herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
1/2015/ZP 272/6/2015 2015-09-01 2015-10-13 Xcomp sp. z o.o. sp.k. 71-010 Szczecin ul. Białowieska 6B. Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją dwóch serwerów, macierzy dyskowej, urządzenia do backupu z deduplikacją oraz oprogramowania do backupu. 322 336,26 brak pliku
2/2015/37/PROM/15 2015-09-07 2012-09-12 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Organizacja "II Pikniku Rodzinnego" w formie pikniku - festynu w dniu 12.09.2015r. na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach. 24 999,00 pobierz
3/2015/36/PROM/15 2015-09-07 2015-09-29 Dom Kultury "Słowianin" ul. Korzeniowskiego 7, Szczecin 70-211 Promocja miasta i Gminy Międzyzdroje poprzez organizację pobytu na terenie Gminy Międzyzdroje w dniach 26-29.09.2015r. 20 osobowej grupy polskich dzieci z Wilna. 5 000,00 pobierz
4/2015/7/2015 2015-09-14 2015-09-25 Maria Szymańska Wolin 72-500 ul. Wojska Polskiego 11a/5 sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 1 000,00 pobierz
5/2015/38/PROM/15 2015-09-09 2015-09-25 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Druk materiałów promocyjnych - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim i niemieckim oraz polskim. 3 505,50 pobierz
6/2015/20/ITI/2015 2015-09-16 2015-09-28 Międzynarodowy Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wymiana świetlika wraz z pracami uzupełniającymi". 33 825,00 pobierz
7/2015/19/ITI/2015 2015-09-22 2015-10-20 Najda Consulting Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 "Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamieńskiego" dla działań w Gminie Międzyzdroje 8 610,00 pobierz
8/2015/21/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Krzysztof Nowak Szczecinek ul. Wodociągowa 5e/7 pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 7 995,00 pobierz
9/2015/22/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Remigiusz Pietraszkiewicz Zakład Ogólnobudowlany Roboty Dekarskie ul. Myśliborska 9, 74-240 Lipiany "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 91 808,80 pobierz
10/2015/GN.6812.1031.2015.AB 2015-09-30 2015-10-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Słowiańskiej 12, stanowiącej działkę nr 604/3, obręb 21 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 615,00 pobierz
11/2015/23/ITI/2015 2015-09-30 2015-12-20 Miastoprojekt Świnoujście Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 73, Świnoujście Inspektor Nadzoru na zadanie Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje". 49 999,99 pobierz
12/2015/1044/GEO/2015 2015-09-30 2015-10-30 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wycena lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. Turkusowej 1A w Wapnicy. 246,00 pobierz
13/2015/ZP/7/2015 2015-10-06 2015-11-30 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje. 1 533 810,00 pobierz
15/2015/1065/GEO/2015 2015-10-07 2015-11-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wycena lokalu przy ul. Książąt Pomorskich 27/8 w Międzyzdrojach. 369,00 pobierz
14/2015/39/PROM/15 2015-10-07 2015-10-20 Amber Baltic sp. z o.o. Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd 1 Organizacja Zjazdu Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich w Międzyzdrojach w dniach 15-16 października 2015r. 15 000,00 pobierz
16/2015/SOS.JB 2015-10-29 2015-12-31 Międyzdrojskie Stowarzyszenie \ Wsparcie realizacji zadania publicznego "KLUBIK RODZINNY - OD JUNIORA DO SENIORA" w Wapnicy. 5 000,00 pobierz
17/2015/25/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-25 E.Drzymała \ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn.n. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 2 000,00 pobierz
18/2015/24/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-10 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 48 000,00 pobierz
19/2015/26/ITI/2015 2015-10-19 2015-10-19 Najda Consulting Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Myśliwskiej , Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 7 380,00 brak pliku
20/2015/27/ITI/2015 2015-10-20 2015-11-12 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Wykonanie docelowego przyłączenia projektowanych rurociągów sieci wodociągowych 315 mm i 400 mm do istniejącego układu zasilania miasta w wodę pitną w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami". 27,00 brak pliku
21/2015/40/PROM/2015 2015-10-27 2015-11-11 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2015r. podczas uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości 670,00 brak pliku
22/2015/GN.6812.1127.2015.AB 2015-10-21 2015-11-20 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz operatu szacunkowego nier. poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze przetargu 1,00 pobierz
23/2015.GN.6812.1144.2015.AB 2015-10-30 2015-11-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wyk. operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1,00 brak pliku
24/2015/SOS/INF/8/2015 2015-11-03 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Opracowanie metadanych dokumentów planistycznych oraz opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP wraz z migracją danych do systemu. Wdrożenie serwisu - 1. do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WUZETKA), 2.turystykawgminie.pl - pakiet bezpłatny, 3.inwestujwgminie.pl - pakiet AKTYWNY 18,00 brak pliku
25/2015.GN.6812.1152/2015/DZ 2015-11-04 2015-12-04 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Góra Filaretów w Międzyzdrojach 861,00 brak pliku
26/2015/GN.6843.1067.2015.MD 2015-10-09 2015-10-23 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości w Lubinie, dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 1,00 brak pliku
27/2015/GN.6843.1183/27.2015.MD 2015-11-12 2015-11-25 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny waloryzacji bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, podlegającej zwrotowi, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 246,00 brak pliku
28/2015 2015-11-04 2015-12-28 Firma Handlowo-Usługowa "EKO-STAR" Jacek Jarczak 72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 43 wykonanie ogrzewania części parterowej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 35,00 brak pliku
29/2015/41/PROM/15 2015-11-23 2015-12-07 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 wykonanie druku materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w ilości 10000szt. na podstawie przygotowanego projektu graficznego, zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3,00 brak pliku
30/2015/28/ITI/2015 2015-11-16 2015-12-25 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 wykonanie dodatkowych nawierzchni w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" 24,00 brak pliku
31/2015/29/ITI/2015 2015-11-30 2015-12-23 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Niepodległości w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje 32,00 brak pliku
32/2015/42/PROM/15 2015-12-04 2016-12-09 VC Travelling Polska, Dziemionna ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Ariel Trzajna wyświetlenie prezentacji walorów turystycznych Gminy Międzyzdroje w serwisie: www.poland24h.pl oraz www.VC.travellingpolska.pl i jej utrzymywanie w okresie trwania umowy. 299,00 brak pliku
33/2015/GN.6826.1268.2013.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie obliczenia wartości zwaloryzowanych bonifikat dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości przy uli. Marii Skłodowskiej Curie oraz dla nieruchomości przy ul. Niepodległości 246,00 brak pliku
34/2015/GN.6826.1267.2015.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Kopernika dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 615,00 pobierz
35/2015/10/Adm 2015-12-01 2015-12-21 Usługi Malarsko-Murarskie, Andrzej Herodziński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna 27A wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 6 089,00 brak pliku
36/2015/11/Adm 2015-12-07 2015-12-31 Waldemar Osiński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 3 765,80 brak pliku
37/2015/30/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach 9 000,00 brak pliku
38/2015/31/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach" 2 000,00 brak pliku
39/2015/GN.6812.1305.2015.AB 2015-12-11 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii rzeczoznawcy w spr. bonifikaty - rewaloryz. ul. 1000-lecia PP 20. 1 107,00 brak pliku
40/GN.6826.1321.2015.HH 2015-12-16 2015-12-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 318 o pow. 585m2 położonej w Międzyzdrojach przy ul. M.Skłodowskiej C.26 615,00 brak pliku
41/2015/01/SOS/15 2015-12-18 2016-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 70 000,00 brak pliku
42/INF/9/2015 2015-12-14 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Wdrożenie serwisu do obsługi mienia gminnego w gminie Międzyzdroje. 9 594,00 brak pliku
43/2015/12/Adm 2015-12-17 2015-12-31 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Stępień ul. 30-lecia 1/12 72-110 Przybiernów Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego (wykonanie instalacji wentylacyjnej w pom. WC) 9 700,00 brak pliku
44/2015/GN.6812.1346.2015.AB 2015-12-28 2016-01-11 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena nieruchomości położonej na działce nr 39/2 w Wapnicy 615,00 brak pliku
1/2016/1/SEK/2016 2016-01-04 2018-12-31 WIZAL Firma Audytorska, 75-359 Koszalin, ul. Kościuszkwców 2 Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Międzyzdroje w latach 2016, 2017, 2018. 66 420,00 brak pliku
2/2016/2/SEK/2016 2016-01-04 2017-12-31 Kancelaria Adwokacka Michał Myślicki ul. Królewicza Kazimierza 71-550 Szczecin Obsługa Gminy w zakresie doradztwa prawnego, oraz doradztwa prawnego dla interesantów Gminy w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2017r. 111 780,00 brak pliku
3/2016/1/ITI/2016 2016-01-04 2016-12-31 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w umowach zawieranych przez Zamawiającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg i pasa drogowego. 28 500,00 brak pliku
4/2016/02/ITI/2016 2016-01-14 2016-12-31 Enea Oświetlenie sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 82 185,60 brak pliku
5/2016/3/ITI/2016 2016-01-04 2016-04-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania p.n. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz. Nr 10, obręb 16 Międzyzdroje 4 999,95 brak pliku
6/2016/01/Adm. 2016-01-04 2016-12-31 Garmond Press s.a. Oddział Szczecin. ul. Pomorska 142 70-812 Szczecin Dostarczanie tytułów prasowych zgodnie z ofertą prenumeraty prasy na 2016 r. 7 470,27 brak pliku
7/2016/1/SOS/JB 2016-01-05 2016-12-31 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Radość" , 72-500 Międzyzdroje, ul. Boh. W-wy 20 Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sprawnych intelektualnie, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które zamieszkują na terenie Gminy Międzyzdroje w terminie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016r.r. 25 300,00 brak pliku
8/2016/2/SOS/JB 2016-01-07 2016-12-31 Fundacja Motywacja i Działanie 72-500 Międzyzdroje, ul. Norwida 7/12 Prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 08.01.2016r. do 31.12.2016. 11 000,00 brak pliku
9/2016/3/SOS.JB 2016-01-08 2016-04-30 Międyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" w okresie od 08.01.2016 do 30.04.2016r. 10 000,00 brak pliku
10/2016/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Małgorzata Aftewicz Opracowanie dziennikarskie i współpraca przy składzie Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w okresie od 11.01.2016 do 31.12.2016 8 400,00 brak pliku
11/2016/2/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie na serwerze internetowym Wykonawcy zasobów związanych z udostępnionym kanałem TV, www.miedzyzdroje.tv-polska.eu w roku 2016 4 500,00 brak pliku
12/2016/02/Adm. 2016-01-07 2016-12-31 Sławomir Piotrowski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Geodezyjna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
13/2016/03/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
14/2016/04/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Robert Osiński 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
15/2016/3/PROM/16 2016-01-13 2016-12-30 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Skład i druk Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w 2016 r. 2 583,00 brak pliku
16/2016/SGK/TW/2/2016 2016-01-11 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37 Wykonanie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w roku 2016 8 000,00 brak pliku
17/2016/05/Adm. 2016-01-11 2016-12-31 Serwis Chłodniczy Rafał Deja ul. Kolejowa 48/2 72-500 Międzyzdroje Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w pom. serwerowni. 4 700,00 brak pliku
18/2016/ZP 272/2/2016 2016-01-13 2017-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych Szczecin Usługa prawnicza - w zakresie reprezentowania Gminy przed sądami powszechnymi w okresie od 13.01.2016 do 31.12.2017 108 000,00 brak pliku
19/2016/4/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT" 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 33 Prowadzenie sekcji zapasów na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2016. 57 000,00 brak pliku
20/2016/5/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy "Fala" Międzyzdroje" 72-500 Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje. 220 000,00 brak pliku
21/2016/6/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 3/6 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji karate na terenie Gminy Międzyzdroje. 22 000,00 brak pliku
22/2016/7/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar", 72-500 Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 20 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego na terenie Gminy Międzyzdroje. 66 000,00 brak pliku
23/2016/ZP/PPZ-1/2016 2016-01-14 2016-12-31 ARCHITEKT Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin, BOSSO PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Krysztofiak ul. Księcia Warcisława I 26C/14, 71-667 Szczecin Sporządzanie na każdorazowe zlecenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. projektów decyzji o warunkach zabudowy albo projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian tych decyzji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydawanych przez Gminę Międzyzdroje w 2016 roku. brak pliku
24/2016/8/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Artur Ostrowski, Poznań, zawodnik Klubu Biegacza "Sporting" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
25/2016/9/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Joanna Kiedrowska, Kościerzyna, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowy. 14 796,00 brak pliku
26/2016/10/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Anna Zielińska, Pisz, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobny" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
27/2016/11/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Wioleta Witkowska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
28/2016/12/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Sylwia Wandachowicz, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
29/2016/13/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Michał Kluczyński Przecław, zawodnick Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
30/2016/14/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adriana Kołaszewska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
31/2016/15/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Natalia Jaworska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
32/2016/16/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adrian Jaworski, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 14 796,00 brak pliku
33/2016/17/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Kacper Domitrz, Kołczewo, zawodnik Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego "Bushido" w Międzyzdrojach Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
34/2016/GN.6812.21.2016.DZ 2016-01-12 2016-02-12 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii w sprawie waloryzacji bonifikaty przy ul. Niepodległości 8/2 w Międzyzdrojach. 738,00 brak pliku
35/2016/SGK/TW/1/2016 2016-01-21 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37, Gabinek Weterynaryjny Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych (pies i kot) w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 1 000,00 brak pliku
36/2016/06/Adm. 2016-01-04 0000-00-00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Międzyzdroje 10 000,00 brak pliku
37/2016/4/PROM/16 2016-01-13 2016-12-31 "PRESS-SERVICE" Monitoring Mediów Sp. z o.o. Monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów na tematy i na warunkach określonych w załączniku nr 1. (na temat Gminy Międzyzdroje) 4 206,60 brak pliku
38/2016/5/PROM/16 2016-01-18 2016-12-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Przekazywanie przez 24 godziny na dobę obrazu streamingu video z kamer zainstalowanych w Międzyzdrojach (w czasie rzeczywistym). 8 730,00 brak pliku
39/2016/SGK/TW 2016-01-11 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin Składka na utrzymanie ZGWW na rok 2016 127 000,00 brak pliku
40/2016/SGK/TW/1/16 2016-01-22 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin dotacja na opracowanie analizy projektu pn. "Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin" 23 370,00 brak pliku
41/2016/18/SOS/JB 2016-01-25 2016-12-31 Prywatny Gabinet Terapeutyczny Aneta Całus, ul. Okólna 6/1 72-602 Świnoujście Środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 000,00 brak pliku
42/1/2016 2016-02-01 2016-02-19 Maria Szymańska Wolin 72-500 Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie od 01.02.2016 do 19.02.2016 1 750,00 brak pliku
43/2016/GN.6826/154/2016.HH 2016-02-02 2016-02-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Operat szacunkowy wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 4 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 81 615,00 brak pliku
44/2016/GN.6826.155/2016.HH 2016-02-03 2016-02-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
45/2016/6/PROM/16 2016-02-01 2016-12-31 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje (na warunkach określonych w umowie). 29 000,00 brak pliku
46/2016/7/PROM/16 2016-02-08 2016-11-15 Wydawnictwo "Pres-Forum" Zbigniew Fanczukowski Umieszczenie prezentacji dot. Gminy Międzyzdroje w publikacji albumowej "Turystyczny Leksykon miast Polskich - woj. zachodniopomorskiego" 1 100,00 brak pliku
47/2016/4/ITI/2016 2016-02-15 2016-02-17 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Remont oświetlenia ulicznego ulicy Ludowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego między ul. Turystyczną i ul. Pomorską w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "remont oświetlenia ulicznego". 7 847,40 brak pliku
48/2016/SGK.ES/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenie Punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, zwanego PSZOK-iem, zlokalizowanego przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach. 93 990,00 brak pliku
49/2016/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Zadania polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Międzyzdroje. 2 340 000,00 brak pliku
50/2016/19/SOS.JB 2016-02-19 2016-12-31 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerwstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej Świnoujćie Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 10 000,00 brak pliku
51/2016/SOS/INF/5/2016 2016-01-04 2016-12-31 Profeko sp. z o.o. Radom, ul. Kelles-Krauza 36 Opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem do kompleksowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami przepisów prawa. 699,99 brak pliku
52/2016/193/01/2016/UM 2016-01-04 2016-12-31 TECHNIKA IT S.A. Gliwice 44-102 ul. Toszeckiej 2 Umowa o asystę techniczną oprogramowania. 3 071,31 brak pliku
53/2016/SOS/INF/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Szczecin 71-010, ul. Białowieska 6B Wykonanie usług doradczych w odniesieniu do posiadanych przez zamawiającego zasobów informatycznych wymienionych w umowie. 25 741,44 brak pliku
54/2016/SOS/INF/2/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie witryn internetowych, pomoc dorażna i techniczno-programowa. 3 690,00 brak pliku
55/2016/SOS/INF/4/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Udostępnienie systemu e-URZĄD 7 675,20 brak pliku
56/2016/SOS/INF/6/2016 2016-01-04 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM sp. z o.o. Warszawa ul. Kubickiego 9/5 Nadzór autorski i opieka techniczna na oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na rok 2016 2 460,00 brak pliku
57/2016/07/adm. 2016-03-01 2016-12-31 Danuta Wróblewska Wapnica ul. Turkusowa 19 Opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy ul. Turkusowa 26 5 123,80 brak pliku
58/2016/SGK.7021.1.2016.ES 2016-02-29 2016-10-31 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Badanie dwóch wskaźników zanieczyszczenia w ściekach (wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych - dróg gminny i parkingów o trwałej nawierzchni z terenu miasta Międzyzdroje). 1 291,50 brak pliku
59/2016/SGK.ES/1/16 2016-02-29 2016-12-10 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie badania parametrów wskaźnikowych. 6 027,00 brak pliku
60/2016/SGK.ES/2/16 2016-02-29 2016-11-30 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie osiadania powierzchni itp. 4 329,60 brak pliku
61/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk. proj. budowlano-wykonawczego na zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury eduk. i przyrod.poznawczej z towarz. elem. zagospoda turystyczno-rekreac. 125 890,50 brak pliku
62/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Reicon Sp. z o.o. Szczecin ul. Kaskadowa 12 Wyk. proj. budowl-wykon. na zad. pn. Utworzenie Skansenu rybacko-etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytk.łodzi ryb. ze zbioru Muzeum Narod. w Szczecinie i przeniesieniem ..... 101 028,51 brak pliku
63/2016/5/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 wyk.proj.budowl-wykon. na zad. pn. Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. 121 339,50 brak pliku
64/2016/8/ITI/2016 2016-03-02 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami". 145 000,00 brak pliku
65/2016/GN.683/273 2016-03-09 2016-06-20 GEOPOMIAR Jacek Padzynowicz, ul. Rogozińskiego Świnoujście podział nieruchomości 1 968,00 brak pliku
66/2016/08/Adm 2016-02-29 2017-02-28 ARGUS "Ochrona Osób i Mienia" Grzegorz Wożniak Sp. J. Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - ciągła, całodobowa. 5 904,00 brak pliku
67/2016/9/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubinie" 6 000,00 brak pliku
68/2016/10/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 999,99 brak pliku
69/2016/11/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk.proj. budowlano-wykon. na zadanie pn. "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola" 89 790,00 brak pliku
70/2016/12/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wykon. proj. budowlano-wykon. na zadanie pn "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście nr J" 15 867,00 brak pliku
71/2016/13/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-21 Perspektive s.c. Aleksandra Żyła-Czapiewska, Zbigniew Barski , 70-483 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki oraz wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚ w Szczecinie, na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zad.np. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej, Mieszka I wraz z sieciami." 4 920,00 brak pliku
72/2016/14/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-18 Najda Consulting Andrzej Najda Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Oprac. analizy finansowo-ekon. oraz oprac. programu inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 7 380,00 brak pliku
74/2/2016 2016-03-17 2017-03-31 Artur Kiryluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Słowiańska 1/1 Międzyzdroje Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. 45,00 brak pliku
75/3/2016 2016-03-21 2017-03-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje badania EKG z opisem oraz badania laboratoryjne wyszczególnione w załączniku. brak pliku
76.GN.6812.289.2016.AB 2016-03-14 2016-04-04 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wart. zwaloryzowanej bonifikaty udzielone od opłaty naliczonej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 2a 1 107,00 brak pliku
77/2016/20/SOS/JB 2016-03-25 2016-08-25 Joanna Agnieszka Okraska Pracownia Projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16/4 93-410 Łódź Opracowanie projektu koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach zadania - Budowa skateparku pn. "Projekt budowy skateparku w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61 b" 8 610,00 brak pliku
78.GN.6826.374.2016.HH 2016-03-23 2016-04-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
79/2016/10/PROM/16 2016-03-31 2016-04-08 Andrzej Mleczko Międzyzdroje Wykonanie usługi artystycznej - oprawa konferansjerska w dniu 8 kwietnia 2016r. , podczas uroczystości związanych z Apelem Pamięci 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6 rocznicy katastrofy w Smoleńsku 670,00 brak pliku
80/2016/15/ITI/2016 2016-03-31 2016-04-25 Mariusz Drzymała Usługi Projektowo-Wykonawcze "POLMAR" Wolin ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie uporządkowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Międzyzdroje" 7 995,00 brak pliku
81/2016/16/ITI/2016 2016-03-31 2016-12-31 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Czynności eksploatacyjne i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Międzyzdroje 22 184,28 brak pliku
82/2016/SGK/02/16 2016-02-04 2016-11-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Odkomarzanie i deratyzacja na terenie Gminy Międzyzdroje zgodnie ze specyfikacją wymienioną w umowie. 55 000,00 brak pliku
83/1/INF/2016 2016-04-11 2016-04-11 Władysław Juszkiewicz 59-720 Raciborowice Górne 210/1 Wykonanie naprawy programu DZIERŻAWY w ramach nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. 600,00 brak pliku
84/2016/SGK.TW/01/2016 2016-03-25 2016-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach ul. Przy Wodociągach Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie Miasta Międzyzdroje 185 499,72 brak pliku
85/2016/21/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Archeozdroje, z siedzibą ul. Leśna C 72-500 Międzyzdroje Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie G Międzyzdroje, w tym : wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych. 7 500,00 brak pliku
86/2016/22/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Historia Grodziska Lubin, 72-500 Międzyzdroje - Lubin, ul. Geodezyjna 4 Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości". 5 000,00 brak pliku
87/11/PROM/16 2016-04-06 2016-06-15 Sandra Bienias PPHU "Sanex" Oś. Tęczowe 26b/7 58-200 Dzierżoniów Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje 8 060,00 brak pliku
88/2124 2016-04-13 2016-05-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Prezentacja materiału wideo obrazu streamingowego na żywo z dwóch kamer stałych zainstalowanych w Międzyzdrojach na budynku molo z widokiem na plażę oraz na dachu budynku przy ul. Bohaterów warszawy 17 - hotel "Aurora" w telewizjach ogólnopolskich. 9 225,00 brak pliku
89/2016/17/ITI/2016 2016-04-20 2016-07-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o dł. 515 mb." 21 000,00 brak pliku
90/GN.6812.516/2016.DZ 2016-04-19 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokalu przy ul. Pomorskiej 6/5 w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
91/2016/01/SOS/2016 2016-04-20 2016-10-16 Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 Przekazanie środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków przeznaczonych na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów, - wyżywienie sił wsparcia Gminy Międzyzdroje. 50 000,00 brak pliku
92/2016/09/Adm 2016-09-23 2016-09-23 FUH Teleinstal Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Świadczenie czynności naprawczo-konserwacyjnych sprzętu i sieci telefoniczno-telefaksowej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 5 400,00 brak pliku
93/2016/10/Adm. 2016-09-23 0000-00-00 FHU Teleinstal Sławomir Pękalski 72-605 Świnoujście ul. Zalewowa 35 Konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzydrojach 4 200,00 brak pliku
94/INTERNET/MEW@/1/2016 2016-04-04 2018-04-30 Orange Polska SA w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 Usługa dostępu do Internetu wraz z aktywacją usługi we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Gminy Międzyzdroje (załącznik nr 1 do Umowy) w ramach utrzymania funkcjonowania projektu "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013. 52 477,85 brak pliku
95/ITI/2016 2016-04-15 2016-10-15 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenia w terminie od 18.04.2016 do 15.X.2016r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych na terenie Miasta Międzyzdroje przy pomocy systemu kontroli opłat specjalistycznego oprogramowania do kontroli opłat parkingowych, zgodnie z Uchwałą nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dnia 03.03.2016r. 15 000,00 brak pliku
96/2016/01/SOS/2016 2016-05-04 2017-06-30 Lech Trabel - Przewozy Autokarowe ulica Cicha 1/1 72-500 Międzyzdroje dowóz dzieci z terenu Gminy Międzyzdroje do Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz organizacja opieki wychowawczej nad przewożonymi uczniami w trakcie trwania przejazdów 67 950,00 brak pliku
97/2016/01/SOS/2016 2016-05-05 2016-10-15 Morski Odział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku 80-917 ul. Oliwska 35 Porozumienie w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Świnoujściu - grupa zamiejscowa w Międzyzdrojach. 5 000,00 brak pliku
98.GN.6812-547-2016/AB 2016-04-28 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wartości zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty naliczonej z tytu łu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Tusiąclecia Państwa Polskiego 20, stanowiącej działkę nr 425/1 123,00 brak pliku
99/2016/SGK/TW/3/16 2016-04-15 2016-12-15 Lupar - Ryszard Czeraszkiwicz , 71-343 Szczecin, ul. Michałowskiego 2C Odławianie dzików z terenów Miasta Międzyzdroje wraz z transportem odłowionych zwierząt do ośrodków hodowli zwierzyny 19 926,00 brak pliku
100/GN.6812.593.2016.DZ 2016-05-10 2016-06-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokali przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 1 968,00 brak pliku
101/GN.6812.611.2016/AB 2016-05-17 2016-06-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Ustronie Leśne 12e stanowiącej działkę nr 234 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 615,00 brak pliku
102/2016/14/PROM/16 2016-05-09 2016-05-31 Drukarnia DELTA Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik Kazimierz Sawczuk SJ 72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielsko-niemieckim oraz polskim. 11 070,00 brak pliku
103/2016/1/SOS/MP/2016 2016-06-01 2016-12-31 Roman Rusek 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Konpnickiej 20 Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje, na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje, tam i z powrotem 30 000,00 brak pliku
104/2016/23/SOS/JB 2016-05-31 2016-10-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Biegacza Sporting" ul. 1000-lecia PP 3, 72-500 Międzyzdroje Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki - organizacja Mityngu Lekkoatletycznego. 88 000,00 brak pliku
105/2016/24/SOS.JB 2016-05-31 2016-08-31 Bogusław Mamiński "Sporting" ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzroje Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym, pn. "Bieg Śniadaniowy" na terenie Gminy Międzyzdroje 15 000,00 brak pliku
106/2016/SGK.ES/3/16 2016-05-16 2016-07-31 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72-400 Kamień Pomorski ul. Szczecińska 2 Przenoszenia/przemieszczania pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd z powodu remontu ulic Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I, do pojazdów do odbioru zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 13 411,92 brak pliku
107/2016/SGK.TW/16 2016-06-01 2016-12-31 Emilia Cieślikiewicz 72-500 Wapnica ul. Turkusowa 37/1 Zapewnienie i utrzymanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które mogą zostać dostarczone przez Zamawiającego, w gospodarstwie rolnym, stanowiącym własność wykonawcy. Za dodatkową opłatą wykonawca zapewni całodobową opiekę nad tymi zwierzętami oraz wyżywienie, leczenie i inne uzasadnione koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich. 1 500,00 brak pliku
108/2016/PROM/16 2016-05-25 2016-06-15 Babilon Promotion Tomasz Babiloński 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 21/3 Organizacja VIII Gali Boksu Zawodowego "Międzyzdroje Seaside Boxing Show" 150 000,00 brak pliku
109/2016/18/ITI/2016 2016-05-25 2016-06-15 Geodezja Tomasz Konarzewski 72-500 ul. Kolejowa 7 Dokonanie wznowienia punktów granicznych działek : nr 240, 223, 396, 397, 395/1, 395/9, 395/6 obręb 19 miasta Międzyzdroje 1 500,60 brak pliku
110/2016/1/SOS/DG 2016-06-10 2016-07-01 PRINTIS Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30 Wykonanie tablic informacyjnych o usługach hotelarskich i renowację tablic informacyjnych o usługach hotelarskich 8 120,00 brak pliku
111/2016/717/111.2016/MD 2016-06-10 2016-06-30 Wycena Nieruchomości Danuta Brzostowska-Żelechowska, 71-215 Szczecin, ul. Ks. Robaka 29 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, stanowiącej działkę nr 491 o powierzchni 46,363 m2, obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla potrzeb aportu. 7 380,00 brak pliku
112/GN.6812.639.2016.AB 2016-05-24 2016-06-14 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego o wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach, obręb 21, stanowiącą działkę nr 324/5 738,00 brak pliku
113/2016/19/ITI/2016 2016-06-13 2016-09-30 Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych MIASTOPROJEKT Świnoujćie, Świnoujście ul. Zalewowa 7B Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wikingów m.Lubin." 8 000,00 brak pliku
114/2016/2/SOS/DG 2016-06-01 2016-09-12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 3 461,59 brak pliku
115/2016/SGK/16/TW 2016-06-02 2016-06-30 Inwestim S.A. Warszawa ul. Marymoncka 15 Zakup koszy na śmieci oraz wykładów do koszy. 21 807,90 brak pliku
116/2016/15/PROM/16 2016-06-17 2016-06-19 Prof. Marian Rębkowski 78-100 Kołobrzeg, ul. Narutowicza 9/8 Wygłoszenie w dniu 19.06.2016 w Lubinie wykładu na temat historii grodziska w Lubinie. 600,00 brak pliku
GN.6843.117/733.2016.MD 2016-06-16 2016-06-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego waloryzacji bonifikaty dz. 416/8 123,00 brak pliku
118/GN.6826.739.2016.HH 2016-06-14 2016-06-28 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena dla potrzeb ustalenia opaty z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 149 w Międzyzdrojach przy ul. A.Mickiewicza 1 922,50 brak pliku
119/2016/1/FIN/2016 2016-06-28 2016-12-31 Delitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa Doradztwo dotyczące wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych oraz zakładów dżetowych Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) 24 132,60 brak pliku
120/2016/SOS 2016-06-28 2016-08-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje Usługa polegająca na pełnieniu dyżurów pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w dniach wolnych od pracy tj. soboty i niedziele oraz dni świąteczne w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 z budynku Przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego 21-23. 5 700,00 brak pliku
121/2016/11/Adm 2016-06-01 2016-06-08 ZUI "DONAT" Dariusz Niewczas 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21D/10 Wykonanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej - Urząd Miejski 1 076,25 brak pliku
122/2016/16/PROM/16 2016-06-27 2016-08-12 NOVA Sp. z o.o. 58-130 Żarów ul. Przemysłowa Wykonanie ekskluzywnych gadżetów wraz z oznakowaniem logotypem Gminy Międzyzdroje 7 009,77 brak pliku
123/2016/17/PROM/16 2016-07-01 2016-07-08 Agencja Medium Press Berenika Zielińska 78-100 Kołobrzeg, ul. Złota 10/12 Sprzedaż na rzecz Gminy Międzyzdroje wydawnictwa promocyjnego - przewodnika turystycznego autorstwa Roberta Śmigielskiego pl.: Międzyzdroje. Wyspa Wolin. 4 375,00 brak pliku
124/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Elżbieta Kanicka Szczecin 71-670, ul. Pryzjaciół Żołnierza 55/5 Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 roku na nauczyciela mianowanego dla 3 kandydatów. 700,00 brak pliku
125/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Daniela Wójtowicz, Kamień Pomorski 72-400 ul. Wąska 4 Udział w pracach komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 r. na nauczyciela mianowanego dla 3 osób. 700,00 brak pliku
126/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 Jarosław Kwiatkowski Mierzyn Zakup piramidy na plac zabaw w Lubiniu 8 560,00 brak pliku
127/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 "ATUT" Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 , Mosina Zakup zestawu urządzeń Fitness na plac zabaw w Lubinie. 16 400,00 brak pliku
128/2016/20/ITI/2016 2016-07-08 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach 35 000,00 brak pliku
130/GN.6812.820.2016.AB 2016-07-06 2016-08-05 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 1) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej, stanowiącej działkę nr 326/16 o powierzchni 659 m2, co celu sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości. 2) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej działkę nr 439/1 o powierzchni 22.596 m2 do celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 1 230,00 brak pliku
131/2016/18/PROM/2016 2016-07-15 2016-09-12 Rajmund Bąkowski, 72-006 Mierzyno ul. Spółdzielców 7B Wykonanie pomnika upamiętniającego 25 - lecie Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach 73 800,00 brak pliku
132/2016/SOS.JB 2016-07-19 2016-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" 72-500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" 10 000,00 brak pliku
133/2016/21/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-10 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Pogodnej w Wapnicy 50 430,00 brak pliku
134/2016/22/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-20 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 000,00 brak pliku
135/2016/19/PROM/16 2016-08-01 2016-08-30 Event Factory S.C. J.Góralska, W. Gągorowski, 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 2 Organizacja imprezy promocyjnej o charakterze sportowym, pn.n. "Summer Kite Festival", tj. zawodów kitesurfingowych w dniach 26 sierpnia do 28 sierpnia 2016r. na terenie plaży w Międzyzdrojach. 20 000,00 brak pliku
136/2016/23/ITI/2016 2016-08-01 2016-11-15 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn.n. "Budowa kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy pryz ul. Jodłowej 3" w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 15 000,00 brak pliku
137/2016/SGK/4/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Lubinie. 1 605,00 brak pliku
138/2016/SGK/5/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie wniosku cięć wraz z opracowaniem ekspertyzy opisującej stan zachowania drzewa - lipy rosnącej na terenie działki nr 251 (róg ul. Zwycięstwa i ul. Krasickiego) w Międzyzdrojach. 1 605,00 brak pliku
139/2016/24/ITI/2016 2016-08-19 2016-08-25 Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Roboty budowlane związane z awarią istniejącej linii 0,4 kV, w ramach zadania pn. Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 39 979,54 brak pliku
140/GN.6812.951.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu nr 2 i 5 przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 984,00 brak pliku
141/GN.6812.952.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 D&K architekci Dorota Bujnowska, Stargard Szczeciński ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokalu nr 5 przy ul. Zwycięstwa 41 w Międzyzdrojach 300,00 brak pliku
142/GN.6812/950.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 "Wedo" Zofia Graczyk Wycena nieruchomości, Szczecin ul. Nowoleśna 39 Aktualizacja wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16a w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
143/2016/25/SOS.JB 2016-08-26 2016-09-30 AMP Studio Paweł Majewski, Do Dworu 18, 71-805 Szczecin Opracowanie artystyczne albumu muzycznego (płyty muzycznej audio z okładką) pt. "Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum" z materiałów niezbędnych do wykonania dzieła, powierzonych przez Wydawcę oraz dostawy ww. dzieła dla Wydawcy w liczbie 1000 sztuk. 20 000,00 brak pliku
144/GN.6812.974.2016.AB 2016-08-31 2016-09-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przy: 1) ul. Mieszka I stanowiącej działkę nr 224/3 w Międzyzdrojach, 2) w Lubinie stanowiącej działkę nr 24/7, 3) w Międzyzdrojach stanowiącej działkę nr 305 i działkę 303, do celu dokonania zamiany. 2 091,00 brak pliku
145/2016/25/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-09 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, Szczecin ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 48 000,00 brak pliku
146/2016/26/ITI/2016 2016-08-23 2016-08-29 Piotr Dereń Consulting Engin eers Specjalistyczne Usługi Budowlane, ul. Kwiatów Polskich 59, 71-499 Szczecin Opracowanie ekspertyzy budowlanej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Myśliwskiej 9 w Międzyzdrojach" w ramach zadania "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 4 305,00 brak pliku
147/2016/27/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-30 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubiniu 57 000,00 brak pliku
148/2016/21/PROM/16 2016-08-31 2016-09-10 GREEN HOUSE Paweł Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Organizacja III Pikniku Rodzinnego, impreza promocyjna. 30 000,00 brak pliku
149/2016/01/SM/2016 2016-09-06 2016-10-06 KWP Szczecin Porozumienie z KWP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu. 23 604,50 brak pliku
150/2016/27/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-16 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa schodów wejściowych na molo". 7 999,92 brak pliku
151/2016/28/ITI/2016 2016-09-06 2016-09-30 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach" 4 500,00 brak pliku
152/2016/29/GNiR 2016-09-07 2016-09-28 ''GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście, ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie wznowienia czterech punktów granicznych działek: nr 41 i nr 49, obręb 21 miasta Międzyzdroje ( 4 punkty) 590,40 brak pliku
153/2016/30/GNiR 2016-09-08 2016-11-07 "GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie podziału działek położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje: nr 326/16 na dwie działki, nr 326/18 na dwie działki i nr 326/20 na dwie działki 5 904,00 brak pliku
154/2016/29/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wodnej w Lubinie ". 4 000,00 brak pliku
155/2016/22/PROM/2016 2016-09-29 2016-12-31 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Rejestracja obrad sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w tym 4 sesji zwyczajnych oraz 2 sesji nadzwyczajnych, postprodukcji i dostarczenie nagranego materiału filmowego Zleceniodawcy. Płatność 670.00 zł za każdą nagraną i dostarczoną Zleceniodawcy sesję. 670,00 brak pliku
156/2016/30/ITI/2016 2016-09-19 2016-09-29 Najda Consulting Andrzej Najda, Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji dla projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach". 39 999,60 brak pliku