herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia"         *
  lub
  "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa"       *
  albo
  "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu"        *.
 2. * niepotrzebne skreślić
  1. Załączniki:
  2. dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 1. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia - 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).