herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy   lub  

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni 

Podstawa prawna

art. 65 § 2  w związku z  art. 64  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

*Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.