herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  2. wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  3. kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali
    nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu,
    z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku.

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłaty

zwolniony z opłaty

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) 

Tryb odwoławczy

brak