herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą"   lub
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 5
tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesiący od daty jego sporządzenia.