herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego).

Podstawa prawna

odstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.