herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja na podatek leśny   http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/pdf.gif   lub  http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/rtf.gifl
  • Informacja o nieruchomościach podlegających podatkowi leśnemu http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/pdf.gif   lub  http://www.bip.miedzyzdroje.pl/dokumenty/rtf.gifl

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Referat Budżetu i Finansów

tel. 913275635

Termin i sposób załatwienia

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Deklaracja  przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współ posiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
  • Informacja przeznaczona  dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.