herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”   lub
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

pok. nr 5

tel. 913275658

Opłaty

Opłata skarbowa  39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – maksymalnie do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.