Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o przydział lokalu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego  lub 

- Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

- Deklaracja o wysokości dochodów

- Oświadczenie o stanie majątkowym


Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. (91)32-75-632


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.