herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zamiana mieszkań

Lokale mieszkalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1)  Wniosek o zamianę mieszkania        

2) Załączniki:

  •  Dokumenty poświadczające dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel. (91)32-75-632

Opłaty

  Zwolniony z opłaty

Termin i sposób załatwienia

  Niezwłocznie