herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Szkolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia   
  2. załączniki:
    • zaświadczenia o wysokości dochodów stanowiących utrzymanie rodziny.

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok .nr 7 tel .(91)32-75-636

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

  • od 1 września do 15 września - termin składania wniosków
  • stypendium przyznane jest na okres od września do czerwca,
  • wypłata stypendiów odbywaja się zgodnie z wydaną decyzją.

Termin załatwienia do jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miedzyzdrojów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.