herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego / z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub

Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne tel. 0913275651;

Opłaty

·         od wypisu: do 5 stron  – 30zł., powyżej 5 stron – 50zł.,

·         od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł., nie więcej niż – 200zł.

Termin i sposób załatwienia

30 dni;

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,  ze zm.) oraz art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.);

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.