herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Inne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.  lub 

Komórka organizacyjna

Referat gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Miesiąc

Podstawa prawna

art. 217 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje