herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntuzłożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności    lub  

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tel (91)32-75-632

Opłaty

Zwolniony z opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)