herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Rozgraniczenie nieruchomości

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, wskazujący nieruchomość lub określone granice tej nieruchomości, której to postępowanie ma dotyczyć. 

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel. (91)32-75-632

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

MIesiąc

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak