herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego"   lub
  2. Załączniki:
    • zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Do wglądu:

    • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 30 dni).

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 28 Llistopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.