herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyzdroje       lub

 

Załączniki:

  • umowa spółki (jeżeli działalność prowadzona jest w spółce)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzenie zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r poz 594 ze zm).

 

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 13 tel (91)32-75-634

Opłaty

24zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

17zł - za złożenie pałnomocnictwa

17 zł - za wydanie zaświadczenia

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

  • Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie lub od dnia jego ogłoszenia, jeżeli zostało ogłoszone ustnie .
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.