herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego   lub
  2. Załączniki:
    • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
  3. Do wglądu:

    • dokument stwierdzający tożsamość.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658
 

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.