, 72-500 Międzyzdroje umowa na rozbiórkę czterech domków letniskowych na dz. nr 21, ob. 16 w Międzyzdrojach 43 050,00 brak pliku
174/2019/POK.OZ.DG 2019-08-28 2019-08-28 Daniela Wójtowicz, ul. Wąska 4, 72-400 Kamień Pomorski umowa zlecenie na udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej 250,00 brak pliku
175/148/2019/POK.OZ.GD 2019-08-28 2019-08-28 Elżbieta Kanicka, ul. Przyjaciół Żołnierza 55/5, 71-670 Szczecin umowa zlecenie na udział w Komisji Egzaminacyjnej 250,00 brak pliku
176/2019/34/POK.JB 2019-07-17 2019-07-17 Klub Biegacza Sporting, ul. 1000-lecia PP 3, 72-500 Międzyzdroje organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Bieg Śniadaniowy i Mityng Lekkoatletyczny 150 000,00 brak pliku
4/2019/177 2019-08-30 2020-09-12 AMS Consulting Anna Siekierska, ul. A. Fredry 7B/42, 78-100 Kołobrzeg umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje 62 000,00 brak pliku
178/2019/29/PROM/19 2019-09-02 2019-09-27 API Connect - Teleinformatyka Oskar Przybyszewski, ul. Gryfa Pomorskiego 5/3, 72-500 Międzyzdroje dodruk mapek-planów Miasta Międzyzdroje 5 289,00 brak pliku
179/2019/INF 2019-07-20 2021-07-20 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa oprogramowanie 25 387,20 brak pliku
180/2019/10/RI.AW 2019-09-09 2019-12-31 MARKEL Marek Chabowski, ul. Turkusowa 1e/1 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - automatyczne słupki drogowe 63 652,50 brak pliku
181/2019/POK.GD 2019-09-10 2019-12-31 NZPOZ - Barbara Kuszewska, ul. Polna 57, 72-500 Międzyzdroje szczepienie przeciwko grypie 2 500,00 brak pliku
182/2019/POK.GD 2019-09-10 2019-12-31 NZOZ PARTNERMED, ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje szczepienia przeciwko grypie 8 000,00 brak pliku
183/2019/RI.MD 2019-09-12 2019-09-09 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie znaków granicznych dz. nr 418 1 377,60 brak pliku
184/2019/11/RI.AW 2019-09-12 2019-10-02 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Zwycięstwa 19/2, 72-500 Międzyzdroje budowa zjazdu gminnego ul. Widokowa w Wicku 24,97 brak pliku
185/2019/POK/34/AC 2019-09-12 2019-10-02 Stowarzyszenie MasterCamps, ul. Kaszubska 34/2, 70-227 Szczecin zorganizowanie imprezy pn." Neptun Cup" - turniej piłki nożnej dla dzieci w dniach 26-29.09.2019 r. 6 000,00 brak pliku
SGK/13/186/2019/AC 2019-09-12 2019-11-25 Handel i Usługi Krzysztof Nowacki, ul. Strażacka 13, 88-230 Piotrków Kujawski wykonanie nasadzeń 22 500,00 brak pliku
SGK/14/187/2019/AC 2019-09-19 2019-09-30 Usługi Budowlane Maciej Czarkowski, ul. Leśna 12 Wisełka 72-513 Wisełka usunięcie azbestu z terenu dz. nr 9, ob. 21 w Międzyzdrojach 900,00 brak pliku
188/2019/RI.MD 2019-09-27 2019-10-28 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości: dz. nr 302/2 dz. nr 301/2 ob. 21, dz. nr 135/2, 135/3, dz. nr 105/3, 135/4, ob. 21 1 845,00 brak pliku
189/2019/ROA.MK 2019-09-26 2019-11-30 Usługi Wielobranżowe "Precyzja" Jacek Schabowski, Sibin 1, 72-400 Kamień Pomorski wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 12 626,15 brak pliku
190/2019/ROA.MK 2019-09-30 2019-10-30 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Główna 1 Lubin, 72-500 Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specj. oraz wyposażenia osobistego i ochronnego 2 171,00 brak pliku
191/2019/RI.AB 2019-10-02 2019-10-31 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena nieruchomości dz. nr 84/11-15 w Lubinie 2 767,50 brak pliku
192/2019/POK.JB 2019-09-30 2019-10-29 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie Rodzina, ul. Jodłowa 3, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje umowa - mały grant, spotkanie z książką i muzyką 5 000,00 brak pliku
193/2019/POK.TR 2019-10-01 2019-12-20 Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Zwycięstwa 21, 72-500 Międzyzdroje umowa na przyznanie dotacji na projekt budowy zabudowy przy ul. Zwycięstwa 21 30 600,00 brak pliku
194/2019POK/30/ACz 2019-10-04 2019-12-20 Wioletta Witkowska-Krawczyk, ul. Zwycięstwa 62, 72-500 Międzyzdroje umowa zlecenie na promocję poprzez sport 8 000,00 brak pliku
195/2019/POK/31/ACz 2019-10-04 2019-12-20 Alicja Łebek, Gajowo 39, 66-433 Lubieszyn umowa zlecenie na promocję poprzez sport 8 000,00 brak pliku
196/2019/POK/32/ACz 2019-10-04 2019-12-20 Ewa Kołodziej, Wiczyce 187, 34-643 Jurków umowa zlecenie na promocję poprzez sport 8 000,00 brak pliku
197/2019/POK/33/ACz 2019-10-04 2019-12-20 Joanna Kiedrowska, ul. Kaliska 43, 83-400 Kościerzyna umowa zlecenie na promocję poprzez sport 8 000,00 brak pliku
198/2019/RI.AL 2019-09-30 2019-12-31 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek, ul. Leśna 8, Wysoka Kamieńska, 72-410 Golczewo umowa na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg 10 332,00 brak pliku
199/2019/RP.JŚ 2019-10-08 2019-10-29 Werbeagentur Agnieszka Grabska Tomkowiak, Kircherberg 8 Wolgast OT Hohendorf 17-440 kampania promocyjna Gminy Międzyzdroje 1 350,00 brak pliku
200/2019/SGK.PŚ 2019-08-16 2019-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Przy Wodociągach 5, 72-500 Międzyzdroje usługi przeglądów konserwacyjnych sieci kanalizacji deszczowej 200 000,00 brak pliku
201/2019/POK.GD 2019-11-20 2019-11-20 Elżbieta Kanicka, ul. Przyjaciół Żołnierza 55/5, 71-670 Szczecin umowa zlecenie - awans zawodowy 250,00 brak pliku
202/2019/POK.DG 2019-11-20 2019-11-20 Daniela Wójtowicz, ul. Wąska 4, 72-400 Kamień Pomorski umowa zlecenie - awans zawodowy 250,00 brak pliku
203/2019/RI.HH 2019-10-22 2019-11-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 opinia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste dla ustalenia podstaw aktualizacji 615,00 brak pliku
204/2019/RI.AW 2019-10-30 2019-11-22 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Zwycięstwa 19/2, 72-500 Międzyzdroje naprawa uszkodzonych nawierzchni z płyt betonowych z ich częściową wymianą na drodze leśnej Gryfa Pomorskiego - Las 30 000,00 brak pliku
205/2019/15/RI.AL 2019-10-14 2019-12-15 MAPLE sp. z o.o., Al. Wojciecha Korfantego 76, 40-161 Katowice opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlano-wykonawczego ścieżki spacerowej na wydmach od molo do zejścia na plażę nr A 132 225,00 brak pliku
206/2019/16/RI.KL 2019-10-30 2019-11-30 PUH TRIBE Paweł Baczyński, ul. Szczecińska 3b, 72-004 Tanowo aktualizacja audytu energetycznego termomodernizacji SP nr 1, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje 4 305,00 brak pliku
207/2019/RI.AR 2019-11-08 2020-12-31 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski przetarg nieograniczony na obsługę system gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych 1 748 142,00 brak pliku
208/2019/SGK.PŚ 2019-11-08 2019-12-06 Enea Oświetlenie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin zakup iluminacji bożonarodzeniowych 15 546,00 brak pliku
209/2019/RI.AR 2019-11-18 2021-08-31 GORBUD sp. zo.o., ul. Kołobrzeska 8c, 78-300 Świdwin przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach 10 350 000,00 brak pliku
SGK/15/210/2019/AC 2019-11-13 2019-11-20 Biegły Sądowy - Rzeczoznawca dr n. przyr. Alojzy Kowalczyk, ul. Moniuszki 4/B, 73-110 Stargard umowa na wykonanie usługi polegającej na identyfikacji systematycznej, wymiarowej i lokalizacyjnej 69 drzew w pasie drogowym 2 576,00 brak pliku
211/2019/17/RI.KL 2019-11-13 2019-11-30 HANIMAT sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne demontaż kładki posadowionej na plaży 9 840,00 brak pliku
212/2019/POK/36/ACz 2019-11-05 2019-11-25 Ostromfruits sp.zo.o. OW - ul. Gryfa Pomorskiego 78 w M-jach, ul. Solec 18B/A-51, 00-382 Warszawa współorganizacja obchodów 45-lecia 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie (JW 1905) 10 000,00 brak pliku
213/2019/ROA/MK 2019-10-22 2019-12-10 "Markel" Chabowski Marek, ul. Turkusowa 1e/1, 72-500 Wapnica wykonanie instalacji elektrycznej oraz niskoprądowych w dwóch pomieszczeniach budynku przy ul. Kolejowej 33 w M-jach 6 000,00 brak pliku
RI/214/2019/EK 2019-11-19 2019-12-13 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 3 690,00 brak pliku
RI/215/2019/SW 2019-11-20 2019-11-20 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości w zakresie sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej oraz waloryzacja bonifikaty 1 945,00 brak pliku
216/2019/SGK/AC 2019-11-14 2019-12-31 LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz, ul. Michałowskiego 2c, 71-343 Szczecin odławianie dzików z uśmierceniem 11 685,00 brak pliku
RI/217/2019/EK 2019-11-26 2020-01-31 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście przygotowanie wstępnego projektu podziału działki nr 412 i nr 381/2, ob. 19 1 476,00 brak pliku
218/2019/SGK/AC 2019-12-03 2019-12-16 Eko 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 16 200,00 brak pliku
219/2019/POK/JB 2019-11-25 2019-11-30 "N-BUD" Kierowanie-Nadzorowanie-Kosztorysowanie - Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów 27, 78-400 Szczecinek dokumentacja: przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego, róg ul. Spokojnej 6 150,00 brak pliku
220/2019/RI/AR 2019-12-19 2020-04-30 RSK Wolin Sławomir Zinow, ul. Rybacka 4, 72-510 Wolin przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bocznej w Lubinie wraz z siecią w ramach zadania inwestycyjnego 1 497 246,90 brak pliku
221/2019/18/RI/KL 2019-11-18 2019-12-15 "N-BUD" Kierowanie-Nadzorowanie-Kosztorysowanie - Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów 27, 78-400 Szczecinek aktualizacja projektu budowlano-wykończeniowego obejmującego termomodernizację budynku SP nr 1 w M-jach 7 380,00 brak pliku
223/2019/5/KDR 2019-12-12 2019-12-24 Krzysztof Barczyk ze Szczecina szkolenie i doradztwo w zakresie promocji Gminy Międzyzdroje 7 995,00 brak pliku
224/2019/POK/37/TR 2019-12-11 2019-12-18 PROMOVERA Sel-net Jarosław Kóska, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań wykonanie kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy książkowych A4 na rok 2020 5 781,00 brak pliku
RI/225/2019/EK 2019-12-16 2020-02-24 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki nr 17 i nr 21, ob. 16 5 658,00 brak pliku
RI.PPZ-5/2019/226 2019-12-18 2020-12-31 ARCHITEKT Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin wykonanie prac planistycznych dot. warunków zabudowy, opinii oraz podziału (cel publiczny) 45 000,00 brak pliku
222/2019/SGK/PS 2019-12-27 2019-12-31 Sporting Bogusław Mamiński, ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje zakup kontenera magazynowego 7 380,00 brak pliku
227/2019/19/RI/KL 2019-12-19 2020-05-31 WMB sp. z o.o., ul. Struga 78, 70-784 Szczecin pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - przebudowa drogi gminnej dojazdowej ul. Boczna w Lubinie wraz z sieciami 25 584,00 brak pliku
228/2019/20/RI/AŁ 2019-12-12 2019-12-12 MARKEL Marek Chabowski, ul. Turkusowa 1e/1 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje przestawienie szafki oświetleniowej na ul. Wodnej w Lubinie 4 674,00 brak pliku
229/2019/21/RI/AŁ 2019-12-19 2019-12-30 "N-BUD" Kierowanie-Nadzorowanie-Kosztorysowanie - Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów 27, 78-400 Szczecinek rozbiórka budowli poł. na działce nr 227, ob.20 przy ul. Zdrojowej w M-jach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 305,00 brak pliku
230/2019/POK/GD 2019-12-30 2020-12-31 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Mickiewicza 14a, 72-510 Wolin dowożenie dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach 84 994,00 brak pliku
231/2019/SEK 2019-12-20 2020-06-30 Pracownia Projektowa ARCHIDEA Anna Płatek, ul. Rynek Sienny 3/5, 70-542 Szczecin opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kolejowej 33 w M-jach" 49 815,00 brak pliku
01/2020/SGK 2020-01-02 2020-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard umowa dot. przyjmowania i dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu g. M-je brak pliku
02/2020/RI/ZP 2020-01-02 2020-12-31 Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UM w M-jach 209 286,30 brak pliku
03/2020/1/RI/AW 2020-01-02 2020-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin pełnienie funkcji insp. nadzoru bieżącego utrzymania dróg 30 000,00 brak pliku
02/2020/2/RI/AW 2020-01-02 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje porozumienie na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania 490 000,00 brak pliku
05/2020/1/KDR 2020-01-07 2020-02-06 Daria Kanabaj ze Świnoujścia usługa wykonanie czynności techniczno-biurowych 17,00 brak pliku
06/2020/SGK/PŚ 2020-01-02 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje realizacja zadań polegających na utrzymaniu czystość w mieście, gminie, plaży oraz utrzymanie zieleni miejskiej i w pasie drogowym 3 068 000,00 brak pliku
07/INF/2020 2020-01-02 2020-12-31 Radix sp. z o.o. sp. k. ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk aktualizacja systemów 19 995,50 brak pliku
08/SGK/2020 2020-01-02 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje zlecenie na czynności: 1/prowadzenie PSZok-u, 2/transport odpadów z PSZok-u do SPO, 3/utrzymanie czystości w czystości zestawów selektywnych 220 000,00 brak pliku
09/POK/2020 2020-01-02 2020-12-31 API Connect - Teleinformatyka Oskar Przybyszewski, 72-500 Międzyzdroje promocja 17 712,00 brak pliku
10/INF/2020 2020-01-02 2020-12-31 Mobile - Traffic, Poznań umowa na system do zarządzania SPP 23 050,20 brak pliku
11/2020/ROA/MK 2020-01-02 2020-12-31 Biuro Rachunkowe SC. A. ul. CK. Norwida 7/U7, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie ksiąg rachunkowych dla OSP w M-jach 200,00 brak pliku
12/2020/ROA/MK 2020-01-02 2020-12-31 Biuro Rachunkowe SC. A. Kałużna, E. Hoffa, ul. CK. Norwida 7/U7, 72-500 Międzyzdroje prowadzenie ksiąg rachunkowych OSP w Lubinie 200,00 brak pliku
13/2020/ROA/MK 2020-01-02 2020-12-31 ARGUS Ochrona Osób i Mienia sp. j., ul. Piastowska 21a, 72-500 Międzyzdroje całodobowa ochrona budynku UM w M-jach 400,00 brak pliku
14/2020/ROA/MK 2020-01-02 2020-12-31 EJ-MIX Edward Cyran,ul. Śląska 8, 44-370 Pszów alarmowanie członków OSP w Lubinie do akcji ratowniczych 160,00 brak pliku
15/2020/ROA/MK 2020-01-07 2020-12-31 Damian Jastrzębski, ul. Dobra 5 Lubin, 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie 20,00 brak pliku
16/2020/ROA/MK 2020-01-07 2020-12-31 Robert Osiński, ul. Geodezyjna 12a Lubin 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie 20,00 brak pliku
17/2020/ROA/MK 2020-01-07 2020-12-31 Wiesław Woszczyk, ul. Ludowa 5/2, 72-500 Międzyzdroje konserwacja sprzętu pożarniczego OSP w M-jach 20,00 brak pliku
18/2020/ROA/MK 2020-01-02 2020-12-31 FU-H Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35, 72-605 Świnoujście konserwacja systemów zainstalowanych w UM w M-jach 550,00 brak pliku
19/INF/2020 2020-01-02 2020-12-31 PROFEKO sp .z o.o. ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom aktualizacja oprogramowania odpadywgminie.pl 15 600,00 brak pliku
20/INF/2020 2020-01-02 2020-12-31 GEO SYSTEM sp. z o.o. ul. Kubickiego 9/5, 02-954 Warszawa przedłużenie usługi eGmina - numeracja porządkowa nieruchomości 2 460,00 brak pliku
21/INF/2020 2020-01-02 2020-12-31 WT-F ALFA sp. z o.o. ul. Kukułeczki 65, 71-698 Szczecin udostępnienie kanału telewizyjnego 4 500,00 brak pliku
22/RI/2020 2020-01-17 2020-02-20 CEET sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa przygotowanie audytu oświetleniowego wraz z wnioskiem do programu "Sowa - Oświetlenia Zewnętrzne" 27,06 brak pliku
23/ROA/2020 2020-01-02 2020-12-31 Zakład Usługowo-Instalatorski Donat Dariusz Niewczas, ul. Jodłowa 21c/10, 71-114 Szczecin wykonanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i regulacyjnych w kotłowni UM w M-jach 1 076,25 brak pliku
24/ROA/2020 2020-01-02 2020-12-31 Teleinstal Sławomir Pękalski, ul. Zalewowa 35, 72-605 Świnoujście świadczenie czynności naprawczo-konserwacyjnych: centrala tel. aparaty tel. sieć telefonii 450,00 brak pliku
25/ROA/2020 2020-01-02 2020-12-31 EJ-MIX Edward Cyran,ul. Śląska 8, 44-370 Pszów alarmowanie członków OSP w M-jach do akcji ratowniczych 160,00 brak pliku
26/SGK/2020 2020-01-02 2020-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard umowa dot. przyjmowania i dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w PSZOK z terenów publicznych brak pliku
27/RI/2020 2020-01-15 2020-03-06 Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii CODEX, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. opracowanie dokumentacji PSZOK 36,00 brak pliku
28/ROA/2020 2020-01-02 2020-12-31 Garmond Press SA, Szczecin systematyczne dostarczanie odbiorcy tytułów prasowych 8 685,37 brak pliku
29/RI/2020 2020-01-02 2020-12-31 Enea Oświetlenie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy M-je 12 407,44 brak pliku
30/RI/2020 2020-01-02 2020-10-31 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek, ul. Leśna 8, Wysoka Kamieńska, 72-410 Golczewo wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy M-je na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy M-je 4 500,00 brak pliku
31/2020/INF.KG 2020-01-10 2020-12-31 SAT TV Kabel S.C. ul. Piaskowa 6, 72-500 Międzyzdroje świadczenie usług dostępu do internetu - ul. Kolejowa 33 810,00 brak pliku
32/2020/POK.01/ACz 2020-01-20 2020-12-31 Małgorzata Aftewicz, 72-500 Międzyzdroje opracowanie dziennikarskie Informatora Samorządowego 8 400,00 brak pliku
33/2020/POK/02/JB 2020-01-24 2020-12-31 Michał Wańdachowicz, Międzyzdroje stypendium sportowe 7 644,00 brak pliku
34/2020/POK/03/JB 2020-01-24 2020-12-31 Natalia Jaworska Międzyzdroje stypendium sportowe 7 644,00 brak pliku
35/2020/POK/04/JB 2020-01-24 2020-12-31 Oliwier Rudnicki Międzyzdroje stypendium sportowe 4 584,00 brak pliku
36/2020/POK/05/JB 2020-01-24 2020-12-31 Julia Konwicka Międzyzdroje stypendium sportowe 4 584,00 brak pliku
37/2020/POK/06/JB 2020-01-27 2020-12-31 Marcel Paluch Międzyzdroje stypendium sportowe 4 584,00 brak pliku
38/2020/POK/07/JB 2020-01-27 2020-12-31 Alicja Łebek stypendium sportowe 4 584,00 brak pliku
41/2020/POK/10/JB 2020-01-27 2020-12-31 Joanna Kiedrowska stypendium sportowe 7 644,00 brak pliku
42/2020/POK/11/JB 2020-01-14 2020-12-31 Aneta Całus Prywatny Gabinet Terapeutyczny w Świnoujściu świadczenie usług zdrowotnych 12 000,00 brak pliku
43/2020/POK/12/JB 2020-01-07 2020-12-31 Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Oddział w Wolinie, ul. Mickiewicza 14a, 72-510 Wolin umowa na usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych 37 100,00 brak pliku
44/2020/POK/13/JB 2020-01-15 2020-12-31 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Świnoujściu umowa na działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 13 500,00 brak pliku
45/2020/POK/13/JB 2020-01-15 2020-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie RADZINA, ul. Jodłowa 3 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje umowa na prowadzenie "Klubiku rodzinnego od juniora do seniora" 22 500,00 brak pliku
46/2020/SGK/ES 2020-01-21 2020-12-10 SGS Polska sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa monitoring składowiska odpadów w 2020r. 9 040,50 brak pliku
47/2020/1/ROA/MP 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie umowa na dopłatę z Funduszu na rozwój przewozów 25 740,00 brak pliku
48/2020/2/ROA/MP 2020-01-07 2020-06-30 Emilbus sp. z o.o. w Świnoujściu umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy M-je w 2020r. 45 000,00 brak pliku
48/SEK/2020 2020-01-02 2020-12-31 Kancelaria Audytorska Krzysztof Rychel, Będargowo 27c , 72-005 Będargowo prowadzenie usług związanych z realizacją zadań - inspektor ochrony danych osobwoych 35 424,00 brak pliku
49/SEK/2020 2020-01-02 2020-12-31 Firma Audytorska WIZAL Jarosław Zaleski, ul. Kościuszkowców 2, 75-359 Koszalin prowadzenie audytu wewnętrznego w UM w M-jach 22 140,00 brak pliku
50/SEK/2020 2020-01-02 2020-12-31 SDO Kancelaria Prawnicza S.C. Skotarczak-Dąbrowski-Olech, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin obsługa prawna Gminy M-je 160 884,00 brak pliku
51/KOT/00584/SZ/INF/2020 2020-01-01 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa kontrakt na techniczną obsługę 0,06 brak pliku
52/PKD/0104/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
53/PKD/9108/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
54/PKD/9110/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
55/PKD/9109/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
56/PKD/9111/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
57/PKD/9114/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
58/PKD/9112/Sz/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
59/PKD/9107/SZ/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
60/PKD/9106/Sz/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
61/PKD/9106/Sz/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
62/PKD/9113/Sz/19/INF/2020 2020-01-08 2020-12-31 Konica Minolta sp. z o.o.,ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa umowa najmu urządzenia 5,00 brak pliku
63/2020/POK/JB 2020-01-27 2020-12-31 Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku , ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje umowa na wsparcie działalności osób w wieku emerytalnym 66 600,00 brak pliku
64/2020/POK/16/JB 2020-01-28 2020-12-31 Agnieszka Grabowska promocja na rynek niemiecki 2 621,35 brak pliku
65/2020/POK/17/JB 2020-01-15 2020-12-31 DELTA. Adamski, Sołtysiak, Sawczuk sp.j. ul. Lutycka 2C/3, 72-600 Świnoujście druk informatora samorządowego gminy M-je 27 657,00 brak pliku
66/2020/POK/18/JB 2020-01-29 2020-02-14 Krzysztof Barczyk ze Szczecina szkolenia i doradztwo promocja gminy M-je 7 995,00 brak pliku
67/2020/POK/05 2020-01-27 2020-06-30 Alicja Łebek, Gajowo 39, 66-433 Lubieszyn umowa-zlecenie na promocję Gminy M-je poprzez sport 10 000,00 brak pliku
68/2020/POK/04/GO 2020-01-27 2020-06-30 Ewa Kołodziej, Wilczyce 187, 34-643 Jurków umowa-zlecenie na promocję gminy M-je poprzez sport 10 000,00 brak pliku
69/2020/POK/03/GO 2020-01-27 2020-06-30 Joanna Kiedrowska, ul. Kaliska 43, 83-400 Kościerzyna umowa-zlecenie na promocję gminy M-je poprzez sport 10 000,00 brak pliku
70/2020/POK/02/GO 2020-01-27 2020-06-30 Wioletta Witkowska-Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje umowa-zlecenia na promocję gmin M-je poprzez sport 10 000,00 brak pliku
71/2020/POK/19/JB 2020-01-24 2020-12-31 Akademia Lekkoatletyczna, 72-500 Międzyzdroje umowa wsparcie realizacji zadania - sekcja lekkoatletyczna 50 000,00 brak pliku
72/2020/POK/20/JB 2020-01-24 2020-12-31 Międzyzdrojski Klub Sportowy BUSHIDO Karate Kyokushio, Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - sekcja karate 52 250,00 brak pliku
73/2020/POK/21/JB 2020-01-24 2020-12-31 Taneczny Klub Sportowy Jantar przy MDK w M-jach, ul. Boh. Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - taniec towarzyski 65 750,00 brak pliku
74/2020/POK/22/JB 2020-01-24 2020-12-31 Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje, ul. Ogrodowa 9/13, 74-320 Barlinek wsparcie realizacji zadania - piłka nożna 37 000,00 brak pliku
75/2020/23/POK/JB 2020-01-24 2020-12-31 UKS CHROBRY, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - tenis stołowy 51 000,00 brak pliku
76/2020/24/POK/JB 2020-01-31 2020-12-31 KS FALA, u. Aleja Róż 7, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - piłka nożna i siatkowa 202 500,00 brak pliku
77/2020/25/POK/JB 2020-01-28 2020-12-31 UKS Gimsport, 72-500 Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania - sekcja zapasów 27 250,00 brak pliku
78/2020/SGK/PŚ 2020-01-07 2020-12-31 ZGWW, ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin umowa na dotację na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy wodociągowej magistrali przesyłowej 51 250,00 brak pliku
79/2020/FIN/AS 2020-02-05 2023-02-04 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin umowa na zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych 555 069,48 brak pliku
80/INF/2020 2020-01-27 2020-12-31 GISON sp. z o.o. ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków dostarczenie licencji na aplikacje mapowe 8 118,00 brak pliku
31.2020.INF.KG 2020-01-10 2020-01-31 Sat TV Kabel S.C. świadczenie usług dostępu do internetu - ul. Kolejowa 33 810,00 brak pliku
39/2020/POK/08.JB 2020-01-27 2020-01-31 Ewa Kołodziej stypendium sportowe 7 644,00 brak pliku
40/2020/POK/09.JB 2020-01-27 2020-01-31 Wioleta Witkowska-Krawczyk stypendium sportowe 3 060,00 brak pliku
48a/SEK/2020 2020-01-02 2020-01-31 Kancelaria Audytorska Krzysztof Rachel prowadzenie usług związanych z realizacją zadań - insp. ochrony danych osobowych 35 424,00 brak pliku
49/2020/SEK 2020-01-02 2020-01-31 Firma Audytorska WIZAL prowadzenie audytu wewnętrznego w UM M-jach 22 140,00 brak pliku
81/SGK/2020 2020-02-04 2020-01-31 Ilona Bachryj, Świnoujście zapewnienie gospodarstwo rolnego dla zwierząt 2 000,00 brak pliku
82/2020/SGK/PŚ 2020-02-17 2020-01-31 ZGWW w Wolinie składka członkowska na rok 2020 90 000,00 brak pliku
83/2020/ROA/MK 2020-02-13 2020-01-31 Danuta Senenko, Lubin opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy 590,00 brak pliku
84/2020/5/RI/AW 2020-02-17 2020-03-20 Lehmann + Partner Polska sp. z o.o. w Koninie aktualizacja ewidencji dróg gminnych 26 235,90 brak pliku
85/2020/FIN/AS 2020-02-19 2020-11-30 Doradztwo Podatkowe Deloitte w Szczecinie bieżące doradztwo 157 537,17 brak pliku
86/2020/RI 2020-02-24 2020-04-30 ZWiK w M-jach budowa przyłączy wod.-kan. do zasilania i montażu pryszniców plażowych na plaży 315 280,37 brak pliku
87/2020/RI.DZ 2020-03-23 0000-00-00 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena lokali komunalnych w Wapnicy 1 845,00 brak pliku
88/2020/POK/JB 2020-02-17 2020-12-31 Stowarzyszenie Akademia Sportów Indywidualnych "Bielik" ul. Zwycięstwa 52c, Międzyzdroje dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie porowadzenia sekcji zapasów 27 250,00 brak pliku
89/2020/6/RI/AW 2020-02-26 2020-05-26 MARKEL Marek Chabowski, ul. Turkusowa 1e/1 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - automatyczne słupki drogowe 56,58 brak pliku
90/2020/SGK/AC 2020-02-26 2020-12-31 VET S.C. J. Bobruk, Z. Karalus, ul. Sikorskiego 2, 72-600 Świnoujście leczenie, sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących 13 000,00 brak pliku
91/2020/SGK/AC 2020-02-26 2020-12-31 VET S.C. J. Bobruk, Z. Karalus, ul. Sikorskiego 2, 72-600 Świnoujście zdarzenie drogowe - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 3 240,00 brak pliku
92/2020/RI/JZ 2020-02-28 2021-03-06 Usługi Sprzętowo-Transportowe Piotr Mroczkowski w M-jach uprzątnięcie terenu 20 491,80 brak pliku
93/2020/SEK 2020-02-01 2021-04-03 Nowak Krzysztof, ul. Krzywa 1c/66, 72-600 Świnoujście świadczenie usług w zakresie obsługi prasowej w Gminie M-je 3 000,00 brak pliku
94/2020/RI/KL 2020-02-03 2021-03-15 Najda Consulting, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/23, 71-004 Szczecin opracowanie wniosku o pożyczkę - Termomodernizacja budynku SP nr 1 w M-jach 8 610,00 brak pliku
95/2020/RI/MD 2020-03-09 2021-05-31 ARGUS Ochrona Osób i Mienia sp. j., ul. Piastowska 21a, 72-500 Międzyzdroje wykonanie instalacji lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy 50 343,90 brak pliku
96/2020/SGK/AC 2020-03-12 2020-03-26 Pracowni Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska-Kubus, ul. Przylep 52, 72-005 Przecław opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 2 460,00 brak pliku
97/2020/27/POK.JB 2020-02-27 2020-05-31 ZPIiŚS Andrzej Małolepszy w Świnoujściu insp. nadzoru przy realizacji zadania - budowa przyłączy wod.-kan. do pryszniców na plaży 12 000,00 brak pliku
98/2020/28/POK.JB 2020-03-10 2020-03-31 Piotr Golian, Lubin prowadzenie kursu samoobrony w Wapnicy w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 3 500,00 brak pliku
99/2020/RI/2020 2020-03-13 2020-03-13 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości - dz. nr 21/4, ob.16 i 487/47, ob. 19 1 230,00 brak pliku
100/2020/SGK/PŚ 2020-03-11 2022-03-11 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie "wymień piec na EKO" w ramach Programu Antysmogowego 144 980,00 brak pliku
101/2020/SGK/PŚ 2020-03-10 2022-03-10 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie "wymień piec - termomodernizacja budynków" w ramach Programu Antysmogowego 783 250,00 brak pliku
102/202/RI/KL 2020-03-25 2020-04-03 Ciężarowe Usługi Transportowe Lech Czerec, Kołczewo rozbiórka toalety w ramach zadania inwestycyjnego "zagospodarowanie terenów zieleni w M-jach" 19 680,00 brak pliku
103/2020/RI 2020-03-26 2020-04-16 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział dz. nr 324/7, ob.21 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
104/2020/RI/KL 2020-03-30 2020-04-20 HANIMAT sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne montaż kładki na plaży 9 840,00 brak pliku
105/2020/RI/AŁ 2020-03-30 2020-05-15 HANIMAT sp. z o.o. ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne remont zejścia na plażę nr B i F 88 500,00 brak pliku
106/2020/SGK/PŚ 2020-04-02 2020-10-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje przeprowadzenie deratyzacji na terenie Gminy M-je 15 000,00 brak pliku
107/2020/ROA/MK 2020-03-16 2020-03-31 Jacek Schabowski, Kamień Pomorski adaptacja pomieszczeń nr 11 i 16 w budynku przy ul. Kolejowej 33 6 276,14 brak pliku
108/2020/ROA/MK 2020-03-30 2020-04-15 MARKEL Marek Chabowski, ul. Turkusowa 1e/1 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje wykonanie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Kolejowej 33 9 526,97 brak pliku
109/2020/SGK 2020-03-23 2020-07-08 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje zlecenie dot. odbioru odpadów komunalnych od osób przebywających na kwarantannie 2 700,00 brak pliku
110/2020/RI 2020-04-29 2023-05-20 ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2 635 380,15 brak pliku
111/2020/11/RI/AW 2020-04-27 2020-05-22 MPS Computrgraphik, Błonie zakup i montaż dwóch parkometrów 45 999,54 brak pliku
112/2020/RI/JZ 2020-04-29 2020-06-30 ZUBiD w Szczecinie praca projektowo-kosztorysowa odcinka drogi rowerowej 12 300,00 brak pliku
113/2020/RI 2020-04-30 2020-04-30 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki nr 74/3, ob. 20 na trzy działki 2 214,00 brak pliku
114/2020/RI 2020-05-04 2020-05-20 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena działki gminnej nr 418, ob.19 615,00 brak pliku
115/2020/SGK/ES 2020-05-06 2020-12-31 GREEN KEY z Poznania Program Ochrony Środowiska dla Gminy M-je na lat 2021-2024 4 000,00 brak pliku
116/2020/SGK/ES 2020-05-06 2020-12-31 GREEN KEY z Poznania Raport z realizacji POŚ za lata 2017-2018 2 500,00 brak pliku
117/2020/RI 2020-05-06 2020-05-06 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działek nr 128/1, 128/2 i 128/4, ob.25 w Wicku 4 428,00 brak pliku
118/2020/SEK 2020-05-08 2020-07-31 Nowak Krzysztof, ul. Krzywa 1c/66, 72-600 Świnoujście umowa na obsługę informacyjną Gminy M-je 5 535,00 brak pliku
119/2020/SGK 2020-05-08 2020-09-15 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje porozumienie w sprawie przekazania dotacji dla ZOŚ na zakup kontenera-chłodziarki 21 000,00 brak pliku
120/2020/SGK 2020-05-14 2020-06-02 PPHU BOŚ-MET S.C., ul. Borzechowska 17, 83-210 Zblewo zakup kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 24 777,00 brak pliku
121/RI/2020 2020-05-14 2020-06-12 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie punktów granicznych 848,70 brak pliku
122/RI/2020 2020-05-14 2020-06-30 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście połączenie działek w ob. 25 w Wicku 2 952,00 brak pliku
123/RI/2020 2020-05-20 2020-06-10 Dziekun Dorota, Szczecin inwentaryzacja lokalu komunalnego w M-jach 300,00 brak pliku
124/RI/2020 2020-05-26 2020-08-11 "GeoAkr" Robert Rombel, Świnoujście podział działki nr 381/2 i nr 412, ob. 19 w M-jach 5,90 brak pliku
125/RI.PPZ-2/2020 2020-01-31 2020-10-30 Iwona Klimek-Łukaszewska przeniesienie praw i obowiązków (cesja) m. p.z.p Geotermia 57,56 brak pliku
126/RI.PPZ.1/2020 2020-01-31 2020-12-21 Iwona Klimek-Łukaszewska przeniesienie praw i obowiązków (cesja) mpzp Lubiewo 53,87 brak pliku
127/2020/SGK/AC 2020-05-29 2020-06-30 Usługi Budowlane Maciej Czarkowski, Wisełka odbiór, oznakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 6,20 brak pliku
128/2020/3/ROA/MP 2020-01-02 2020-12-31 Miasto Świnoujście umowa dotacji na transport 208,00 brak pliku
129/RI/2020/DZ 2020-06-02 2020-06-24 Tuła Bogusław wycena lokalu komunalnego 615,00 brak pliku
130/RI/2020/MD 2020-06-03 2020-06-22 Tomasz Iwaszczyszyn umowa zlecenie - przegląd techniczny zejść na plażę C, H, G 1 107,00 brak pliku
131/2020/12/RI/AW 2020-06-08 2020-07-07 S - Probud sp. z o.o. Stargard wykonanie remontu odcinka drogi ul. Turkusowej w Wapnicy 24 907,50 brak pliku
132/2020/RI/JZ 2020-06-09 2020-07-14 BAMOR sp. z o.o., Resko wykonanie kontenera WC z dostawą i ustawieniem 27 122,73 brak pliku
133/RI/2020 2020-06-10 2020-08-20 GeoAkr Robest Rombel, Świnoujście prace geodezyjne, podział dz. nr 98, ob. 25 Wicko 1 968,00 brak pliku
134/2020/SGK/DS 2020-06-05 2020-06-30 WOPR Woj. Zachodniopomorskiego, Szczecin organizacji i prowadzenie strzeżonych kąpielisk zachód i wschód od 15-30.06.2020 r. 59 999,00 brak pliku
135/2020/RI/KL 2020-06-15 2020-06-30 RSK Sławomir Zinow, Wolin remont ciągów pieszych (alejek)w Parku Zdrojowym przy ul. 1000-lecia PP w M-jach 142 689,59 brak pliku
136/2020/13/RI/AW 2020-06-16 2020-06-26 PBI Kornel Koralewski, M-je remont system odwodnienia w ul. Turkusowej, Wapnica (skrzyżowanie z ul. Jachtową) 17 835,00 brak pliku
137/2020/RI/KL 2020-06-15 2020-06-30 Krzysztof Nowak, Szczecinek nadzór inwestorski nad remontem ciągów pieszych (alejek) w Parku Zdrojowym 5 043,00 brak pliku
138/2020/POK/JB 2020-06-04 2020-08-31 Evenema S.C., Szczecin kampania reklamowa 110 000,00 brak pliku
139/2020/SGK 2020-06-19 2020-09-16 ZOŚ w M-jach zlecenie dot. odbioru odpadów od osób na kwarantannie 2 700,00 brak pliku
140/RI/2020 2020-06-24 2020-08-31 GeoAkr Robest Rombel, Świnoujście podział działek nr 100, ob. 19 w M-jach na dwie działki 1 968,00 brak pliku
141/RI/2020 2020-06-25 2020-07-15 Tuła Bogusław wycena wartości rynkowej odszkodowania za korzystanie z nieruchomości gminnej (parking przy ul. Krótkiej) 615,00 brak pliku
142/2020/POK/GD 2020-07-01 2020-07-01 Elżbieta Konicka eksperci - awans zawodowy 500,00 brak pliku
143/2020/POK/GD 2020-07-01 2020-07-01 Daniela Wójtowicz eksperci - awans zawodowy 500,00 brak pliku
144/2020/POK/GD 2020-07-13 2020-07-24 Agata Matuszak umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
145/2020/POK/GD 2020-07-13 2020-07-27 Daniel Matuszak umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
146/2020/POK/GD 2020-06-29 2020-07-10 Iwona Banachowicz umowa zlecenie - organizacji półkolonii 2 400,00 brak pliku
147/2020/POK/GD 2020-06-29 2020-07-10 Iwona Szczawińska umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
148/2020/POK/GD 2020-07-27 2020-08-07 Aurelia Stepaniuk umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
149/2020/POK/GD 2020-07-27 2020-08-07 Beata Hołyńska umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
150/2020/POK/GD 2020-08-10 2020-08-21 Iwona Szczawińska umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
151/2020/POK/GD 2020-08-10 2020-08-21 Zdzisław Piątkowski umowa zlecenie - organizacja półkolonii 2 400,00 brak pliku
152/2020/POK/JB 2020-06-01 2020-08-31 Newspoint sp. z o.o. Warszawa umowa monitoring mediów 2 500,00 brak pliku
153/2020/POK/30/JB 2020-06-29 2020-06-29 OSP Lubin umowa użyczenia 41 820,00 brak pliku
154/2020/POK/31/JB 2020-06-25 2020-08-31 PBI Kornel Koralewski, M-je umowa na budowę placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego 94 088,85 brak pliku
155/2020/POK/GD 2020-07-01 2020-09-30 Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku porozumienie na dotację z przeznaczeniem na zakup paliwa 5 000,00 brak pliku
156/2020/SGK 2020-06-30 2020-12-31 WOPR Woj. Zachodniopomorskiego, Szczecin organizacja i prowadzenie strzeżonych kąpielisk morskich wschód - zachód w okresie od 01.07.2020 r. do 15.09.2020r. 491 001,00 brak pliku
157/2020/POK/ACz 2020-06-30 2020-07-19 Drukarnia Kadruk, Szczecin opracowania wydruku i dostarczenie wydawnictwa 6 912,57 brak pliku
158/2020/SGK/PŚ 2020-06-01 2020-12-31 ZWiK w M-jach przeglądy konserwacyjne sieci kanalizacji deszczowej 205 000,00 brak pliku
159/2020/RI/MD 2020-07-10 2020-08-09 Tuła Bogusław, Rewal operat szacunkowy - wycena czterech obiektów do celów ewidencyjnych 1 476,00 brak pliku
160/RI/2020 2020-07-14 2020-11-30 GeoAkr Robert Rombel, Świnoujście realizacja prac ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczającym (dz. nr 84/1 i 83/2, ob. 23) 4 797,00 brak pliku
161/RI/2020/MD 2020-07-17 2020-08-07 Tomasz Iwaszczyszyn przegląd techniczny i założenie książki obiektu 369,00 brak pliku
162/2020/RI 2020-07-21 2020-10-31 LUX-DOM, ul. Pułaskiego 2/1, 72-600 Świnoujście termomodernizacja SP nr 1 w M-jach 3 198 000,00 brak pliku
163/2020/RI 2020-07-20 2020-07-20 Bogusław Tuła, ul. Nowy Świat 49, Rewal operaty szacunkowe wyceny wynagrodzenia za służebność przesyłu dla Orange Polska S.A. 1 968,00 brak pliku
164/2020/RI 2020-07-20 2020-07-20 Bogusław Tuła, ul. Nowy Świat 49, Rewal operat szacunkowy wyceny dz. nr 526, ob. 21 na poprawienie warunków zagospodarowania 615,00 brak pliku
165/2020/SGK/PŚ 2020-07-21 2020-12-31 LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz, ul. Michałowskiego 2c, 71-343 Szczecin odławianie dzików wraz z uśmierceniem 14 022,00 brak pliku
167/2020/RI/JZ 2020-07-27 2020-11-16 "N-BUD" Kierowanie-Nadzorowanie-Kosztorysowanie - Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów 27, 78-400 Szczecinek pełnienie funkcji insp. nadzoru przy realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 1 w M-jach" 62 000,00 brak pliku
168/2020/327044/0138/MT 2020-07-15 2020-12-01 Technika IT SA, ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice aktualizacja oprogramowania do ewidencji aktów USC 3 071,26 brak pliku
169/2020/RI 2020-08-26 2020-11-30 Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Granat, ul. Wolińska 17e/1, 72-400 Kamień Pomorski utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior + 197 085,90 brak pliku
170/2020/ROA 2020-08-31 2020-12-31 PKS sp. z o.o. ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy M-je 46 000,00 brak pliku
171/2020/RI 2020-09-01 2020-11-09 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki gminnej nr 120/37, na dwie działki 1 968,00 brak pliku
172/2020/RI 2020-09-01 2020-11-09 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki nr 143, ob. 25 w Wicku na 23 działek 14 145,00 brak pliku
173/2020/RI 2020-09-01 2020-09-21 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 wycena działek nr 60/3 i nr 74/6, ob. 20 dla potrzeb wniesienia ich aportem do spółki gminnej 1 230,00 brak pliku
174/SGK/2020 2020-09-04 2021-01-15 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciągnika 200 000,00 brak pliku
175/2020/FIN/AS 2020-09-07 2020-09-30 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin usługi doradztwa podatkowego w zakresie wdrożenia nowej struktury 17 220,00 brak pliku
176/2020/ROA/MK 2020-08-14 2020-12-14 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kolejowa 25, 72-500 Międzyzdroje dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych poprzez remont strażnicy oraz zakupu wyposażenia 2 050,00 brak pliku
177/2020/14/RI/AW 2020-09-07 2020-09-17 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne Koralewski Kornel, ul. Wąska 6 Wicko, 72-500 Międzyzdroje remont połączony z korektą parametrów fragmentu skrzyżowania ul. Boh. Warszawy z ul. Wesołą w M-jach 21 525,00 brak pliku
178/2020/RI/JZ 2020-08-28 2020-12-17 "N-BUD" Kierowanie-Nadzorowanie-Kosztorysowanie - Krzysztof Nowak, ul. Szarych Szeregów 27, 78-400 Szczecinek pełnienie funkcji insp. nadzoru inwestorskiego Senior + 12 300,00 brak pliku
179/2020/RI/MB 2019-09-08 2020-09-28 Bogusław Tuła, ul. Nowy Świat 49, Rewal operat szacunkowy na sprzedaż dz. nr 39/1, 164, 165, 166 1 845,00 brak pliku
180/2020/ROA/MK 2020-09-09 2020-09-23 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wyznaczenie 5-ciu punktów granicznych dz. nr 110, ob. 24 738,00 brak pliku
181A/2020/29/POK/ACz 2019-09-01 2020-12-31 Newspoint sp. zo.o. ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa monitoring internetu, prasy, radia i telewizji 2 410,80 brak pliku
182B/2020/POK/JB 2020-09-15 2020-09-30 MARKEL Marek Chabowski, ul. Turkusowa 1e/1 Wapnica, 72-500 Międzyzdroje wymiana naświetlaczy metalohalogenowych do oświetlenia płyty głównej na stadionie miejskim w M-jach 39 975,00 brak pliku
183C/2020/POK/JB 2020-09-01 2020-10-30 Frajda S.C., Radawiec Duży 317a, 21-030 Motycz budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Wapnicy w ramach MBO 47 727,08 brak pliku
184/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-11-15 Eugeniusz Jankowski umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 7 500,00 brak pliku
185/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-11-15 Monika Ratajczak umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 7 500,00 brak pliku
186/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-12-31 Beata Hołyńska umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 25 000,00 brak pliku
187/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-12-31 Barbara Kułakowska umowa w ramach programy operacyjnego WFOŚiGW 25 000,00 brak pliku
188/2020/INF/KG 2020-09-10 2020-09-17 Heat S.C. ul. Południowa 25b, 71-001 Szczecin umowa dot. montażu klimatyzacji w serwerowni UM w M-jach 5 596,50 brak pliku
189/2020/POK/JB 2020-09-16 2020-09-18 TVN Media sp .z o.o. Warszawa TVN - 15-lecie Dzień Dobry TVN 43 050,00 brak pliku
190/2020/ROA/MK 2020-09-11 2020-09-20 Cieślak Krzysztof, Stary Tartak 20/3, 72-410 Golczewo wykonanie pokrycia dachowego w obiekcie "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 23 935,80 brak pliku
191/2020/RI 2020-09-18 2020-09-18 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie punktów granicznych dz. nr 36/2, ob. 24 590,40 brak pliku
181/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-11-15 Władysława Dunder umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 7 500,00 brak pliku
182/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-11-15 Radosław Spica umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 7 500,00 brak pliku
183/2020/SGK/PŚ 2020-09-11 2020-11-15 Barbara Tomaszewska umowa w ramach programu operacyjnego WFOŚiGW 7 500,00 brak pliku
192/2020/ROA/MK 2020-09-14 2020-09-21 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wytyczenie obrysu budynku (zaprojektowanego budynku Remizy strażackiej w Lubinie) 492,00 brak pliku
193/2020/SGK/AC 2020-09-24 2020-11-30 Blacharstwo i Dekarstwo, ul. Świerkowa 7, 72-514 Kołczewo odbiór, opakowanie, załadunek i transport azbestu w dz. nr 21/2, ob.16 5 394,00 brak pliku
194/2020/RI 2020-10-06 2020-12-15 LUX-DOM, ul. Pułaskiego 2/1, 72-600 Świnoujście przebudowa części pomieszczeń budynku b. Gimnazjum dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy 679 449,77 brak pliku
195/2020/POK/JB 2020-09-24 2020-11-28 Joanna Kiedrowska usługa - koordynator i pomysłodawca projektu "COVID19" 16 449,98 brak pliku
196/2020/POK/JB 2020-09-15 2020-11-25 Maple sp .z o.o. w Katowicach wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - plaża w Wapnicy 43 050,00 brak pliku
197/2020/RI 2020-10-08 2020-10-31 Solwena sp z. o.o.ul. Nowy Świat 42-44, Gdańsk wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w M-jach 608,00 brak pliku
198/2020/RI 2019-10-05 2020-10-05 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście wznowienie 10 punktów granicznych na dz. nr 166, ob, 21 w M-jach 1 476,00 brak pliku
199/2020/ROA/MK 2020-10-01 2020-10-09 Gmina Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej dla OSP w Lubinie 5 418,00 brak pliku
200/2020/SFZ/GO 2020-09-09 2020-09-20 FRDL Centrum Szkoleniowe, Szczecin szkolenie dla pracowników UM w M-jach 19 855,00 brak pliku
201/2020/SFZ/GO 2020-09-11 2020-09-20 FRDL Centrum Szkoleniowe, Szczecin szkolenie dla pracowników UM w M-jach 7 917,00 brak pliku
202/2020/RI/MD 2020-10-08 2020-11-17 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 sporządzenie operatów szacunkowych wyceny 84 nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 38 228,40 brak pliku
203/2020/POK/JB 2020-10-08 2020-10-30 Nowak Krzysztof, ul. Krzywa 1c/66, 72-600 Świnoujście wykonanie projektu placu zabaw 3 690,00 brak pliku
204/2020/POK/JB 2020-10-08 2020-10-15 ZURZiD Romuald Jarnutowski, ul. Mieszka I 10, Wolin roboty budowlane na boisku górnym przy ul. Kolejowej 33 w M-jach 42 000,00 brak pliku
205/2020/RI/JZ 2020-10-12 2020-12-31 Nowak Krzysztof, ul. Krzywa 1c/66, 72-600 Świnoujście pełnienie funkcji insp. nadzoru - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kolejowej 33 w M-jach 22 140,00 brak pliku
207/2020/RI 2020-10-12 2020-10-12 Robert Rombel GeoArk Usługi Geodezyjne, ul. Jana Matejki 35, 72-600 Świnoujście podział działki gminnej nr 69/2, ob. 20 na dwie działki 1 968,00 brak pliku
208/2020/RI 2020-10-13 2020-10-13 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 sporządzenie operatu szacunkowego 5 535,00 brak pliku
209/2020/RI 2020-09-18 2020-09-30 Artop Pracownia Projektowa Iwona Kaczyńska, ul. Zuzanny 13/1, Szczecin opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy" 45 000,00 brak pliku
210/2020/POK/GD 2020-09-08 2020-12-31 PARTNERMED sp.zo.o., ul. Gryfa Pomorskiego 21-25, M-je szczepionki przeciw grypie dla osób od 60-75 lat 2 000,00 brak pliku
211/2020/ROA/SK-M 2020-10-15 2020-11-30 Czajka i Syn sp.j. ul. Jana Sołtana 4a, Świnoujście wykonanie utwardzenia nawierzchni pod dwiema wiatami w obiekcie w w Lubinie na dz. nr 169/2 19 372,50 brak pliku
212/2020/ROA/MK 2020-09-11 2020-09-20 Tomasz Iwaszczyszyn TECH-BUDOWA, ul. Niepodległości 35, M-je nadzór inwestorski przy realizacji zadania: Wykonanie pokrycia dachowego budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 2 999,97 brak pliku
213/2020/ROA/MK 2020-10-12 2020-10-25 "Tyberiusz Jackiewicz Remont Budownictwo Ogólne" ul. Turkusowa 18F, Wapnica adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku "Wiklina w Wapnicy w ramach zadania "Rzeźba Ciała - całoroczna siłownia przy ul. Turkusowej 26 15 000,00 brak pliku
214/2020/ROA/MK 2020-10-12 2020-10-25 "Tyberiusz Jackiewicz Remont Budownictwo Ogólne" ul. Turkusowa 18F, Wapnica remont pomieszczeń w budynku "Wiklina" przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy 8 000,00 brak pliku
256/2020/4/RI.PPZ 2020-12-30 2021-12-31 Wojciech Kamiński, Podhalańska 13/8, Szczecin wykonanie prac planistycznych dot. w.z. , cel publiczny i opinie podziałowe 41 200,00 brak pliku
255/2020/ROA/MP 2020-12-31 2021-12-31 PKS sp. z o.o. ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie g. M-je 156 000,00 brak pliku
253/2020/RI/KL 2020-12-14 2020-12-20 Andrzej Małolepszy ZP-I w Świnoujściu insp. nadzoru nad zadaniem " Budowa instalacji wodnej do celów automatycznego podlewania 18 450,00 brak pliku
252/2020/POK/GD 2020-12-22 2021-12-31 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny i Wychowawczy w Wolinie dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówki w Ostromicach 88 000,00 brak pliku
251/2020/RI/JZ 2020-11-27 2020-12-11 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała, ul. Parkowa 1B, 72-510 Wolin insp. nadzoru nad przebudową odcinka drogi ul. Żwirowej w Wicku 9 225,00 brak pliku
247/2020/GN/MD 2020-12-14 2020-12-22 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej odszkodowania za korzystanie z nieruchomości gminnej bez tytułu prawnego parkingu przy ul. Krótkiej 615,00 brak pliku
248/2020/5/KDR 2020-12-11 2022-12-31 Szpital Miejski im. Jana Garduły , ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy 21 200,00 brak pliku
247/2020/FIN/AS 2020-12-01 2021-11-30 Deloitte Doradztwo Podatkowe, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin bieżące doradztwo podatkowe 157 537,17 brak pliku
246/2020/POK/JB 2020-11-27 2020-12-15 Woodlit sp. z o.o. w Toruniu budowa placu zabaw "Na leśnej górce: przy ul. Leśna 17 45 533,35 brak pliku
245/2020/RI/JZ 2020-11-27 2021-02-28 Archidea Anna Płatek, Szczecin dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 w M-jach 36 285,00 brak pliku
244/2020/SGK/PŚ 2020-11-26 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje dotacja na zakup pługa do ciągnika 10 500,00 brak pliku
243/2020/SGK/PŚ 2020-11-26 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje dotacja na zakup pługa odśnieżnego 23 370,00 brak pliku
242/2020/SGK/PŚ 2020-11-26 2020-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje dotacja na zakup posypywarki do ciągnika 22 100,00 brak pliku
241/2020/SGK/PŚ 2020-11-27 2020-12-15 Enea Oświetlenie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin iluminacja świąteczna 86 868,14 brak pliku
240/2020/SGK/PŚ 2020-11-27 2020-12-20 ZGWW, ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin dotacja 25 830,00 brak pliku
238/2020/POK/GD 2020-11-23 2020-12-31 PARTNERMED sp.zo.o., ul. Gryfa Pomorskiego 21-25, M-je usługa - szczepienia przeciw grypie 2 150,00 brak pliku
2374/2020/SGK/MŻ 2020-11-17 2020-12-07 ETCETERA Barbara Niezwiesna, ul. Samosierry 32a, 71-181 Szczecin zakup naklejek na pojemniki na odpady komunalne 5 141,40 brak pliku