herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

"Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)"      

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.