herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej      lub .

  2. dokumenty świadczące o wysokości dochodu

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.