herbeBOI - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

- dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

Tel. 91 3275633

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

kasa czynna od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00 (każdy 1. dzień miesiąca kasa czynna od 10:00)

Opłaty

- od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł.

- zwolnienie z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów