herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
1/2015/ZP 272/6/2015 2015-09-01 2015-10-13 Xcomp sp. z o.o. sp.k. 71-010 Szczecin ul. Białowieska 6B. Dostawa wraz z instalacją, konfiguracją dwóch serwerów, macierzy dyskowej, urządzenia do backupu z deduplikacją oraz oprogramowania do backupu. 322 336,26 brak pliku
2/2015/37/PROM/15 2015-09-07 2012-09-12 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Organizacja "II Pikniku Rodzinnego" w formie pikniku - festynu w dniu 12.09.2015r. na terenie amfiteatru w Międzyzdrojach. 24 999,00 pobierz
3/2015/36/PROM/15 2015-09-07 2015-09-29 Dom Kultury "Słowianin" ul. Korzeniowskiego 7, Szczecin 70-211 Promocja miasta i Gminy Międzyzdroje poprzez organizację pobytu na terenie Gminy Międzyzdroje w dniach 26-29.09.2015r. 20 osobowej grupy polskich dzieci z Wilna. 5 000,00 pobierz
4/2015/7/2015 2015-09-14 2015-09-25 Maria Szymańska Wolin 72-500 ul. Wojska Polskiego 11a/5 sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 1 000,00 pobierz
5/2015/38/PROM/15 2015-09-09 2015-09-25 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Druk materiałów promocyjnych - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim i niemieckim oraz polskim. 3 505,50 pobierz
6/2015/20/ITI/2015 2015-09-16 2015-09-28 Międzynarodowy Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wymiana świetlika wraz z pracami uzupełniającymi". 33 825,00 pobierz
7/2015/19/ITI/2015 2015-09-22 2015-10-20 Najda Consulting Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 "Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamieńskiego" dla działań w Gminie Międzyzdroje 8 610,00 pobierz
8/2015/21/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Krzysztof Nowak Szczecinek ul. Wodociągowa 5e/7 pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 7 995,00 pobierz
9/2015/22/ITI/2015 2015-09-23 2015-11-30 Remigiusz Pietraszkiewicz Zakład Ogólnobudowlany Roboty Dekarskie ul. Myśliborska 9, 74-240 Lipiany "Remont dachu płaskiego budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 91 808,80 pobierz
10/2015/GN.6812.1031.2015.AB 2015-09-30 2015-10-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Słowiańskiej 12, stanowiącej działkę nr 604/3, obręb 21 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 615,00 pobierz
11/2015/23/ITI/2015 2015-09-30 2015-12-20 Miastoprojekt Świnoujście Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 73, Świnoujście Inspektor Nadzoru na zadanie Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje". 49 999,99 pobierz
12/2015/1044/GEO/2015 2015-09-30 2015-10-30 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wycena lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku przy ul. Turkusowej 1A w Wapnicy. 246,00 pobierz
13/2015/ZP/7/2015 2015-10-06 2015-11-30 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach, w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje. 1 533 810,00 pobierz
15/2015/1065/GEO/2015 2015-10-07 2015-11-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wycena lokalu przy ul. Książąt Pomorskich 27/8 w Międzyzdrojach. 369,00 pobierz
14/2015/39/PROM/15 2015-10-07 2015-10-20 Amber Baltic sp. z o.o. Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd 1 Organizacja Zjazdu Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich w Międzyzdrojach w dniach 15-16 października 2015r. 15 000,00 pobierz
16/2015/SOS.JB 2015-10-29 2015-12-31 Międyzdrojskie Stowarzyszenie \ Wsparcie realizacji zadania publicznego "KLUBIK RODZINNY - OD JUNIORA DO SENIORA" w Wapnicy. 5 000,00 pobierz
17/2015/25/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-25 E.Drzymała \ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn.n. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 2 000,00 pobierz
18/2015/24/ITI/2015 2015-10-19 2015-11-10 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek." 48 000,00 pobierz
19/2015/26/ITI/2015 2015-10-19 2015-10-19 Najda Consulting Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Myśliwskiej , Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 7 380,00 brak pliku
20/2015/27/ITI/2015 2015-10-20 2015-11-12 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Maruz Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 Wykonanie docelowego przyłączenia projektowanych rurociągów sieci wodociągowych 315 mm i 400 mm do istniejącego układu zasilania miasta w wodę pitną w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami". 27,00 brak pliku
21/2015/40/PROM/2015 2015-10-27 2015-11-11 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2015r. podczas uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości 670,00 brak pliku
22/2015/GN.6812.1127.2015.AB 2015-10-21 2015-11-20 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz operatu szacunkowego nier. poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze przetargu 1,00 pobierz
23/2015.GN.6812.1144.2015.AB 2015-10-30 2015-11-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wyk. operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz operatu szacunkowego nieruchomości poł. w Międzyzdrojach do celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1,00 brak pliku
24/2015/SOS/INF/8/2015 2015-11-03 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Opracowanie metadanych dokumentów planistycznych oraz opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP wraz z migracją danych do systemu. Wdrożenie serwisu - 1. do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WUZETKA), 2.turystykawgminie.pl - pakiet bezpłatny, 3.inwestujwgminie.pl - pakiet AKTYWNY 18,00 brak pliku
25/2015.GN.6812.1152/2015/DZ 2015-11-04 2015-12-04 "WEDO" Wycena nieruchomości Zofia Graczyk, Szczecin ul. Nowoleśna 39 wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Góra Filaretów w Międzyzdrojach 861,00 brak pliku
26/2015/GN.6843.1067.2015.MD 2015-10-09 2015-10-23 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości w Lubinie, dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 1,00 brak pliku
27/2015/GN.6843.1183/27.2015.MD 2015-11-12 2015-11-25 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny waloryzacji bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, podlegającej zwrotowi, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 246,00 brak pliku
28/2015 2015-11-04 2015-12-28 Firma Handlowo-Usługowa "EKO-STAR" Jacek Jarczak 72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 43 wykonanie ogrzewania części parterowej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 35,00 brak pliku
29/2015/41/PROM/15 2015-11-23 2015-12-07 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 wykonanie druku materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w ilości 10000szt. na podstawie przygotowanego projektu graficznego, zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3,00 brak pliku
30/2015/28/ITI/2015 2015-11-16 2015-12-25 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 wykonanie dodatkowych nawierzchni w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" 24,00 brak pliku
31/2015/29/ITI/2015 2015-11-30 2015-12-23 Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk ul. Prosta 26 Łozienica 72-100 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Niepodległości w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje 32,00 brak pliku
32/2015/42/PROM/15 2015-12-04 2016-12-09 VC Travelling Polska, Dziemionna ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Ariel Trzajna wyświetlenie prezentacji walorów turystycznych Gminy Międzyzdroje w serwisie: www.poland24h.pl oraz www.VC.travellingpolska.pl i jej utrzymywanie w okresie trwania umowy. 299,00 brak pliku
33/2015/GN.6826.1268.2013.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie obliczenia wartości zwaloryzowanych bonifikat dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości przy uli. Marii Skłodowskiej Curie oraz dla nieruchomości przy ul. Niepodległości 246,00 brak pliku
34/2015/GN.6826.1267.2015.HH 2015-12-04 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Kopernika dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 615,00 pobierz
35/2015/10/Adm 2015-12-01 2015-12-21 Usługi Malarsko-Murarskie, Andrzej Herodziński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Główna 27A wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 6 089,00 brak pliku
36/2015/11/Adm 2015-12-07 2015-12-31 Waldemar Osiński, 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 3 765,80 brak pliku
37/2015/30/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach 9 000,00 brak pliku
38/2015/31/ITI/2015 2015-12-11 2015-12-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul. Piaskowej w Międzyzdrojach" 2 000,00 brak pliku
39/2015/GN.6812.1305.2015.AB 2015-12-11 2015-12-18 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii rzeczoznawcy w spr. bonifikaty - rewaloryz. ul. 1000-lecia PP 20. 1 107,00 brak pliku
40/GN.6826.1321.2015.HH 2015-12-16 2015-12-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 318 o pow. 585m2 położonej w Międzyzdrojach przy ul. M.Skłodowskiej C.26 615,00 brak pliku
41/2015/01/SOS/15 2015-12-18 2016-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. 70 000,00 brak pliku
42/INF/9/2015 2015-12-14 2015-12-24 GISON Sp. z o.o. Kraków 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 Wdrożenie serwisu do obsługi mienia gminnego w gminie Międzyzdroje. 9 594,00 brak pliku
43/2015/12/Adm 2015-12-17 2015-12-31 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Stępień ul. 30-lecia 1/12 72-110 Przybiernów Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego (wykonanie instalacji wentylacyjnej w pom. WC) 9 700,00 brak pliku
44/2015/GN.6812.1346.2015.AB 2015-12-28 2016-01-11 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena nieruchomości położonej na działce nr 39/2 w Wapnicy 615,00 brak pliku
1/2016/1/SEK/2016 2016-01-04 2018-12-31 WIZAL Firma Audytorska, 75-359 Koszalin, ul. Kościuszkwców 2 Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Międzyzdroje w latach 2016, 2017, 2018. 66 420,00 brak pliku
2/2016/2/SEK/2016 2016-01-04 2017-12-31 Kancelaria Adwokacka Michał Myślicki ul. Królewicza Kazimierza 71-550 Szczecin Obsługa Gminy w zakresie doradztwa prawnego, oraz doradztwa prawnego dla interesantów Gminy w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2017r. 111 780,00 brak pliku
3/2016/1/ITI/2016 2016-01-04 2016-12-31 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w umowach zawieranych przez Zamawiającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg i pasa drogowego. 28 500,00 brak pliku
4/2016/02/ITI/2016 2016-01-14 2016-12-31 Enea Oświetlenie sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 82 185,60 brak pliku
5/2016/3/ITI/2016 2016-01-04 2016-04-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania p.n. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz. Nr 10, obręb 16 Międzyzdroje 4 999,95 brak pliku
6/2016/01/Adm. 2016-01-04 2016-12-31 Garmond Press s.a. Oddział Szczecin. ul. Pomorska 142 70-812 Szczecin Dostarczanie tytułów prasowych zgodnie z ofertą prenumeraty prasy na 2016 r. 7 470,27 brak pliku
7/2016/1/SOS/JB 2016-01-05 2016-12-31 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Radość" , 72-500 Międzyzdroje, ul. Boh. W-wy 20 Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sprawnych intelektualnie, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które zamieszkują na terenie Gminy Międzyzdroje w terminie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016r.r. 25 300,00 brak pliku
8/2016/2/SOS/JB 2016-01-07 2016-12-31 Fundacja Motywacja i Działanie 72-500 Międzyzdroje, ul. Norwida 7/12 Prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 08.01.2016r. do 31.12.2016. 11 000,00 brak pliku
9/2016/3/SOS.JB 2016-01-08 2016-04-30 Międyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" w okresie od 08.01.2016 do 30.04.2016r. 10 000,00 brak pliku
10/2016/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Małgorzata Aftewicz Opracowanie dziennikarskie i współpraca przy składzie Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w okresie od 11.01.2016 do 31.12.2016 8 400,00 brak pliku
11/2016/2/PROM/16 2016-01-11 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie na serwerze internetowym Wykonawcy zasobów związanych z udostępnionym kanałem TV, www.miedzyzdroje.tv-polska.eu w roku 2016 4 500,00 brak pliku
12/2016/02/Adm. 2016-01-07 2016-12-31 Sławomir Piotrowski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Geodezyjna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
13/2016/03/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
14/2016/04/Adm 2016-01-07 2016-12-31 Robert Osiński 72-500 Międzyzdroje, ul. Łagodna 6 Konserwator sprzętu pożarniczego 10 200,00 brak pliku
15/2016/3/PROM/16 2016-01-13 2016-12-30 Drukarnia "Delta" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, Kazimierz Sawczuk, sp.j. 72-600 Świnoujście ul. Jana Matejki 42 Skład i druk Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje w 2016 r. 2 583,00 brak pliku
16/2016/SGK/TW/2/2016 2016-01-11 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37 Wykonanie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w roku 2016 8 000,00 brak pliku
17/2016/05/Adm. 2016-01-11 2016-12-31 Serwis Chłodniczy Rafał Deja ul. Kolejowa 48/2 72-500 Międzyzdroje Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w pom. serwerowni. 4 700,00 brak pliku
18/2016/ZP 272/2/2016 2016-01-13 2017-12-31 Skotarczak Dąbrowski Olech Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych Szczecin Usługa prawnicza - w zakresie reprezentowania Gminy przed sądami powszechnymi w okresie od 13.01.2016 do 31.12.2017 108 000,00 brak pliku
19/2016/4/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT" 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 33 Prowadzenie sekcji zapasów na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2016. 57 000,00 brak pliku
20/2016/5/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy "Fala" Międzyzdroje" 72-500 Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje. 220 000,00 brak pliku
21/2016/6/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 3/6 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji karate na terenie Gminy Międzyzdroje. 22 000,00 brak pliku
22/2016/7/SOS.JB 2016-01-14 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar", 72-500 Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 20 Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego na terenie Gminy Międzyzdroje. 66 000,00 brak pliku
23/2016/ZP/PPZ-1/2016 2016-01-14 2016-12-31 ARCHITEKT Wojciech Kamiński, ul. Podhalańska 13/8, 70-452 Szczecin, BOSSO PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Krysztofiak ul. Księcia Warcisława I 26C/14, 71-667 Szczecin Sporządzanie na każdorazowe zlecenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. projektów decyzji o warunkach zabudowy albo projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian tych decyzji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydawanych przez Gminę Międzyzdroje w 2016 roku. brak pliku
24/2016/8/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Artur Ostrowski, Poznań, zawodnik Klubu Biegacza "Sporting" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
25/2016/9/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Joanna Kiedrowska, Kościerzyna, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowy. 14 796,00 brak pliku
26/2016/10/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Anna Zielińska, Pisz, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobny" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
27/2016/11/SOS.JB 2016-01-20 2016-12-31 Wioleta Witkowska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
28/2016/12/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Sylwia Wandachowicz, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
29/2016/13/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Michał Kluczyński Przecław, zawodnick Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
30/2016/14/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adriana Kołaszewska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chrobry" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 5 940,00 brak pliku
31/2016/15/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Natalia Jaworska, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
32/2016/16/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Adrian Jaworski, Międzyzdroje, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimsport" Międzyzdroje Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 14 796,00 brak pliku
33/2016/17/SOS/JB 2016-01-20 2016-12-31 Kacper Domitrz, Kołczewo, zawodnik Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego "Bushido" w Międzyzdrojach Stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 8 796,00 brak pliku
34/2016/GN.6812.21.2016.DZ 2016-01-12 2016-02-12 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Opracowanie opinii w sprawie waloryzacji bonifikaty przy ul. Niepodległości 8/2 w Międzyzdrojach. 738,00 brak pliku
35/2016/SGK/TW/1/2016 2016-01-21 2016-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko, ul. Żwirowa 37, Gabinek Weterynaryjny Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych (pies i kot) w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 1 000,00 brak pliku
36/2016/06/Adm. 2016-01-04 0000-00-00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Międzyzdroje 10 000,00 brak pliku
37/2016/4/PROM/16 2016-01-13 2016-12-31 "PRESS-SERVICE" Monitoring Mediów Sp. z o.o. Monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów na tematy i na warunkach określonych w załączniku nr 1. (na temat Gminy Międzyzdroje) 4 206,60 brak pliku
38/2016/5/PROM/16 2016-01-18 2016-12-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Przekazywanie przez 24 godziny na dobę obrazu streamingu video z kamer zainstalowanych w Międzyzdrojach (w czasie rzeczywistym). 8 730,00 brak pliku
39/2016/SGK/TW 2016-01-11 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin Składka na utrzymanie ZGWW na rok 2016 127 000,00 brak pliku
40/2016/SGK/TW/1/16 2016-01-22 2016-12-31 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin dotacja na opracowanie analizy projektu pn. "Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin" 23 370,00 brak pliku
41/2016/18/SOS/JB 2016-01-25 2016-12-31 Prywatny Gabinet Terapeutyczny Aneta Całus, ul. Okólna 6/1 72-602 Świnoujście Środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 000,00 brak pliku
42/1/2016 2016-02-01 2016-02-19 Maria Szymańska Wolin 72-500 Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie od 01.02.2016 do 19.02.2016 1 750,00 brak pliku
43/2016/GN.6826/154/2016.HH 2016-02-02 2016-02-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Operat szacunkowy wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 4 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 81 615,00 brak pliku
44/2016/GN.6826.155/2016.HH 2016-02-03 2016-02-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
45/2016/6/PROM/16 2016-02-01 2016-12-31 Paweł Kranc "Green House" ul. Gdańska 62 85-021 Bydgosz Świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje (na warunkach określonych w umowie). 29 000,00 brak pliku
46/2016/7/PROM/16 2016-02-08 2016-11-15 Wydawnictwo "Pres-Forum" Zbigniew Fanczukowski Umieszczenie prezentacji dot. Gminy Międzyzdroje w publikacji albumowej "Turystyczny Leksykon miast Polskich - woj. zachodniopomorskiego" 1 100,00 brak pliku
47/2016/4/ITI/2016 2016-02-15 2016-02-17 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Remont oświetlenia ulicznego ulicy Ludowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego między ul. Turystyczną i ul. Pomorską w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "remont oświetlenia ulicznego". 7 847,40 brak pliku
48/2016/SGK.ES/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenie Punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, zwanego PSZOK-iem, zlokalizowanego przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach. 93 990,00 brak pliku
49/2016/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Zadania polegające na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Międzyzdroje. 2 340 000,00 brak pliku
50/2016/19/SOS.JB 2016-02-19 2016-12-31 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerwstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej Świnoujćie Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 10 000,00 brak pliku
51/2016/SOS/INF/5/2016 2016-01-04 2016-12-31 Profeko sp. z o.o. Radom, ul. Kelles-Krauza 36 Opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem do kompleksowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami przepisów prawa. 699,99 brak pliku
52/2016/193/01/2016/UM 2016-01-04 2016-12-31 TECHNIKA IT S.A. Gliwice 44-102 ul. Toszeckiej 2 Umowa o asystę techniczną oprogramowania. 3 071,31 brak pliku
53/2016/SOS/INF/1/2016 2016-01-04 2016-12-31 Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Szczecin 71-010, ul. Białowieska 6B Wykonanie usług doradczych w odniesieniu do posiadanych przez zamawiającego zasobów informatycznych wymienionych w umowie. 25 741,44 brak pliku
54/2016/SOS/INF/2/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Utrzymanie witryn internetowych, pomoc dorażna i techniczno-programowa. 3 690,00 brak pliku
55/2016/SOS/INF/4/2016 2016-01-04 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Sp. z o.o. Szczecin Udostępnienie systemu e-URZĄD 7 675,20 brak pliku
56/2016/SOS/INF/6/2016 2016-01-04 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM sp. z o.o. Warszawa ul. Kubickiego 9/5 Nadzór autorski i opieka techniczna na oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na rok 2016 2 460,00 brak pliku
57/2016/07/adm. 2016-03-01 2016-12-31 Danuta Wróblewska Wapnica ul. Turkusowa 19 Opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy ul. Turkusowa 26 5 123,80 brak pliku
58/2016/SGK.7021.1.2016.ES 2016-02-29 2016-10-31 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Badanie dwóch wskaźników zanieczyszczenia w ściekach (wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych - dróg gminny i parkingów o trwałej nawierzchni z terenu miasta Międzyzdroje). 1 291,50 brak pliku
59/2016/SGK.ES/1/16 2016-02-29 2016-12-10 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie badania parametrów wskaźnikowych. 6 027,00 brak pliku
60/2016/SGK.ES/2/16 2016-02-29 2016-11-30 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań Monitoring składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, w fazie poeksploatacyjnej w zakresie osiadania powierzchni itp. 4 329,60 brak pliku
61/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk. proj. budowlano-wykonawczego na zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury eduk. i przyrod.poznawczej z towarz. elem. zagospoda turystyczno-rekreac. 125 890,50 brak pliku
62/2016/7/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Reicon Sp. z o.o. Szczecin ul. Kaskadowa 12 Wyk. proj. budowl-wykon. na zad. pn. Utworzenie Skansenu rybacko-etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytk.łodzi ryb. ze zbioru Muzeum Narod. w Szczecinie i przeniesieniem ..... 101 028,51 brak pliku
63/2016/5/ITI/2016 2016-02-18 2016-06-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 wyk.proj.budowl-wykon. na zad. pn. Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. 121 339,50 brak pliku
64/2016/8/ITI/2016 2016-03-02 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami". 145 000,00 brak pliku
65/2016/GN.683/273 2016-03-09 2016-06-20 GEOPOMIAR Jacek Padzynowicz, ul. Rogozińskiego Świnoujście podział nieruchomości 1 968,00 brak pliku
66/2016/08/Adm 2016-02-29 2017-02-28 ARGUS "Ochrona Osób i Mienia" Grzegorz Wożniak Sp. J. Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ochrona budynku Urzędu Miejskiego - ciągła, całodobowa. 5 904,00 brak pliku
67/2016/9/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubinie" 6 000,00 brak pliku
68/2016/10/ITI/2016 2016-03-15 2016-07-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 999,99 brak pliku
69/2016/11/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wyk.proj. budowlano-wykon. na zadanie pn. "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola" 89 790,00 brak pliku
70/2016/12/ITI/2016 2016-03-15 2016-11-30 Compono Sp. z o.o. Szczecin ul. Boh. W-wy 21 Wykon. proj. budowlano-wykon. na zadanie pn "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście nr J" 15 867,00 brak pliku
71/2016/13/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-21 Perspektive s.c. Aleksandra Żyła-Czapiewska, Zbigniew Barski , 70-483 Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 30/4 Opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki oraz wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚ w Szczecinie, na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zad.np. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej, Mieszka I wraz z sieciami." 4 920,00 brak pliku
72/2016/14/ITI/2016 2016-03-16 2016-04-18 Najda Consulting Andrzej Najda Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Oprac. analizy finansowo-ekon. oraz oprac. programu inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 7 380,00 brak pliku
74/2/2016 2016-03-17 2017-03-31 Artur Kiryluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Słowiańska 1/1 Międzyzdroje Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. 45,00 brak pliku
75/3/2016 2016-03-21 2017-03-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje badania EKG z opisem oraz badania laboratoryjne wyszczególnione w załączniku. brak pliku
76.GN.6812.289.2016.AB 2016-03-14 2016-04-04 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wart. zwaloryzowanej bonifikaty udzielone od opłaty naliczonej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 2a 1 107,00 brak pliku
77/2016/20/SOS/JB 2016-03-25 2016-08-25 Joanna Agnieszka Okraska Pracownia Projektowa Joanna Okraska ul. Łukowa 16/4 93-410 Łódź Opracowanie projektu koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach zadania - Budowa skateparku pn. "Projekt budowy skateparku w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61 b" 8 610,00 brak pliku
78.GN.6826.374.2016.HH 2016-03-23 2016-04-06 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 wykonanie wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb realizacji przepisów art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
79/2016/10/PROM/16 2016-03-31 2016-04-08 Andrzej Mleczko Międzyzdroje Wykonanie usługi artystycznej - oprawa konferansjerska w dniu 8 kwietnia 2016r. , podczas uroczystości związanych z Apelem Pamięci 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6 rocznicy katastrofy w Smoleńsku 670,00 brak pliku
80/2016/15/ITI/2016 2016-03-31 2016-04-25 Mariusz Drzymała Usługi Projektowo-Wykonawcze "POLMAR" Wolin ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie uporządkowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Międzyzdroje" 7 995,00 brak pliku
81/2016/16/ITI/2016 2016-03-31 2016-12-31 Grupa Energetyczna Łukasz Brzostek , Wysoka Kamieńska ul. Leśna 8 Czynności eksploatacyjne i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Międzyzdroje 22 184,28 brak pliku
82/2016/SGK/02/16 2016-02-04 2016-11-30 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Odkomarzanie i deratyzacja na terenie Gminy Międzyzdroje zgodnie ze specyfikacją wymienioną w umowie. 55 000,00 brak pliku
83/1/INF/2016 2016-04-11 2016-04-11 Władysław Juszkiewicz 59-720 Raciborowice Górne 210/1 Wykonanie naprawy programu DZIERŻAWY w ramach nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. 600,00 brak pliku
84/2016/SGK.TW/01/2016 2016-03-25 2016-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach ul. Przy Wodociągach Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie Miasta Międzyzdroje 185 499,72 brak pliku
85/2016/21/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Archeozdroje, z siedzibą ul. Leśna C 72-500 Międzyzdroje Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie G Międzyzdroje, w tym : wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych. 7 500,00 brak pliku
86/2016/22/SOS.JB 2016-04-08 2016-10-31 Stowarzyszenie Historia Grodziska Lubin, 72-500 Międzyzdroje - Lubin, ul. Geodezyjna 4 Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości". 5 000,00 brak pliku
87/11/PROM/16 2016-04-06 2016-06-15 Sandra Bienias PPHU "Sanex" Oś. Tęczowe 26b/7 58-200 Dzierżoniów Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje 8 060,00 brak pliku
88/2124 2016-04-13 2016-05-31 ZINK SERWIS Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140 Prezentacja materiału wideo obrazu streamingowego na żywo z dwóch kamer stałych zainstalowanych w Międzyzdrojach na budynku molo z widokiem na plażę oraz na dachu budynku przy ul. Bohaterów warszawy 17 - hotel "Aurora" w telewizjach ogólnopolskich. 9 225,00 brak pliku
89/2016/17/ITI/2016 2016-04-20 2016-07-29 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o dł. 515 mb." 21 000,00 brak pliku
90/GN.6812.516/2016.DZ 2016-04-19 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokalu przy ul. Pomorskiej 6/5 w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
91/2016/01/SOS/2016 2016-04-20 2016-10-16 Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 Przekazanie środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków przeznaczonych na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów, - wyżywienie sił wsparcia Gminy Międzyzdroje. 50 000,00 brak pliku
92/2016/09/Adm 2016-09-23 2016-09-23 FUH Teleinstal Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Świadczenie czynności naprawczo-konserwacyjnych sprzętu i sieci telefoniczno-telefaksowej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 5 400,00 brak pliku
93/2016/10/Adm. 2016-09-23 0000-00-00 FHU Teleinstal Sławomir Pękalski 72-605 Świnoujście ul. Zalewowa 35 Konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzydrojach 4 200,00 brak pliku
94/INTERNET/MEW@/1/2016 2016-04-04 2018-04-30 Orange Polska SA w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 Usługa dostępu do Internetu wraz z aktywacją usługi we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Gminy Międzyzdroje (załącznik nr 1 do Umowy) w ramach utrzymania funkcjonowania projektu "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji", dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013. 52 477,85 brak pliku
95/ITI/2016 2016-04-15 2016-10-15 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenia w terminie od 18.04.2016 do 15.X.2016r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych na terenie Miasta Międzyzdroje przy pomocy systemu kontroli opłat specjalistycznego oprogramowania do kontroli opłat parkingowych, zgodnie z Uchwałą nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dnia 03.03.2016r. 15 000,00 brak pliku
96/2016/01/SOS/2016 2016-05-04 2017-06-30 Lech Trabel - Przewozy Autokarowe ulica Cicha 1/1 72-500 Międzyzdroje dowóz dzieci z terenu Gminy Międzyzdroje do Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz organizacja opieki wychowawczej nad przewożonymi uczniami w trakcie trwania przejazdów 67 950,00 brak pliku
97/2016/01/SOS/2016 2016-05-05 2016-10-15 Morski Odział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku 80-917 ul. Oliwska 35 Porozumienie w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Międzyzdroje na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Świnoujściu - grupa zamiejscowa w Międzyzdrojach. 5 000,00 brak pliku
98.GN.6812-547-2016/AB 2016-04-28 2016-05-19 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii o wartości zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty naliczonej z tytu łu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Tusiąclecia Państwa Polskiego 20, stanowiącej działkę nr 425/1 123,00 brak pliku
99/2016/SGK/TW/3/16 2016-04-15 2016-12-15 Lupar - Ryszard Czeraszkiwicz , 71-343 Szczecin, ul. Michałowskiego 2C Odławianie dzików z terenów Miasta Międzyzdroje wraz z transportem odłowionych zwierząt do ośrodków hodowli zwierzyny 19 926,00 brak pliku
100/GN.6812.593.2016.DZ 2016-05-10 2016-06-29 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Inwentaryzacja lokali przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 1 968,00 brak pliku
101/GN.6812.611.2016/AB 2016-05-17 2016-06-16 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Ustronie Leśne 12e stanowiącej działkę nr 234 do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 615,00 brak pliku
102/2016/14/PROM/16 2016-05-09 2016-05-31 Drukarnia DELTA Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik Kazimierz Sawczuk SJ 72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielsko-niemieckim oraz polskim. 11 070,00 brak pliku
103/2016/1/SOS/MP/2016 2016-06-01 2016-12-31 Roman Rusek 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Konpnickiej 20 Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje, na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje, tam i z powrotem 30 000,00 brak pliku
104/2016/23/SOS/JB 2016-05-31 2016-10-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Biegacza Sporting" ul. 1000-lecia PP 3, 72-500 Międzyzdroje Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki - organizacja Mityngu Lekkoatletycznego. 88 000,00 brak pliku
105/2016/24/SOS.JB 2016-05-31 2016-08-31 Bogusław Mamiński "Sporting" ul. Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzroje Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym, pn. "Bieg Śniadaniowy" na terenie Gminy Międzyzdroje 15 000,00 brak pliku
106/2016/SGK.ES/3/16 2016-05-16 2016-07-31 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72-400 Kamień Pomorski ul. Szczecińska 2 Przenoszenia/przemieszczania pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd z powodu remontu ulic Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I, do pojazdów do odbioru zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 13 411,92 brak pliku
107/2016/SGK.TW/16 2016-06-01 2016-12-31 Emilia Cieślikiewicz 72-500 Wapnica ul. Turkusowa 37/1 Zapewnienie i utrzymanie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, które mogą zostać dostarczone przez Zamawiającego, w gospodarstwie rolnym, stanowiącym własność wykonawcy. Za dodatkową opłatą wykonawca zapewni całodobową opiekę nad tymi zwierzętami oraz wyżywienie, leczenie i inne uzasadnione koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich. 1 500,00 brak pliku
108/2016/PROM/16 2016-05-25 2016-06-15 Babilon Promotion Tomasz Babiloński 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 21/3 Organizacja VIII Gali Boksu Zawodowego "Międzyzdroje Seaside Boxing Show" 150 000,00 brak pliku
109/2016/18/ITI/2016 2016-05-25 2016-06-15 Geodezja Tomasz Konarzewski 72-500 ul. Kolejowa 7 Dokonanie wznowienia punktów granicznych działek : nr 240, 223, 396, 397, 395/1, 395/9, 395/6 obręb 19 miasta Międzyzdroje 1 500,60 brak pliku
110/2016/1/SOS/DG 2016-06-10 2016-07-01 PRINTIS Aleksandra Andraszewicz-Lewandowska 72-500 Międzyzdroje ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30 Wykonanie tablic informacyjnych o usługach hotelarskich i renowację tablic informacyjnych o usługach hotelarskich 8 120,00 brak pliku
111/2016/717/111.2016/MD 2016-06-10 2016-06-30 Wycena Nieruchomości Danuta Brzostowska-Żelechowska, 71-215 Szczecin, ul. Ks. Robaka 29 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, stanowiącej działkę nr 491 o powierzchni 46,363 m2, obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla potrzeb aportu. 7 380,00 brak pliku
112/GN.6812.639.2016.AB 2016-05-24 2016-06-14 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego o wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach, obręb 21, stanowiącą działkę nr 324/5 738,00 brak pliku
113/2016/19/ITI/2016 2016-06-13 2016-09-30 Zakład Projektowy Instalacji i Sieci Sanitarnych MIASTOPROJEKT Świnoujćie, Świnoujście ul. Zalewowa 7B Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wikingów m.Lubin." 8 000,00 brak pliku
114/2016/2/SOS/DG 2016-06-01 2016-09-12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 3 461,59 brak pliku
115/2016/SGK/16/TW 2016-06-02 2016-06-30 Inwestim S.A. Warszawa ul. Marymoncka 15 Zakup koszy na śmieci oraz wykładów do koszy. 21 807,90 brak pliku
116/2016/15/PROM/16 2016-06-17 2016-06-19 Prof. Marian Rębkowski 78-100 Kołobrzeg, ul. Narutowicza 9/8 Wygłoszenie w dniu 19.06.2016 w Lubinie wykładu na temat historii grodziska w Lubinie. 600,00 brak pliku
GN.6843.117/733.2016.MD 2016-06-16 2016-06-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego waloryzacji bonifikaty dz. 416/8 123,00 brak pliku
118/GN.6826.739.2016.HH 2016-06-14 2016-06-28 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena dla potrzeb ustalenia opaty z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego dz. nr 149 w Międzyzdrojach przy ul. A.Mickiewicza 1 922,50 brak pliku
119/2016/1/FIN/2016 2016-06-28 2016-12-31 Delitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa Doradztwo dotyczące wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych oraz zakładów dżetowych Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) 24 132,60 brak pliku
120/2016/SOS 2016-06-28 2016-08-31 NZOZ Partnermed ul. Gryfa Pomorskiego 21-23 72-500 Międzyzdroje Usługa polegająca na pełnieniu dyżurów pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w dniach wolnych od pracy tj. soboty i niedziele oraz dni świąteczne w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 z budynku Przychodni NZOZ PARTNERMED przy ul. Gryfa Pomorskiego 21-23. 5 700,00 brak pliku
121/2016/11/Adm 2016-06-01 2016-06-08 ZUI "DONAT" Dariusz Niewczas 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 21D/10 Wykonanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i regulacyjnych w kotłowni gazowej - Urząd Miejski 1 076,25 brak pliku
122/2016/16/PROM/16 2016-06-27 2016-08-12 NOVA Sp. z o.o. 58-130 Żarów ul. Przemysłowa Wykonanie ekskluzywnych gadżetów wraz z oznakowaniem logotypem Gminy Międzyzdroje 7 009,77 brak pliku
123/2016/17/PROM/16 2016-07-01 2016-07-08 Agencja Medium Press Berenika Zielińska 78-100 Kołobrzeg, ul. Złota 10/12 Sprzedaż na rzecz Gminy Międzyzdroje wydawnictwa promocyjnego - przewodnika turystycznego autorstwa Roberta Śmigielskiego pl.: Międzyzdroje. Wyspa Wolin. 4 375,00 brak pliku
124/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Elżbieta Kanicka Szczecin 71-670, ul. Pryzjaciół Żołnierza 55/5 Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 roku na nauczyciela mianowanego dla 3 kandydatów. 700,00 brak pliku
125/2016/SOS 2016-07-06 2016-07-06 Daniela Wójtowicz, Kamień Pomorski 72-400 ul. Wąska 4 Udział w pracach komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 6 lipca 2016 r. na nauczyciela mianowanego dla 3 osób. 700,00 brak pliku
126/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 Jarosław Kwiatkowski Mierzyn Zakup piramidy na plac zabaw w Lubiniu 8 560,00 brak pliku
127/2016/SGK 2016-06-20 2016-07-20 "ATUT" Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 , Mosina Zakup zestawu urządzeń Fitness na plac zabaw w Lubinie. 16 400,00 brak pliku
128/2016/20/ITI/2016 2016-07-08 2016-12-15 E.Drzymała "INŻYNIERIA DROGOWA" 72-510 Wolin ul. Parkowa 1B Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach 35 000,00 brak pliku
130/GN.6812.820.2016.AB 2016-07-06 2016-08-05 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 1) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej, stanowiącej działkę nr 326/16 o powierzchni 659 m2, co celu sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości. 2) Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej działkę nr 439/1 o powierzchni 22.596 m2 do celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 1 230,00 brak pliku
131/2016/18/PROM/2016 2016-07-15 2016-09-12 Rajmund Bąkowski, 72-006 Mierzyno ul. Spółdzielców 7B Wykonanie pomnika upamiętniającego 25 - lecie Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach 73 800,00 brak pliku
132/2016/SOS.JB 2016-07-19 2016-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" 72-500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 29 Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" 10 000,00 brak pliku
133/2016/21/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-10 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Pogodnej w Wapnicy 50 430,00 brak pliku
134/2016/22/ITI/2016 2016-07-20 2016-10-20 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy". 4 000,00 brak pliku
135/2016/19/PROM/16 2016-08-01 2016-08-30 Event Factory S.C. J.Góralska, W. Gągorowski, 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 2 Organizacja imprezy promocyjnej o charakterze sportowym, pn.n. "Summer Kite Festival", tj. zawodów kitesurfingowych w dniach 26 sierpnia do 28 sierpnia 2016r. na terenie plaży w Międzyzdrojach. 20 000,00 brak pliku
136/2016/23/ITI/2016 2016-08-01 2016-11-15 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn.n. "Budowa kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy pryz ul. Jodłowej 3" w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje". 15 000,00 brak pliku
137/2016/SGK/4/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Lubinie. 1 605,00 brak pliku
138/2016/SGK/5/16 2016-08-31 2016-09-10 Alojzy Kowalczyk, Stargard Szczeciński, ul. Moniuszki 4/B Wykonanie wniosku cięć wraz z opracowaniem ekspertyzy opisującej stan zachowania drzewa - lipy rosnącej na terenie działki nr 251 (róg ul. Zwycięstwa i ul. Krasickiego) w Międzyzdrojach. 1 605,00 brak pliku
139/2016/24/ITI/2016 2016-08-19 2016-08-25 Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Roboty budowlane związane z awarią istniejącej linii 0,4 kV, w ramach zadania pn. Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami. 39 979,54 brak pliku
140/GN.6812.951.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu nr 2 i 5 przy ul. Zwycięstwa 27 w Międzyzdrojach 984,00 brak pliku
141/GN.6812.952.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 D&K architekci Dorota Bujnowska, Stargard Szczeciński ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokalu nr 5 przy ul. Zwycięstwa 41 w Międzyzdrojach 300,00 brak pliku
142/GN.6812/950.2016.DZ 2016-08-18 2016-09-17 "Wedo" Zofia Graczyk Wycena nieruchomości, Szczecin ul. Nowoleśna 39 Aktualizacja wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1000-lecia PP 16a w Międzyzdrojach 246,00 brak pliku
143/2016/25/SOS.JB 2016-08-26 2016-09-30 AMP Studio Paweł Majewski, Do Dworu 18, 71-805 Szczecin Opracowanie artystyczne albumu muzycznego (płyty muzycznej audio z okładką) pt. "Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum" z materiałów niezbędnych do wykonania dzieła, powierzonych przez Wydawcę oraz dostawy ww. dzieła dla Wydawcy w liczbie 1000 sztuk. 20 000,00 brak pliku
144/GN.6812.974.2016.AB 2016-08-31 2016-09-30 Biuro Nieruchomości Bogusław Tuła, Rewal ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przy: 1) ul. Mieszka I stanowiącej działkę nr 224/3 w Międzyzdrojach, 2) w Lubinie stanowiącej działkę nr 24/7, 3) w Międzyzdrojach stanowiącej działkę nr 305 i działkę 303, do celu dokonania zamiany. 2 091,00 brak pliku
145/2016/25/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-09 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, Szczecin ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 48 000,00 brak pliku
146/2016/26/ITI/2016 2016-08-23 2016-08-29 Piotr Dereń Consulting Engin eers Specjalistyczne Usługi Budowlane, ul. Kwiatów Polskich 59, 71-499 Szczecin Opracowanie ekspertyzy budowlanej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Myśliwskiej 9 w Międzyzdrojach" w ramach zadania "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" 4 305,00 brak pliku
147/2016/27/ITI/2016 2016-08-31 2016-09-30 Markel Marek Chabowski, 72-500 Międzyzdroje ul. Turkusowa 1e/1 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubiniu 57 000,00 brak pliku
148/2016/21/PROM/16 2016-08-31 2016-09-10 GREEN HOUSE Paweł Kranc, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Organizacja III Pikniku Rodzinnego, impreza promocyjna. 30 000,00 brak pliku
149/2016/01/SM/2016 2016-09-06 2016-10-06 KWP Szczecin Porozumienie z KWP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu. 23 604,50 brak pliku
150/2016/27/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-16 Krzysztof Nowak, Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa schodów wejściowych na molo". 7 999,92 brak pliku
151/2016/28/ITI/2016 2016-09-06 2016-09-30 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach" 4 500,00 brak pliku
152/2016/29/GNiR 2016-09-07 2016-09-28 ''GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście, ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie wznowienia czterech punktów granicznych działek: nr 41 i nr 49, obręb 21 miasta Międzyzdroje ( 4 punkty) 590,40 brak pliku
153/2016/30/GNiR 2016-09-08 2016-11-07 "GEOPOMIAR" Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie podziału działek położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje: nr 326/16 na dwie działki, nr 326/18 na dwie działki i nr 326/20 na dwie działki 5 904,00 brak pliku
154/2016/29/ITI/2016 2016-09-06 2016-12-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć ul. Dziwna 5a 72-420 Dziwnów Pełnienie funkcji Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wodnej w Lubinie ". 4 000,00 brak pliku
155/2016/22/PROM/2016 2016-09-29 2016-12-31 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Rejestracja obrad sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w tym 4 sesji zwyczajnych oraz 2 sesji nadzwyczajnych, postprodukcji i dostarczenie nagranego materiału filmowego Zleceniodawcy. Płatność 670.00 zł za każdą nagraną i dostarczoną Zleceniodawcy sesję. 670,00 brak pliku
156/2016/30/ITI/2016 2016-09-19 2016-09-29 Najda Consulting Andrzej Najda, Szczecin ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji dla projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach". 39 999,60 brak pliku
157/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Wykonanie szczepień przeciwko grypie i opieka medyczna w trakcie wykonywania szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia. 6 000,00 brak pliku
158/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICA MED MIĘDZYZDROJE Szczepienie przeciw grypie mieszkańców M-jów pow. 60 roku życia i opieka medyczna w okresie szczepienia. 1 200,00 brak pliku
159/2016/SOS/GD 2016-08-31 2016-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Usługa - dyżury pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w dniach wolnych od pracy w budynku przychodni NZOZ PARTNERMED przy UL. GRYFA POMORSKIEGO 21-23 w Międzyzdrojach 11 400,00 brak pliku
160/2016/31/ITI/2016 2016-09-28 2016-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lubinie". 12 000,00 brak pliku
161/2016/26/SOS/JB 2016-09-16 2016-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pn. Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 72-500 Międzyzdroje ul. Leśna 17 Wsparcie zadania publicznego - realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki. 85 435,00 brak pliku
162/2016/32/ITI/2016 2016-09-29 2016-11-30 "Katarzyna Ewa Olszak - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe" 72-400 Kamień Pomorski, ul. Szymanowskiego 14 Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki." 47 970,00 brak pliku
GN.6843.164/1065.2016.MD 2016-10-03 2016-10-17 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 235/1 obręb 20 miasta Międzyzdroje będącej własnością Gminy Międzyzdroje oddanej w użytkowanie wieczyste. 615,00 brak pliku
165/2016/27/SOS.JB 2016-09-30 2016-12-31 Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach, ul. Cicha 2 Wsparcie realizacji zadania publicznego - dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo/turystycznej a także propagowanie aktywnego trybu życia. 20 000,00 brak pliku
166/2016/34/ITI/2016 2016-10-19 2016-10-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze POLMAR Mariusz Drzymała , Wolin, ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 m. ul. Skarpowej w m. Lubin". 10 824,00 brak pliku
167/2016/35/ITI/2016 2016-10-19 2016-10-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze POLMAR Mariusz Drzymała , Wolin, ul. Mała 7b/5 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 m ul. Wodnej w m. Lubin" 10 332,00 brak pliku
168/2016/GNiR 2016-10-10 2016-12-09 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Dokonanie podziału działki nr 188/3 obręb 16 miasta Międzyzdroje na pięć działek. 3 000,00 brak pliku
169/2016/GNiR 2016-10-12 2016-12-11 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Podział działki nr 129, obręb 23-Wapnica, gmina Międzyzdroje na dwie działki 1 600,00 brak pliku
GN.6843.163/1064.2016.MD 2016-10-03 2016-10-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie opinii w sprawie wzrostu wartości gruntu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, dla ustalenia podstaw do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 615,00 brak pliku
170/GN/6826/1116.2016.HH 2016-10-14 2016-10-29 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Określenie wartości zwaloryzowanej bonifikaty dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 123,00 brak pliku
171/2016/12/Adm 2016-10-17 2016-12-31 Barbara Czarna, Wapnica Wykonywanie obowiązków opiekuna świetlicy wiejskiej "WIKLINA" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 1 272,69 brak pliku
172/2016/23/PROM/16 2016-10-05 2016-10-21 Drukarnia DELTA Sp. J. 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. 3 505,50 brak pliku
173.GN.6812/1086.2016.AB 2016-10-10 2016-11-01 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Operatu szacunkowego o wartości nieruchomości lokalowej nr 102 , położonej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz opinii o waloryzacji wartości bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. 1000-lecia PP 20. 984,00 brak pliku
174/2016/33/ITI/2016 2016-09-29 2016-12-15 Biuro Projektowo-Prawne Robert Bieć, 72-420 Dziwnów, ul. Dziwna 5a Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach " w ramach zadania pn. "Remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach." 4 000,00 brak pliku
175/2016/37/ITI/2016 2016-10-20 2016-11-21 Chmielewska Katarzyna , Szczecin, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23 Opracowanie koncepcji dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w granicach dz. nr 227 przy ul. Zdrojowej". 18 450,00 brak pliku
176/2016/SOS/GD 2016-10-03 2016-12-31 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICA MED S.C. Barbara Kuszewska, Barbara Niczyporuk, ul. Sąsiedzka, 72-605 Świnoujście MIĘDZYZDROJE Wykonanie szczepień mieszkańcom Gminy Międzyzdroje od 60 roku życia, szczepionką ochronną przeciwko grypie, organizacja opieki medycznej w trakcie wykonywania szczepień - etap drugi 300,00 brak pliku
177/2016/37/ITI/2016 2016-11-03 2016-11-10 C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki spółka cywilna, 70-236 Szczecin, ul. Sowińskiego 24/1p Opracowanie koncepcji przebiegu drogi rowerowej pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego przy stacji badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego a granicą Międzyzdrojów z Gminą Świnoujście (ok. 2,5 km) 8 610,00 brak pliku
178/2016/13/Adm 2016-10-28 2016-12-15 Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetyczneo Eugeniusz Brzostek, 72-410 Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza 26 Wykonanie remontu Sali wielofunkcyjnej budynku "Wiklina" położonego w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 13 450,00 brak pliku
179/2016/14/Adm 2016-10-28 2016-11-06 GREMAR Grzegorz Żyła, 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 31a/8 Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 6 787,58 brak pliku
180/2016/38/ITI/2016 2016-11-07 2016-12-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich, dróg gminnych na terenie Gminy Międzyzdroje 36 900,00 brak pliku
181/2016//SGK/16 2016-10-28 2016-12-31 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Międzywodziu, ul. Słoneczna 12 B Wycinka 8 szt. drzew - topoli, na Promenadzie w Międzyzdrojach 9 000,00 brak pliku
182/2016/3/SOS/DG 2016-11-04 2016-12-10 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 18 Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego 1 230,00 brak pliku
183/2016/24/PROM/16 2016-11-08 2016-11-11 Andrzej Mleczko, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 21B/7 Usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 11 listopada 2016r. podczas uroczystości związanych z obchodzonym Dniem Niepodległości. 670,00 brak pliku
184/2016/28/SOS.JB 2016-11-10 2016-12-20 "KLIF" Stowarzyszenie Obywatelskie, 72-500 Międzyzdroje, Lubiń, ul. Główna 21A Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo - poznawczej. 10 000,00 brak pliku
185/2016/15/Adm 2016-11-08 2016-11-15 Hubert Szwed, 72-500 Międzyzdroje, ul. Podgórna 10 Wykonanie kompleksowych pomiarów elektrycznych w budynku remizy OSP w Lubinie. 1 968,26 brak pliku
186/2016/43/ITI/2016 2016-11-21 2016-12-15 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Skarpowej w Lubinie. 77 000,00 brak pliku
187/2016/44/ITI/2016 2016-11-21 2016-12-20 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb. ul. Wodnej w m. Lubin. 66 999,99 brak pliku
188/2016/45/ITI/2016 2016-11-22 2016-12-19 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Wodnej w M. Lubin". 7 000,00 brak pliku
189/2016/46/ITI/2016 2016-11-22 2016-12-19 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji przedstawiciela zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przy realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi o długości 120 mb ul. Skarpowej w m. Lubin". 7 000,00 brak pliku
190/2016/47/ITI/2016 2016-11-21 2016-11-28 Zakład Instalatorstwa Elektroenergetycznejgo Krzysztof Brzostek, Ościęcin 19, 72-300 Gryfice Zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych ul. Nadbrzeżna w m. Wicko 4 268,10 brak pliku
191/GN.6812.1081.2016.DZ 2016-10-04 2016-11-03 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokali nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 przy ul. Tysiąclecia PP 15 w Międzyzdrojach oraz lokalu nr 3 przy ul. Zwycięstwa 50 w Międzyzdrojach 3 000,00 brak pliku
192/GN.6812.1249.2016.DZ 2016-11-07 2016-12-07 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 7 przy ul. Zwycięstwa 50 w Międzyzdrojach oraz lokalu nr 2 przy ul. Książąt Pomorskich 26 w Międzyzdrojach 600,00 brak pliku
193/2016/25/PROM/16 2016-11-21 2016-12-15 "Butterfly" Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8 lok. 1, 71-662 Szczecin Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych Gminy Międzyzdroje tj. gadżetów reklamowych z logo Międzyzdrojów. 10 356,60 brak pliku
194/GN.6812/1129/2016/DZ 2016-10-17 2016-10-17 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Aneks do umowy nr 141.GN.6812.952.2016.DZ z dnia 18 sierpnia 2016 r. 300,00 brak pliku
195/2016/16/Adm 2016-11-08 2016-11-25 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Zakup i montaż zestawu konferencyjnego w Sali Narad i Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5. 14 255,70 brak pliku
196/2/2016 2016-12-01 2016-12-30 Agnieszka Skowera - Piela, Lubin Umowa-zlecenie - pomoc administracyjno - techniczna. 2 072,00 brak pliku
197/3/2016 2016-12-01 2016-12-30 Sylwia Węgrzycka-Wnuk Umowa - zlecenie - pomoc administracyjno - techniczna 1 942,50 brak pliku
198/2016/39/ITI/2016 2016-11-09 2016-11-25 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów szklonych na terenie Gminy Międzyzdroje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 24 600,00 brak pliku
199/2016/40/ITI/2016 2016-11-04 2016-11-30 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 8 610,00 brak pliku
200/2016/41/ITI/2016 2016-11-18 2016-11-28 PUH TRIBE S.C. Paweł Baczyński, Elżbieta Baczyńska, Szczecin, ul. Dworcowa 1 Opracowanie audytu energetycznego obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" na potrzeby aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej). 11 070,00 brak pliku
201/2016/42/ITI/2016 2016-11-07 2016-12-30 EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej wraz z elementami odwodnienia pasa drogowego w ul. Ks. Pomorskich 94 710,00 brak pliku
202/2016/4/SOS/DG 2016-11-28 2016-12-15 PRINTIS Aleksandra Andraszewicz Lewandowska ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, 72-500 Międzyzdroje Konserwacja i naprawy tablic informacyjnych przy zejściach na plażę, na terenie kąpieliska morskiego Wschód i Zachód w Międzyzdrojach. 4 410,00 brak pliku
203/2016/26/PROM/2016 2016-12-13 2016-12-27 Tomasz Krawczyk 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Zamieszczenie życzeń świątecznych Zleceniodawcy na portalu internetowym www.naszemiastomiędzyzdroje.com. 405,00 brak pliku
204/GN.6812.1328.2016.AB 2016-12-06 2017-01-05 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 106 obręb 20, do celu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 400,00 brak pliku
205/SOS/INF/7/2016 2016-08-08 2016-12-10 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Wytworzenie nowej witryny internetowej www.miedzyzdroje.pl (tj. serwisu portalowo-informacyjnego na bazie standardowego, autorskiego systemu CMS ALFATV) 9 900,00 brak pliku
206/2016/SOS/GD 2016-12-30 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie z siedzibą w Wolinie 72-510, ul. Mickiewicza 14 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. 70 000,00 brak pliku
207/SOS/INF/8/2016 2016-12-12 2016-12-19 GISON Sp. z o.o. 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 18/12 Udzielenie zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do Aplikacji GEZ, służącej do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków oraz udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji GEZ, w zakresie i na warunkach wskazanych w ust. 3-4 umowy. 1 968,00 brak pliku
2/2017/ID/352582/P/2017 2017-01-02 2017-12-31 Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w 2017r. 87 434,03 brak pliku
1/2017/01/Adm 2017-01-02 2017-12-31 Garmond-Press S.A. ul. Lubicz 3, Kraków Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych w 2017 r. 7 080,03 brak pliku
3/2017/ITI/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 30 000,00 brak pliku
4/2017/2/ITI/2017 2017-01-02 2017-12-31 Grupa Energetyczna Brzostek Łukasz Brzostek ul. Leśna 8, 72-410 Wysoka Kamieńska Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Międzyzdroje na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje . 29 579,04 brak pliku
5/2017/3/ITI/2017 2017-01-02 2017-12-31 ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34 Wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp . z o.o. 100 748,76 brak pliku
6/2017/01/SOS.JB 2017-01-02 2017-12-31 Fundacja "Motywacja i Działanie", Międzyzdroje ul. Norwida 7/12 Realizacja zadania publicznego usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach. 28 950,00 brak pliku
7/2017/02/SOS.J B 2017-01-02 2017-12-31 Aneta Całus Prywatny Gabinet Terapeutyczny, Świnoujście ul. Okólna 6/1 Sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych z zaburzeniami psychicznymi. 15 000,00 brak pliku
08/2017/01/PROM/2017 2017-01-17 2017-12-29 WebCamera Media Sp. z o.o. 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/4 Ciągły obraz streaming video z 2 kamer zainstalowanej w Międzyzdrojach 8 730,00 brak pliku
9/2017/03/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Robert Osiński, ul. Geodezyjna 12A, 72-500 Lubin Umowa - Zlecenie wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
10/2017/04/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Damian Jastrzębski ul. Dobra 5, 72-500 Lubin Umowa - zlecenie, wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego OSP w Lubinie - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
11/2017/05/Adm 2017-01-16 2017-12-31 Wiesław Woszczyk, ul. Ludowa 5/2, 72-500 Międzyzdroje Umowa - zlecenie, wykonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu pożarniczego w OSP Międzyzdroje - płatność 14.16 zł/h 14,16 brak pliku
12/2017/02/PROM/17 2017-01-17 2017-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Umowa na utrzymanie na serwerze internetowym kanału TV-polska.eu, Międzyzdroje, tv-polska.eu, oraz wizytówki internetowej . 4 500,00 brak pliku
13/2017/03/PROM/17 2017-01-16 2018-01-16 VC TRAVELLING POLSKA Ariel Trzajna, Dziemionna ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka Prezentacja Gminy Międzyzdroje na portalu internetowym www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl i jej utrzymanie w okresie trwania umowy 367,77 brak pliku
14/2017/03/SOS.JB.2017 2017-01-17 2017-12-31 Fundacja "Motywacja i Działanie", Międzyzdroje ul. Norwida 7/12 Sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu LCW 16 000,00 brak pliku
15/2017/04/SOS.JB/2017 2017-01-17 2017-12-31 NUTW w Międzyzdrojach ul. Cicha 2 Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym UTW 54 068,00 brak pliku
16/2017/05/SOS.JB 2017-01-17 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Międzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 3/6 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate. 40 000,00 brak pliku
17/2017/06/SOS.JB 2017-01-17 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Fala" 72-500 Międzyzdroje ul. Aleja Róż 7 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej. 230 000,00 brak pliku
18/2017/07/SOS.JB 2017-01-19 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 72-500 Międzyzdroje ul. Leśna 17 Wsparcie realizacji zadania w zakresie tenisa stołowego i lekkiej atletyki 265 000,00 brak pliku
19/2017/08/SOS.JB 2017-01-19 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "GIMSPORT", 72-500 Międzyzdroje ul. Kolejowa 33 Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów 57 500,00 brak pliku
20/2017/GN.6812.55.2017.DZ 2017-01-18 2017-02-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 wycena lokali mieszkalnych 1 968,00 brak pliku
21/2017/4/PROM/17 2017-01-23 2017-12-31 PRESS SERWICE MONITORING MEDIÓW Sp. z o.o. 60-801 Poznań, ul. Marcelińska 14 Umowa na monitoring mediów 4 206,60 brak pliku
22/2017/09/SOS.JB 2017-01-23 2017-12-31 Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 29 Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". 25 000,00 brak pliku
23/2017/10/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Artur Ostrowski, 61-131 Poznań, ul. Katowicka 11D/142 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowy. 10 224,00 brak pliku
24/2017/11/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Joanna Kiedrowska 83-400 Kościerzyna, w. Kaliska 43 Stypendium sportowe dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
25/2017/12/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Anna Zielińska, 12-200 Pisz, ul. Żurawia 11 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
26/2017/13/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Wioleta Witkowska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Zwycięstwa 63 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
27/2017/14/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Sylwia Wandachowicz, 72-500 Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 16 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
28/2017/15/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Michał Wandachowicz, 72-500 Międzyzdroje, Aleja Róż 16 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 6 132,00 brak pliku
29/2017/16/SOS.JB. 2017-01-24 2017-12-31 Michał Kluczyński, 72-005 Przecław, Warzymice 73/7 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
30/2017/17/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Natalia Jaworska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Piastowska 17/1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
31/2017/18/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Adrian Jaworski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Piastowska 17/1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 4 092,00 brak pliku
32/2017/19/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Filip Marchalewski, 72-500 Międzyzdroje, ul. Lipowa 5 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
33/2017/20/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Delfina Żółtowska, 71-150 Szczecin, ul. M.Konopnickiej 4 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 10 224,00 brak pliku
34/2017/21/SOS.JB 2017-01-24 2017-12-31 Kacper Domitrz, 72-514 Kołczewo, Świętouść 1 Ufundowanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 6 132,00 brak pliku
35/2017/05/PROM/17 2017-01-24 2017-12-31 Małgorzata Aftewicz, 72-500 Międzyzdroje, ul. Emilii Plater 12 B/4 opracowanie dziennikarskie, korekta i adjustacja tekstów informacyjnych do informatora samorządowego Gminy Międzyzdroje 8 400,00 brak pliku
36/2017/05/PROM/17 2017-01-25 2017-12-31 Tomasz Krawczyk 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Świadczenie usług związanych z rejestracją obrad sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w roku 2017 8 040,00 brak pliku
37/2017/SGK.TW/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Utrzymanie czystości na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2017. 2 540 000,00 brak pliku
38/SGK.ES/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 86 Prowadzenie PSZOK-u w ...... i obsługa ........ do selektywnej zbiórki z terenów publicznych 143 194,00 brak pliku
39/2017/I/SOS/MP/2017 2017-01-31 2017-12-31 PKS Spółka z o.o. 72-400 Kamień Pomorski ul. Szczecińska 76 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje , w zakresie wykonywania busowych usług przewozowych transportu publicznego na odcinku linii komunikacyjnej : Lubin - Wapnica - Wicko - Międzyzdroje 60 000,00 brak pliku
40/2017/SGK.TW/2/2017 2017-01-25 2017-12-30 Związek Gmin Wyspy Wolin, 72-510 Wolin Składka na utrzymanie ZGWW, na podstawie podjętej uchwały. 184 500,00 brak pliku
41/2017/SGK.TW.03 2017-01-25 2017-02-08 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego / wyceny poniesionych nakładów przy budowie sieci uzbrojenia technicznego w Lubinie 1 476,00 brak pliku
42/SGK/04.2017.TW 2017-01-28 2017-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko ul. Żwirowa 37 Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z gminy Międzyzdroje. 9 000,00 brak pliku
43/2017/1/SOS 2017-01-25 2017-12-31 Monika Kalemba Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w 2017 roku. 1 154,33 brak pliku
44/2017/07/PROM/17 2017-01-20 2017-12-29 Drukarnia DELTA Sp. J. 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/19 Druk informatora samorządowego na rok 2017. 28 671,30 brak pliku
45/2017/22/SOS.JB 2017-01-16 2017-12-31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Taneczny Klub Sportowy Jantar" 72-500 Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20 Wsparcie realizacji zadania publicznego - sportowy taniec towarzyski 67 500,00 brak pliku
46/2017/SOS/GD 2017-01-02 2017-12-31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNERMED ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje Dyżury pielęgniarek w okresie od 2.01.2017 do 31.12.2017 w dni wolne od pracy, tj. soboty , niedziele i dni świąteczne w godzinach od 9.00 do 12.00. 33 900,00 brak pliku
47/SGK.ES/2/17 2017-02-02 2017-12-10 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 Usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ul. Polnej w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie badania parametrów wskaźnikowych w : 1) wodach podziemnych, 2) wodach powierzchniowych, 3) wodach w rowie opaskowym (parametry jak dla wód odciekowych), 4) gazie składowiskowym. 4 956,90 brak pliku
48/SGK.ES/3/17 2017-02-02 2017-11-30 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Międzyzdrojach przy ulicy Polnej, w fazie poeksploatacyjnej, w zakresie : 1) kontroli osiadania powierzchni składowiska, 2) sprawdzenia sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego składającego się z 6 studni odgazowujących. 3 936,00 brak pliku
49/SGK.7021.2.2017.ES 2017-02-02 2017-10-31 SGS Polska Sp. z o.o. 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 Dwukrotne wykonania w 2017 r. usługi badania dwóch wskaźników zanieczyszczeń w ściekach (wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych - dróg gminnych i parkingów o trwałej nawierzchni z terenu miasta Międzyzdroje. 1 173,42 brak pliku
50/2017/GNiR 2017-02-01 2017-04-02 "Geopomiar" Jacek Borzymowicz Podział działki nr 255 obr. 20 miasta Międzyzdroje. 2 214,00 brak pliku
51/SOS/INF/1/2017 2017-01-02 2017-12-31 Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 71-010 Szczecin ul. Białowieska 6B Usługi doradztwa informatycznego w zakresie zabezpieczenia sieci , systemu backupu. 25 741,44 brak pliku
52/SOS/INF/S/2017 2017-01-02 2017-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "Alfa" Spółka z o.o. 71-698 Szczecin ul. Kukułeczki 56 Utrzymanie witryn internetowych oraz nadzór nad systemem e-obieg. 12 841,20 brak pliku
53/SOS/INF/2/2017 2017-01-02 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa ul. Kubickiego 9 lok.5 Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA 2 460,00 brak pliku
54/2017/3207044-0136 2017-01-02 2017-12-31 Technika IT S.A 44-102 Gliwice ul. Toszecka 2 Opieka techniczna oprogramowania do ewidencji aktów USC. 3 071,31 brak pliku
55/SOS/INF/4/2017 2017-01-17 2017-12-31 GISON Sp. z o.o. 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 18/12 Licencja użytkowania oprogramowania mapowego. 6 888,00 brak pliku
56/SOS/INF/3/2017 2017-01-02 2017-12-31 Profeko sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Kelles-Krauza 36 Opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem do kompleksowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami przepisów prawa. 9 840,00 brak pliku
57/SGK/2017 2017-02-07 2017-12-31 Emilia Cieślikiewicz Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 1 500,00 brak pliku
58/SGK/2017 2017-02-03 2017-12-31 Remigiusz Machnicki, Wicko ul. Żwirowa 37 Gabinet Weterynaryjny Udzielanie pomocy zwierzętom w ramach zdarzeń drogowych - w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 1 500,00 brak pliku
59/2017/08/PROM/17 2017-02-03 2017-02-15 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie dokumentu planistyczno-operacyjnego tzw. "Planu działań JST" na potrzeby projektu tj. wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". 6 150,00 brak pliku
60/2017/23/SOS.JB 2017-01-31 2017-02-14 Krzysztof Nowak N-Bud, 78-400 Szczecinek ul. Szarych Szeregów 27 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siłowni plenerowej w Międzyzdrojach. 14 760,00 brak pliku
61/2017/24/SOS.JB 2017-02-08 2017-04-20 Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów" 73-210 Recz, ul. Choszczeńska 49/1 Realizacja zadania na organizację spotkań autorskich w ramach zadania publicznego : "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". 4 000,00 brak pliku
62/EN.6812.172.2017.DZ 2017-02-06 2017-03-07 D&K architekci Dorota Bujanowska, Stargard, ul. Podmiejska 23 Inwentaryzacja lokalu przy ul. Światowida 16/2 Międzyzdroje 300,00 brak pliku
63/17/ZP/PPZ-1/2017 2017-02-10 2017-12-29 Wojciech Kamiśki ul. Podhalańska 13/8 70-452 Szczecin ustalenie warunków zabudowy - tworzenie projektów decyzji 42 750,00 brak pliku
64/01/2017 2017-01-02 2017-12-31 Celowy Związek Gmin R-XXI PGK Sp z o.o. Kamień Pomorski Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów - wartość uzależniona od ilości przyjętych odpadów komunalnych. 0,00 brak pliku
65/2017/2/SOS 2017-02-13 2017-03-06 Maria Szymańska Wolin umowa zlecenie - usługa utrzymanie czystości w Urzędzie - stawka 15.00 zł za godzinę. 15,00 brak pliku
66.GN.6812.140.2017.AB 2017-02-01 2017-03-03 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewel, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatów szacunkowych Komunalna, Niepodległości, Polna 1 476,00 brak pliku
67/2017/1/SOS/DG 2017-02-08 2017-03-15 WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin wykonanie aktualizacji profili wodnych na Kąpielisko Morskie Międzyzdroje wschód i zachów 861,00 brak pliku
68/2017/04/ITI/2017 2017-01-30 2017-02-24 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie Studium Wykonalności na zadanie pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020." 40 590,00 brak pliku
69/2017/05/ITI/2017 2017-01-30 2017-02-24 Najda Consulting, Andrzej Najda, Szczecin ul. Piotra Ściegiennego 27/14 Opracowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogenne potencjały" 7 840,00 brak pliku
70/GN.6812.243.2017.AB 2017-02-17 2017-03-10 Planos Consulting Jarosław Postaremczak Kościan karta informacyjna przedsięwzięcia dz. 128/4 Rubin 5 535,00 brak pliku
71/2017/GNiR 2017-02-20 2018-03-20 GEOPOMIAR - Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 prace geodezyjne-wznowienie pkt. granicznych i wykaz zmian gruntowych 2 275,50 brak pliku
72/2017/16/ITI/2017 2017-02-21 2017-03-15 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin remont chodników dokumentacja 6 500,00 brak pliku
73/2017/07/ITI/2017 2017-02-21 2017-07-28 Inżynieria Drogowa Edward Drzymała ul. Parkowa 1B 72-510 Wolin Budowa drogi ul. Małej w Wapnicy - dokumentacja 28 000,00 brak pliku
74/2017/08/ITI/2017 2017-03-02 2017-12-15 Compono Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 21 Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie molo wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. 60 885,00 brak pliku
75/2017/25/SOS.JB 2017-03-01 2017-05-19 Stowarzyszenie obywatelskie "KLIF" z siedzibą w Lubinie przy ul. Głównej 21 A, 72-500 Międzyzdroje Realizacja zadania publicznego "Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo poznawczej, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 08.02.2017r. zwanym dalej "zadaniem publicznym" 10 000,00 brak pliku
76/20A/RBiF/JR 2017-03-01 2017-12-31 Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 14 760,00 brak pliku
77/2017/09/ITI/2017 2017-03-06 2017-12-15 Compono Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 21 Budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę 59 778,00 brak pliku
78/2017/26/SOS.JB 2017-03-01 2017-12-31 Chorągiew Zachodnipomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej z siedzibą w Międzyzdrojach ul. Żeromskiego 28 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego , w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 10 000,00 brak pliku
79/2017/SGK.ES.4 2017-03-07 2017-05-31 Green Key Joanna Masiora-Tomaszewska, Poznań, ul. Nowy Świat 10a/15 Raport z wykonania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2015-2016 1 500,00 brak pliku
80/2017/GNiR 2017-03-08 2017-04-05 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Wznowienie wskazanych 12 punktów granicznych działki gminnej nr 324/1 obręb 21 miasta Międzyzdroje 1 476,00 brak pliku
81/2017/GNiG 2017-03-08 2017-03-22 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Operat szacunkowy wyceny wartości nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 255/2 obręb 20 miasta Międzyzdroje o powierzchni 6.043 m2 w celu wniesienia w/w nieruchomości aportem do spółki gminnej. 615,00 brak pliku
82/2017/3/SOS 2017-03-13 2018-03-31 Artur Kiryluk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Słowiańska 1/1 Międzyzdroje Dokonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zleceniodawcy i innych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie orzeczeń. Maksymalna liczba osób skierowanych na badania to 40. 2 000,00 brak pliku
83/2017/4/SOS 2017-03-31 2018-03-31 Małgorzata Irena Kosciukiewicz, Sławomir Aleksander Gorący s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Partnermed", ul. Gryfa Pomorskiego 21-23, 72-500 Międzyzdroje wykonywanie badań EKG z opisem oraz zapewnienie wykonywania badań laboratoryjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy brak pliku
84/2017/09/PROM/17 2017-03-16 2017-12-31 Paweł Kranc, Green House, ul. Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz Świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje. 30 000,00 brak pliku
85/2017/10/ITI/2017 2017-03-20 2017-12-15 Mariusz Drzymała "POLMAR" , ul. Mała 7b/5, 72-510 Wolin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. Wicko, wraz z pozwoleniem na budowę, złożonej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót w kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w Międzyzdrojach. Rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron dnia 27.11.2017r. 69 495,00 brak pliku
86/2017/GNiR 2017-03-21 2017-07-19 "GEOPOMIAR" Świnoujście ul. Rogozińskiego 7, Jacek Borzymowicz Realizacja prac geodezyjnych w zakresie 1) przygotowanie wstępnego projektu podziału działek gminnych nr 17 i nr 21 obręb 16 miasta Międzyzdroje, zgodnie z przekazaną koncepcją podziału przygotowaną przez planistę, 2) przeprowadzenie geodezyjnego podziału działek nr 17 i 21 obręb 16 miasta Międzyzdroje . 7 872,00 brak pliku
87/2017/SGK/7/TW 2017-03-20 2017-12-31 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, ul. Przy Wodociągach 3, 72-500 Międzyzdroje Określenie zasad utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie miasta Międzyzdroje. Przeglądy i prace konserwacyjne sieci kanalizacji deszczowej, w tym głównych kolektorów, w obrębie miasta Międzyzdroje. 185 499,72 brak pliku
88/2017/SGK/8/TW 2017-03-20 2017-11-30 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Odkomarzania i deratyzacji Gminy Międzyzdroje zgodnie z zakresem wymienionym w § 1. umowy. 55 000,00 brak pliku
89/2017/SGK/9/TW 2017-05-17 2018-01-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Przekazanie dotacji na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej oraz prowadzenia akcji zima. 600 000,00 brak pliku
90/2017/11/ITI/2017 2017-02-24 2017-05-31 Katarzyna Chmielewska Pracownia Projektowa, ul. Legionów Dąbrowskiego 12/23, Szczecin Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obręb 20 Międzyzdroje w ramach zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". 54 735,00 brak pliku
91/2017/12/ITI/2017 2017-03-01 2017-04-14 Adam Dzik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "HYDROBUD", ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie Remont balustrad ze stali nierdzewnej schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach. 21 500,00 brak pliku
92/2017/10/PROM/17 2017-03-15 2017-04-14 "Drukarnia DELTA" Piotr Adamski, Krzysztof Sołtysik, ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600 Świnoujście Druk materiału promocyjnego - planu miasta Międzyzdroje w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. 8 597,70 brak pliku
93/2017/2017/SGK/5/ES 2017-03-30 2017-06-28 Piotr Baliński Projekt, Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, trzema głównymi wylotami do Kanału Stary Zdrój, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ulic), w granicach miasta Międzyzdroje. 18 450,00 brak pliku
94/2017/06/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Robert Osiński, Lubin ul. Geodezyjna 12a, 72-500 Międzyzdroje Aneks do umowy zlecenia nr 09/2017/03/Adm. brak pliku
95/2017/07/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Damian Jastrzębski , Lubin ul. Dobra 5, 72-500 Międzyzdroje Aneks do umowy zlecania nr 10/2017/04/Adm. brak pliku
96/2017/08/Adm. 2017-02-28 2017-12-31 Wiesław Woszczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Ludowa 5/2 Aneks Nr 96/2017/08/Adm. brak pliku
97/2017/09/Adm. 2017-03-31 2017-12-31 Barbara Czarna, Wapnica ul. Turusowa 1d/4 Opiekun świetlicy wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 w wymiarze do 50h miesięcznie. 15,50 brak pliku
98/GN.6812.425.2017.DZ 2017-03-21 2017-04-20 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wycena lokalu nr 5 przy ul. Zwycięstwa 41 w Międzyzdrojach 615,00 brak pliku
99/2017/26/SOS.JB 2017-03-28 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, z siedzibą w Wolinie (72-510) ul. Mickiewicza 14 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych. 2 000,00 brak pliku
100/2017/27/SOS.JB 2017-03-31 2017-06-30 Spółka Cywilna BONO, Szczecin 71-220, ul. Koralowa 23/1 Zorganizowanie turnieju piłkarskiego dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Międzyzdroje w ramach cyklu "Netto Mini Mundial" wraz z działaniami powiązanymi . 12 500,00 brak pliku
101/2017/GNiR 2017-03-05 2017-04-21 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gminnych - działka nr 281/1 obręb 20, działka nr 270 obręb 20, działka nr 34 obręb nr 20, działki 135/2 i 135/1 oraz 135/4 obręb 21 miasta Międzyzdroje. 4 920,00 brak pliku
102/GN.6826.473.2017.HH 2017-03-31 2017-04-26 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny prawa własności oraz wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 198 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 8a 615,00 brak pliku
103/2017/11/PROM/17 2017-04-07 2017-04-10 Andrzej Mleczko 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 21B/7 Usługa artystyczna - oprawa konferansjerska w dniu 10 kwietnia 2017 r. podczas uroczystości związanych z 77rocznicą zbrodni katyńskiej i 7 rocznicą katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 670,00 brak pliku
104/2017/10/1/Adm 2017-02-28 2017-12-31 "ARGUS" Ochrona Osób i Mienia Grzegorz Woźniak Sp. J. 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 1 Ciągła, całodobowa ochrona (również w dni świąteczne i wolne od pracy) budynku Urzędu Miejskiego usytuowanego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, lokalnym systemem alarmowym monitorowanym przez Zleceniobiorcę. 492,00 brak pliku
105/2017/11/Adm. 2017-04-01 2017-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej, urządzenia i instalacje systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5. 350,00 brak pliku
106/2017/12/Adm. 2017-04-01 2017-12-31 Firma Usługowo-Handlowa TELEINSTAL Sławomir Pękalski, 72-605 Świnoujście, ul. Zalewowa 35 Czynności naprawczo-konserwacyjne wymienionego sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego oraz w budynku przy ul. Książąt Pomorskich 8 - Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą. 450,00 brak pliku
107/2017/12/PROM/17 2017-04-12 2017-11-30 Eleni Zacharopulu , Międzyzdroje, ul. A.Mickiewicza 8 Dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont zniszczonych schodów zewnętrznych prowadzących do budynku, remont balkonu na elewacji od strony zachodniej, na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. Mickiewicza 8 w Międzyzdrojach 20 000,00 brak pliku
108/2017/13/PROM/17 2017-04-12 2017-04-17 Tomasz Krawczyk, 72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 32/12 Wykonanie graficzne świątecznych życzeń wielkanocnych w roku 2017 i wyemitowanie grafiki na stronie internetowej Zleceniobiorcy w okresie od 13.04.2017r. do 17.04.2017r. 405,00 brak pliku
109/GN.6812.501.2017.AB 2017-04-12 2017-05-18 Biuro Nieruchomości - Bogusław Tuła, 72-344 Rewal, ul. Nowy Świat 49 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej stanowiącej działkę nr 388/3 obręb 19, do celu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 492,00 brak pliku
110/2017/GN 2017-04-19 2017-06-27 Usługi Geodezyjne GEOPOMIAR Jacek Borzymowicz, Świnoujście ul. Rogozińskiego 7 Podział działki nr 41 obręb 21 miasta Międzyzdroje. 1 968,00 brak pliku
111/ZP/271/1/2017 2017-04-21 2017-12-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL, Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje, wraz z pozwoleniem na budowę, złożonej z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w Międzyzdrojach. 1 690 002,00 brak pliku
112/ITI/2017 2017-04-18 2017-12-31 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86 Porozumienie na prowadzenie w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do dnia 31. grudnia 2017r. Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych na ternie miasta Międzyzdroje. 410 000,00 brak pliku
113/2017/SGK/10/TW 2017-04-10 2017-05-15 Jakub Gałka, Glassio, Konstrukcje Szklane, Szczecin 70-773, ul. Piechoty 44/3 Wymiana uszkodzonej szyby oraz naprawa bocznej lampy wraz z pozostałymi elementami niezbędnymi do funkcjonowania kaskady wodnej na Promenadzie. 10 570,00 brak pliku