herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Podatki - stwierdzenie nadpłaty

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o żądanie stwierdzenia nadpłaty    lub 

  2. Załączniki:

    • dokumenty potwierdzające słuszność żądania

Opłaty

opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł.

  • za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni

Podstawa prawna

art. 75 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.

  • za każdy załącznik - 0,50 zł