herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań     lub  

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

art. 76  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł