herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

Podatki i opłaty lokalne.

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej    lub  
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające słuszność żądania

Komórka organizacyjna

Referat Budżetu i Finansów tel (91)32-75-635

Opłaty

Wniosek (wraz z załącznikami) jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.