Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o zamianę lokalu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1)  Wniosek o zamianę mieszkania  lub 


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. (91)32-75-632


Opłaty

  Zwolniony z opłaty


Termin i sposób realizacji

  Niezwłocznie


Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.